Tinnitus en slaapapneu

Tinnitus en slaapapneu

Uit onderzoek is gebleken dat er een verband bestaat tussen slaapapneu en slechthorendheid.
Aangezien tinnitus veroorzaakt kan worden door gehoorschade, is er ook een verband tussen tinnitus en slaapapneu te veronderstellen. Slaapapneu kan tot een verminderd gehoor leiden door een slechte doorbloeding en ontstekingsreacties in het slakkenhuis.

Lees verder
Inhoud tekst

Obstructieve slaapapneu en tinnitus

Bekend is dat patiënten met obstructieve slaap-apneu een verhoogde kans op cardiovasculaire ziekten hebben. Ook is de de kans op hoge bloeddruk voor deze patiënten veel groter. Hartritmestoornissen, angina pectoris en een Cerebro Vasculair Accident (CVA) en een beroerte komen ook vaker voor.
Amerikaans onderzoek uitgevoerd bij diverse medische centra laat zien dat er een verband bestaat tussen slaapapneu en slechthorendheid. Slaapapneu kan tot een verminderd gehoor leiden door een slechte doorbloeding en ontstekingsreacties in het slakkenhuis.
Omdat er een relatie tussen obstructieve slaapapneu en slechthorendheid bestaat, is te veronderstellen dat dit verband ook tussen tinnitus en slaapapneu bestaat.

tinnitus en slaapapneu

Obstructieve slaapapneu

Bij obstructieve slaapapneu verslappen de tongspieren en ook het omliggende weefsel tijdens de slaap. Hierdoor worden de bovenste luchtwegen afgesloten en wordt de ademhaling onderbroken. Dit worden ook wel ademstops genoemd. Bij meerdere ademstops per uur wordt er gesproken van slaapapneu. Doordat er geen lucht via de keel naar de longen stroomt en er dus een zuurstof te kort ontstaat, zullen de hersenen er voor zorgen dat u wakker wordt en weer gaat ademen. Door deze onderbrekingen neemt de kwaliteit van de slaap af.

Onvoldoende doorbloeding

Ieder orgaan in ons lichaam heeft voor het functioneren een bepaalde hoeveelheid zuurstof nodig en ook energieleverende stoffen en bouwstoffen. Zowat alle organen krijgen deze door bloed aangevoerd. Natuurlijk is het ook nodig dat giftige stoffen (toxische stoffen) worden afgevoerd. Wanneer de bloedtoevoer vermindert of stopt dan kan een orgaan in moeilijkheden komen. Dat geldt zeker voor ons gehoororgaan. Dat is namelijk zeer gevoelig voor een te kort aan zuurstof. Wanneer ons gehoororgaan in moeilijkheden komt doordat de doorbloeding verslechtert kan er gehoorschade optreden. Dat blijkt zich voor te doen bij slaapapneu.

Grotere kans op slechthorendheid en tinnitus

Patiënten met slaapapneu hebben een 30% groter risico op ‘enige gehoorverlies’, een 26% grotere kans op een hoogfrequent gehoorverlies en een 127% grotere kans op een laagfrequent gehoorverlies en een 29% grotere kans op een gecombineerd gehoorverlies. Er blijkt dus een verband tussen slaapapneu met zowel hoogfrequent als laagfrequent gehoorverlies. Omdat slechthorendheid gezien wordt als de meest voorkomende oorzaak van tinnitus, zal slaapapneu zo ook tot tinnitus kunnen leiden.