Tinnitus bij kinderen

Tinnitus bij kinderen

Tinnitus doet zich niet alleen voor bij volwassenen maar ook bij kinderen. Kinderen kunnen zich er angstig door voelen en het kan hun slaap beïnvloeden. Ook kan het er voor zorgen dat ze zich er minder goed door kunnen concentreren. Ouders weten vaak niet dat hun kind tinnitus heeft. Tinnitus bij kinderen kan komen door slechthorendheid. Een middenoorontsteking kan daar de oorzaak van zijn.

Lees verder
Inhoud tekst

Onderzoek naar tinnitus bij kinderen

Naar tinnitus bij kinderen is inmiddels aardig wat onderzoek gedaan. De schattingen over welk percentage van de kinderen last van tinnitus heeft, lopen nogal uiteen. Uit onderzoek van de Universiteit van Antwerpen (april 2023) komt naar voren dat ruim 10% van de kinderen tussen de 9 en 12 jaar permanent tinnitus ervaart. Drie procent van de onderzochte kinderen ervaart hyperacusis. Kinderen die last hebben van hyperacusis zijn overgevoelig voor geluiden die anderen qua luidheid als normaal ervaren. Hyperacusis gaat vaak samen met tinnitus en slechthorendheid.
Kinderen met oorsuizen vinden het soms lastig aan anderen uit te leggen wat ze precies ervaren. Veelal omschrijven ze het als een geluid in de oren of hoofd. Ze geven dan aan dat ze piep, suis, gesis of brom horen.  

Oorzaken

Oorontstekingen en de daarmee samengaande slechthorendheid zijn vaak de oorzaak van tinnitus bij kinderen. Ook kan tinnitus bij kinderen ontstaan door het gebruik van bepaalde medicijnen. Sommige antibiotica en ook chemotherapie kunnen schadelijk zijn voor het gehoororgaan en zo voor tinnitus zorgen. Het frequent en lang luisteren naar harde muziek (en ook gamen) via luidsprekers, oortjes of hoofdtelefoons kan ook de oorzaak zijn van tinnitus. Als tinnitus ontstaat door harde muziek en lawaai is het heel goed mogelijk dat het na enkele dagen weer weg gaat. Het gehoor is dan weer (ten dele) hersteld. Tinnitus bij kinderen kan dus ook weer verdwijnen.
Het is goed om voorzichtig te zijn met ons eigen gehoor en dat van onze kinderen. Het is verstandig niet te vaak en te lang naar muziek te luisteren op hoge geluidsniveaus.

hyperacusis en tinnitus bij kinderen Laure Jacquemin

Tinnitus invloed op levenskwaliteit

Tinnitus kan een flink impact op de levenskwaliteit hebben. Het kan net als bij volwassenen ook bij kinderen leiden tot slaap- en concentratieproblemen. Het gaat vaak ook samen met psychologische problemen zoals een angststoornis of depressiviteit.

Negatieve effecten van tinnitus bij kinderen

Een op de vijf kinderen die deelnamen aan het eerder genoemde Antwerpse onderzoek voelt zich door de tinnitus angstig. Ruim een derde geeft aan dat het hun slaap negatief beïnvloedt. Ook blijkt een kwart van de kinderen door de tinnitus zich minder goed te kunnen concentreren. Het minder goed kunnen functioneren, de slechtere slaapkwaliteit en het zich eenzaam voelen met de tinnitus, kan tot depressieve gevoelens leiden.

Ouders niet op de hoogte van tinnitus

Uit ander onderzoek is gebleken dat de helft van de ouders niet weet dat hun kind last heeft van tinnitus. Dat is natuurlijk ook niet zo vreemd als je als ouder niet bekend bent met tinnitus. Dan denk je daar immers niet zo snel aan. Het kind kan zich daardoor wel met zijn probleem niet gehoord en eenzaam gaan voelen.

Verkeerde diagnose

Wanneer het niet bekend is dat een kind tinnitus heeft, dan kan gedacht worden dat de concentratieproblemen of de angst op zichzelf staan. Hulpverleners of docenten duiden de met tinnitus samengaande problemen dan als een concentratie of psychisch probleem. Een verkeerde diagnose ligt dan op de loer. Niet alle artsen en psychologen zullen alert zijn op tinnitusklachten bij kinderen. Zij kunnen het dan ook makkelijk over het hoofd zien.

Hyperacusis ook bij andere diagnoses

Hyperacusis kan samengaan met tinnitus en een verminderd gehoor, maar kan zich ook voordoen bij kinderen met autisme, asperger of PDD-NOS. Om dit vast te stellen is nader onderzoek nodig.

Behandeling tinnitus bij kinderen

Wanneer uw kind klachten heeft die duiden op tinnitus, is het goed daarmee naar de huisarts te gaan. Deze zal het oor inspecteren en als daar aanleiding toe is zal hij uw kind doorverwijzen naar de KNO-arts of naar een audiologisch centrum. Bij een audiologisch centrum kan uitgebreid onderzoek naar het gehoor worden gedaan en een audioloog of psycholoog kan uitleg geven over en behandeling voor tinnitus. Veelal is uitleg wat tinnitus is, waardoor het ontstaat en de nodige geruststelling al voldoende om de tinnitus niet meer als bedreigend of eng te zien.