Verloop van tinnitus

Voor tinnitus zijn veel oorzaken mogelijk. Door de verschillende factoren die invloed hebben op tinnitus is ook het verloop van tinnitus bij een ieder anders. Hoe het verloop is, is van te voren lastig te voorspellen. Veelal gaat het vanzelf over of raken de geluiden op de achtergrond doordat de tinnitusgeluiden niet meer als bedreigend worden ervaren en angstig maken. De aanwezigheid van de tinnitus wordt dan geaccepteerd.

Lees verder
Inhoud tekst

Acceptatie tinnitus

Bij veel mensen verdwijnen de tinnitusgeluiden niet, maar ze krijgen
er wel meer controle over en leren ermee omgaan, waardoor de ervaren
last afneemt. Dit proces kan spontaan verlopen en een deel van de
patienten kan dit op eigen kracht of met behulp van een zelfhulpboek. Andere hebben daar hulp bij nodig en zoeken behandeling voor hun tinnitus. Er zijn verschillende therapieën en behandelingen bij tinnitus die daarvoor geschikt zijn en die ook bewezen effectief zijn. Er zijn nationaal en internationaal verschillende richtlijnen voor de behandeling van tinnitus.

Om het te accepteren is het ook nodig dat de zoektocht naar de oplossing om van de tinnitus geluiden af te komen, wordt opgegegeven. Vaak blijven tinnituspatienten namelijk lang zoeken naar een behandeling die wél helpt om de geluiden weg te krijgen en zoeken hun heil daarbij in tal van alternatieve behandelingen waarvan tot op heden niet is aangetoond dat deze werkzaam zijn.

Emotionele problematiek en stress kunnen negatieve invloed hebben op de tinnitus en ook een negatieve invloed hebben op het verloop van tinnitus.

Zorgen en angst over het verloop van tinnitus en over een toekomst mét tinnitus, kunnen de last juist doen verergeren. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel. Het is dan nuttig om hulp te zoeken om daar zo samen met een behandelaar uit te komen.

Als eerste stap kun je met de tinnitus naar je huisarts gaan. Deze kan doorverwijzen naar een KNO-arts of audiologisch centrum of een andere gespecialiseerde instelling. Daar zal door middel van vragen en onderzoek worden bepaald of er eventueel een medische oorzaak aan de tinnitus ten grondslag ligt of dat deze kan worden uitgesloten.