Luidheid van tinnitus

Luidheid van tinnitus

Mensen die last hebben van tinnitus zijn vaak benieuwd naar de luidheid van hun tinnitus. Wanneer iemand tinnitus waarneemt als een toon of piep, is het mogelijk om te bepalen bij welke frequentie die zich bevindt en welk geluidsniveau in decibels er nodig is om de tinnitus te overstemmen. Helaas zegt het geluidsniveau waarmee gemaskeerd moet worden weinig over de ervaren luidheid. De luidheid van de tinnitus houdt weer geen verband met de impact die tinnitus heeft in het dagelijks leven. Een zacht tinnitus geluid kan dus voor de één heel veel impact hebben, terwijl een hard tinnitusgeluid voor de ander veel minder impact heeft.

Lees verder

Verschillende tinnitus geluiden

luidheid van tinnitus
Frequentie en geluidsniveau tinnitus in kaart gebracht met de tinnometer

Het waargenomen tinnitusgeluid kan bij de ene patiënt heel anders zijn dan bij de andere. De een hoort een ruis, een suis of scherp gesis, de ander neemt het als een brom, zoem of bonkend geluid waar. Vaak horen mensen met tinnitus ook een specifieke toon. Bij gehooronderzoek is dan te meten bij welke frequentie (hoogte van de toon) de tinnitus zich voordoet. Ook is te bepalen met welk geluidsniveau in decibels een toon moet worden aangeboden om de tinnitus te overstemmen (maskeren). Dat kan ook bij een ruis plaatsvinden. Sommige audiciens hebben daarvoor een speciale tinnometer in huis.

Geluidsniveau tinnitus

Het geluidsniveau waarmee het geluid van de tinnitus is te maskeren, zegt echter niets over de ervaren luidheid. Wat voor de een namelijk als zacht klinkt kan de ander als hard waarnemen. Daarnaast kan een zacht geluid ook enorm storen en soms wel erger dan een hard geluid. Denk maar dagelijkse geluiden om ons heen: het zachte fluiten van de wind om een gebouw in de nacht, het druppen van de kraan, een hoog piepend geluid van een lichtdimmer of het gezoem van een mug.
Daar komt bij dat het geluidsniveau waarmee de tinnitus is te maskeren ook nog eens afhankelijk is van het eventuele ermee samengaande gehoorverlies.

Erkenning

Weten dat het tinnitusgeluid overeenkomt met een ‘echt’ geluid kan wel voor erkenning zorgen. Immers er is bewijs dat de tinnitus die wordt gehoord ook daadwerkelijk bestaat én dat het is te maskeren.
Ook kan het voor het inlevingsvermogen voor een partner, collega, vriend of kennis behulpzaam zijn om te weten wat degene met tinnitus precies de hele tijd hoort.

Geluidsniveau tinnitus onderling niet te vergelijken

In de tinnitusgroep ‘Eerste Hulp bij Oorsuizen’ op Facebook komt het met regelmaat voor dat iemand schrijft over het geluidsniveau van zijn tinnitus. Er is dan bijvoorbeeld te lezen: “Ik heb een tinnitus van 70 dB!”. Hierdoor kan het gebeuren dat iemand waarbij de tinnitus met 25 dB is te maskeren, denkt: “Hoe durf ik te klagen, zij heeft een veel ergere tinnitus”. Het aantal decibels zegt uiteindelijk niets over de waargenomen luidheid. Daarnaast gaat tinnitus vaak samen met gehoorverlies en zal bij de patiënt met een groter gehoorverlies sowieso meer geluid aangeboden moeten worden om het geluid hoorbaar te maken.

Geluidsniveau zegt niets over impact

Het geluidsniveau waarmee de tinnitus gemaskeerd moet worden, zegt uiteindelijk niets over de impact die de tinnitus in het dagelijks leven heeft van de patiënt met tinnitus. Soms is dat voor patiënten maar moeilijk voor te stellen.

Ervaren luidheid van tinnitus heeft ook weinig relatie met impact op het leven

Een andere mogelijkheid is te vragen aan patiënten met tinnitus hoe luid zij een geluid waarnemen. Dat kan op een daarvoor ontwikkelde schaal. Ook de relatie tussen de aangegeven luidheidservaring en de ervaren impact op het leven is mager. Wat blijkt is dat een tinnitusgeluid dat als zacht wordt ervaren een even grote impact kan hebben als een hard tinnitusgeluid. Denk maar weer even aan de alledaagse geluiden zoals een mug in de nacht of een zachte maar oh zo irritante piep van een elektrisch apparaat.

Luidheid tinnitus komt uit de hersenen

De ervaren luidheid van tinnitus is voor een belangrijk deel te herleiden tot de hersenen. Vaak ligt er een probleem aan ten grondslag dat zich voordoet in het oor. Doordat geluiden daardoor de hersenen minder goed bereiken gaan de hersenen daarvoor compenseren. De tinnitus is geboren. Echter kan tinnitus zich ook voordoen door lichamelijk conditieverlies en ook bij spanning, stress en emotionele problematiek óf een combinatie ervan (lees meer).

Luidheid tinnitus ook afhankelijk van betekenis

Daarnaast is de luidheid van de tinnitus ook afhankelijk welke betekenis er aan het geluid wordt gegeven, of het angst oproept, het bedreigend is en of iemand zich er zorgen over maakt. In het begin hebben patiënten met tinnitus maar weinig controle over hun tinnitus. De niet beheersbaarheid van het geluid en ook de zorgen over het leven met tinnitus, kunnen wanhopig maken en zo de tinnitus meer op de voorgrond brengen en ook luider maken.

Tinnitus laat zich lastig objectiveren

Tinnitus laat zich maar lastig objectiveren is gebleken. Wat wel goed te in kaart te brengen is, is de impact die tinnitus heeft op het leven van de patiënt met tinnitus. Daar zijn verschillende vragenlijsten voor ontwikkeld. Een daarvan staat in het Nederland achter in het boek Eerste Hulp bij Oorsuizen van Olav Wagenaar.

Lees ook het artikel hierover met meer audiologische achtergronden: