Herkennen van oorsuizen

Herkennen van oorsuizen

Wanneer u rinkelen, zoemen, fluiten, suizen, brommen of een ander geluid hoort, terwijl deze geluiden zich niet in de omgeving voordoen, dan hebt u waarschijnlijk last van oorsuizen. De meer medische term voor oorsuizen is tinnitus. De geluiden kunnen constant zijn of zich met tussenpozen voordoen. Ook kan de sterkte variëren.

Lees verder
Inhoud tekst

Vragenlijst: herkennen tinnitus

Onderstaande vragenlijst kan een indicatie geven of u last van oorsuizen heeft.

Beantwoord onderstaande vragen. Wanneer u zowel vraag 1 als een van de andere vragen met “ja” beantwoord is er de mogelijkheid dat u aan oorsuizen lijdt. Raadpleeg in dat geval uw arts.

  • Hoort u ongewone geluiden zoals, brommen, sissen, fluiten die niet uit de omgeving afkomstig zijn?
  • Hoort u deze geluiden langdurig zowel overdag als ‘s nachts?
  • Heeft u de afgelopen tijd een stressvolle periode gehad?
  • Bent u de afgelopen tijd aan hard lawaai blootgesteld geweest?
  • Bent u de afgelopen tijd wel eens duizelig?
  • Ervaart u druk in één van uw oren?
  • Heeft u het idee dat uw gehoor aan een van beide zijden achteruit is gegaan?

Wanneer u uw huisarts bezoekt met klachten over oorsuizen, zal uw huisarts of de KNO-arts waarnaar u doorverwezen bent, zoeken naar oorkwalen, zoals verstopping van de gehoorgang, ontstekingen, otosclerose, de ziekte van Ménière, akoestisch trauma, erfelijke slechthorendheid of lawaaislechthorendheid.

De (KNO-) arts zal via een serie onderzoeken proberen de oorzaak van het oorsuizen op te sporen. Welke onderzoeken verder worden ingezet, hangt af van de bevindingen die voortkomen uit onderzoeken die uw arts heeft uitgevoerd.

Voor mogelijke behandelingen van tinnitus klik hier