Medicijnen met bijwerking tinnitus

Medicijnen met bijwerking tinnitus

Er zijn medicijnen die als bijwerking tinnitus hebben. Ook kunnen er andere gehoorklachten door medicijnen ontstaan zoals hyperacusis, slechthorendheid, oorpijn of duizeligheid. Dat kan zich tijdens of na het gebruik van de medicijnen voordoen.
In de bijsluiter van uw medicijnen staat vermeld welke bijwerkingen er mogelijk zijn. Ook online is het mogelijk na te gaan of medicijnen als bijwerking tinnitus hebben of andere oorproblemen kunnen geven. De twee websites die deze mogelijkheid bieden, zijn een goed hulpmiddel voor patiënten.

Lees verder
Inhoud tekst
medicijnen met bijwerking tinnitus geneesmiddelen oorzaak

Geneesmiddelen met tinnitus als bijwerking

Patiënten met tinnitus maken zich nog weleens ongerust over de negatieve invloed van medicatie op hun tinnitus of het ontstaan ervan. In veel bijsluiters van geneesmiddelen is tinnitus opgenomen als bijwerking. Dat het in de bijsluiter staat wil niet zeggen dat je het daar ook op zeker van krijgt. Veelal krijgt dan slechts 1 op de 1000 personen last van tinnitus door het medicijn. Sommige mensen zijn gevoeliger voor de bijwerkingen van medicijnen dan anderen.

Bij medicijnen tegen hoge bloeddruk (voorbeeld: furosemide), angstremmers, antidepressiva, cholesterolverlagers, sommige antibiotica (bijvoorbeeld: erythromycine) en anti-malaria medicijnen is in de bijsluiter vaak te lezen dat tinnitus een bijwerking kan zijn. Ook NSAID-pijnstillers en aspirine kunnen voor tinnitus zorgen. Omdat chemotherapie voor schade aan het gehoor zorgt, is ook tinnitus een mogelijke bijwerking.

Vaak (maar niet altijd) verdwijnt de tinnitus weer na stopzetten van de medicatie. Stop altijd in overleg met uw arts. Immers de medicatie kan belangrijk zijn voor uw gezondheid en soms is het goed de medicatie juist langzaam af te bouwen.

Sommige medicijnen zijn schadelijk voor het slakkenhuis. Denk hierbij aan medicatie die bij kankerbehandelingen worden ingezet of specifieke (weinig toegepaste) antibiotica (bijvoorbeeld aminoglycosiden via infuus). Door de gehoorschade die ze veroorzaken kunnen ze indirect ook tinnitus tot gevolg hebben.

NSAID’s pijnstillende medicijnen

Ook vrij verkrijgbare medicijnen zoals NSAID-pijnstillers kunnen zorgen voor tinnitus. Bekende NSAID’s zijn: diclofenac, indometacine, meloxicam, piroxicam, ibuprofen, naproxen, fenylbutazon, celecoxib en etoricoxib.

Antidepressiva

Tricyclische antidepressiva (TCA) staan bekend om hun grotere kans op bijwerkingen. Ze kennen meer bijwerkingen dan antidepressiva uit de groepen SSRI’s en SNRI’s. Daarom worden ze vaak pas gebruikt als SSRI’s en SNRI’s niet werken. Voorbeelden van TCA-antidepressiva die tinnitus als bijwerking kunnen hebben zijn: nortriptylineimipramine of nortriptyline en clomipramine.

Echter ook bekende SSRI’s (serotonine heropname remmers) kunnen zorgen voor tinnitus of de klachten verergeren. Voorbeelden daarvan zijn: citalopram, escitalopram, fluoxetine, paroxetine en sertraline.

SNRI’s (selectieve serotonine en noradrenaline heropname remmers) hebben in het algemeen weer meer bijwerkingen dan de SSRI’s. Daarom worden ze vaak als tweede stap gekozen. Voorbeelden van SNRI’s zijn duloxetine en venlafaxine. Beide medicijnen kunnen als bijwerking tinnitus geven of bestaande tinnitus verergeren.

Er zijn aardig wat medicijnen die tinnitus als bijwerking kunnen hebben.

geneesmiddelen die de oorzaak van tinnitus kunnen zijn bijwerkingen
Op de KNO-website is het mogelijk de naam van het medicijn in te vullen en te checken of het als bijwerking tinnitus, gehoorverlies of oorpijn e.d. heeft

Database met medicijnen, ook met bijwerking tinnitus

In 2018 heeft KNO-arts Jan van der Borden werkzaam in het Bovenij ziekenhuis daarom een database online gezet waarmee bezoekers kunnen zoeken of medicijnen die als bijwerking tinnitus, hyperacusis, slechthorendheid en oorpijn kunnen hebben. In de database staan zowel de stof als de merknaam. Dit heeft Van der Borden gedaan omdat patiënten veelal het onderscheid daartussen niet kennen. De gegevens van de bijwerkingen komen uit het Farmacotherapeutisch Kompas.

Bijwerkingen medicijnen op KNO brede problematiek

Inmiddels kunnen bezoekers op de website niet alleen zoeken op de bijwerkingen van medicijnen op tinnitus, hyperacusis en oorpijn, maar ook op bijwerking op andere gebieden waar de KNO-arts zich mee bezig houdt. Denk daarbij aan verstopping van de neus, reuk- of smaakstoornissen, keelpijn, stemverandering en zwelling van mond, keel en strottenhoofd.

Online check op geneesmiddelen met bijwerking tinnitus

Het is op dit moment mogelijk op twee plekken op internet te zoeken op medicijnen die als bijwerking tinnitus hebben. Dat kan op:

Bent u alsnog onzeker of het medicijn dat u gebruikt tot tinnitus kan leiden neem dan contact met uw arts of apotheker op.