Prevalentie van tinnitus

Prevalentie van tinnitus

Wat is de prevalentie van tinnitus? Met andere woorden hoe vaak komt het voor?
Veel mensen (30%) horen weleens eens een piep. Ongeveer 258.000 mensen hebben er in enige mate last van. Ongeveer 1.8% wordt echt ziek van oorsuizen. In Nederland zou dat neer komen op zo’n 93.600 mensen.
Van de mensen ouder dan 50 jaar neemt tussen de 10 en 15% tinnitus waar. Bij mensen met gehoorverlies komt het in 30% van de gevallen voor en doet het zich 5 à 6 keer zo vaak voor als bij normaalhorenden. Van de ernstige slechthorenden heeft 70% er last van.

Lees verder
Inhoud tekst

Hoe vaak komt tinnitus voor?

Hoe vaak komt oorsuizen voor? Er zijn zeer veel mensen die zo nu en dan of juist permanent oorsuizen hebben. Het percentage hiervan ligt op zo’n 30%. In Nederland zou dit neerkomen op ongeveer 5.2 miljoen mensen. Dit wil niet zeggen dat al deze mensen er hinder van ondervinden.
Zo’n 5% van deze groep heeft er minimaal in enige mate last van (zo’n 258.000 mensen). De ervaren last die wordt ondervonden kan erg verschillen. Sommigen vinden het alleen irritant anderen klagen over slaapproblemen, depressiviteit of voelen zich erdoor zwaar beperkt in hun werkzaamheden of in andere bezigheden.

prevalentie tinnitus

Afhankelijk naar welk onderzoek gekeken wordt verschillen de schattingen. Tussen de 1 en 4% heeft er ernstige last van. Naar schatting wordt 1,8 % echt ziek van oorsuizen. In Nederland zou dat neerkomen op zo’n 93.600 mensen.
Bij mensen ouder dan 50 jaar komt het tussen de 10 en 15% voor. Bij slechthorendheid komt het 5 à 6 keer zo vaak voor als bij normaalhorenden.

Wanneer gekeken wordt naar het samen gaan met slechthorendheid dan is te zien dat het bij 30% van de mensen met gehoorverlies voorkomt. Van de ernstig slechthorenden heeft zelfs 70% last van tinnitus.
In 50% van de gevallen wordt de tinnitus aan beide zijden waargenomen.

Samen met het oorsuizen gaan vaak slaapproblemen (25%), duizeligheid (25%), concentratie (22%), angst/wanhoop (15%), hoofdpijn (15%), verlies van stilte (12%), depressie (12%) en hyperacusis (55%)

Keyword: prevalentie van tinnitus / voorkomen van oorsuizen