Pulserende tinnitus of pulsatiele tinnitus

Pulserende tinnitus of pulsatiele tinnitus

Sommige mensen met tinnitus horen een ritmisch kloppend, bonzend, suizend of kloppend geluid in één of beide oren. Dit wordt pulserende tinnitus of pulsatiele tinnitus genoemd. Soms beschrijven mensen met pulserende tinnitus het geluid als het horen van hun hart in hun oren. Bij een derde van de mensen met pulserende tinnitus blijft de oorzaak onduidelijk. Bij overige patiënten is er wél een oorzaak te vinden. Net als met ‘gewone’ tinnitus is het belangrijk als eerste stap hier mee naar de huisarts te gaan.

Lees verder
Inhoud tekst

Ritme pulserende tinnitus

Pulserende tinnitus, ook wel pulsatiele tinnitus genoemd, verschilt door het ritmische karakter van de vaker voorkomende vorm van tinnitus waarbij het geluid constant is. De pulsatieve tinnitus kan in het ritme van het hart mee gaan maar dat hoeft niet per se. Wanneer de pulserende tinnitus met het hartritme meegaat dan neemt het kloppende geluid ook toe bij lichamelijke inspanning en neemt weer af als de hartslag weer rustiger wordt. Natuurlijk kunnen ook mensen die geen last hebben van pulserende tinnitus hun hartslag in hun oren horen bij inspanning. Mensen met pulserende tinnitus horen dit echter ook in rust. Net als bij gewone tinnitus komt de pulserende tinnitus meer op de voorgrond wanneer er minder geluiden in de omgeving zijn.

pulserende tinnitus

Onderzoek door KNO-arts bij pulsatiele tinnitus

Uw KNO-arts zal bij pulsatieve tinnitus verschillende onderzoek verrichten. Naast de inspectie van het oor, zal deze met een stethoscoop naar uw hart en bloedvaten luisteren, met name in de hals en rondom het oor. Wanneer de pulserende tinnitus niet met het ritme van het hart meegaat, zal uw KNO-arts ook de neus en keelholte onderzoeken. Dat doet uw KNO-arts met een zogeheten neus-endoscoop. Dat is een heel klein buisje met aan het uiteinde een cameraatje en een lampje. Als uw KNO-arts daar aanleiding toe ziet zal hij of zij verder onderzoek doen. Dat kan bestaan uit het maken van bijvoorbeeld een CT scan of MRI. Uw arts kan dit gebruiken om afwijkingen aan de bloedvaten, hersenen en tumoren op te sporen of beter in beeld te krijgen.

tinnitus huisarts kno-arts eerste stap

Oorzaken pulserende tinnitus

Er zijn flink wat mogelijke oorzaken bekend van pulsatieve tinnitus.

Aderverkalking (Atherosclerose)

Bij aderverkalking bouwt zich plaque op bestaande uit cholesterol, calcium en andere stoffen binnen in de aderen. Door verharding ervan kunnen de aders nauwer worden en wordt de bloedstroom door het lichaam beperkt, ook in het hoofd en de oren. Dat kan zorgen voor het pompende, kloppende of het suizende geluid. Het geluid kan zich in een of beide oren voordoen.

Bloedvataandoeningen en misvormingen van bloedvaten

Pulserende tinnitus wordt vaak veroorzaakt door bloedvat-aandoeningen en misvormingen van bloedvaten. De bloeddoorstroming in de aangedane bloedvaten kan daardoor veranderen. Dit kan hoorbaar zijn.

Afwijkingen in het oor

Ons evenwichtsorgaan bestaat uit drie halfcirkelvormige kanalen. Door het dun zijn of ontbreken van een botstructuur in dit gebied kan zich een probleem voordoen waardoor mensen ook pulserende tinnitus kunnen waarnemen.

pulserende tinnitus hoge bloeddruk oorzaak

Hoge bloeddruk

Wanneer onze bloeddruk hoog is, is de kans ook groter dat de bloedstroom door de halsslagader turbulent wordt. Ook dit kan pulsatieve tinnitus teweegbrengen.

Goedaardige tumoren in het hoofd-halsgebied

Er kunnen zich goedaardige tumoren voordoen in het hoofd-halsgebied. Dit zijn zogeheten glomustumoren waarbij er geen sprake is van kanker. Dit soort tumoren groeit langzaam, maar kunnen uiteindelijk in de buurt gelegen zenuwen en bloedvaten in de verdrukking brengen. Dit kan gehoord worden als pulserende tinnitus.

Idiopathische Intracraniële Hypertensie

Onze hersenen zijn relatief zacht, terwijl onze schedel hard is. Om onze hersenen te beschermen drijven ze in hersenvocht. Bij Idiopathische Intracraniële Hypertensie is er daar sprake van een verhoogde druk. Dit komt omdat er een verstoring is in het evenwicht tussen productie en de afvoer van het hersenvocht. Deze verhoogde druk kan zich uiten door symptomen als hoofdpijn, dubbelzien, pijn achter de ogen maar ook door pulserende tinnitus.

Andere oorzaken pulsatiele tinnitus

Andere oorzaken Naast deze oorzaken zijn er nog meer oorzaken mogelijk zoals een geleidingsverlies, bloedarmoede, hoofdtrauma, een overactieve schildklier en de zeldzame ziekte van Paget (een botziekte)

Behandeling pulserende tinnitus

Mocht er geen onderliggende medische oorzaak zijn te vinden of medische behandeling niet mogelijk of nodig zijn maar u tinnitus geeft uw wel klachten, dan kunt u wel leren de tinnitus beter beheersbaar te krijgen. Daar zijn verschillende behandelingen voor mogelijk.