Boeken over tinnitus

Boeken over tinnitus

Boeken over tinnitus waren er in het verleden vooral voor behandelaars. Het afgelopen decennium zijn er steeds meer boeken over tinnitus verschenen ook voor patiënten en geïnteresseerden. Een aantal zijn geschreven als zelfhulpboek voor mensen die last hebben van het symptomen tinnitus en hyperacusis. Weer een ander heeft tot doel aandacht te vragen voor het probleem en er is zelfs een prachtige roman geschreven over tinnitus.
Hieronder staan de boeken kort besproken met een verwijzing naar de eerder verschenen recensie.

Lees verder
boeken over tinnitus

Informatieve boeken over tinnitus

Boek hORENdol?! geschreven door Annick Gilles

Het boek (h)OREN(dol)?! is vragen en antwoorden boek over tinnitus. De auteur professor dr. Annick Gilles geeft in het boek op zeer veel vragen over tinnitus antwoord. Door de wetenschappelijk goed onderbouwde antwoorden zal het bij de lezers veel zorgen en angsten weg kunnen nemen. Het draagt zo bij om de last van tinnitus te verlagen. In het boek (h)OREN(dol)?! maakt Gilles ook duidelijk wat wel en niet werkt bij tinnitus en welke behandelingen er mogelijk zijn. Ondanks dat het nadrukkelijk niet geschreven is als zelfhulpboek geeft Gilles wel her en der adviezen en zijn er ook oefeningen te vinden. Door het boek heen vertellen vier patiënten met tinnitus hun verhaal over hun persoonlijke ervaringen. Zij vertellen hoe ze tinnitus te boven zijn gekomen en weer positief in het leven weten te staan. Lees hier de recensie.

Zelfhulp boeken over tinnitus

In de zelfhulpboeken over tinnitus staat uitgelegd wat tinnitus is, welke mogelijke oorzaken er zijn, welke eerste stappen de patiënt kan nemen en hoe de tinnitusgeluiden weer beheersbaar zijn te krijgen. Vooral de zelfhulpboeken kunnen zeer behulpzaam om meer te weten te komen over tinnitus en uiteindelijk weer controle te krijgen over het symptoom.

Boek Ongestoord geschreven door Karen Stalpaert

Ongestoord is een zelfhulpboek dat de lezer via 10 praktische stappen helpt om tinnitus beter te leren begrijpen en ook minder beperkend te laten zijn. Audiologe Karen Stalpaert zorgt ervoor dat de lezer ruim voldoende kennis opdoet over tinnitus en de achterliggende mechanismes. De lezer leert tinnitus zo beter te begrijpen. Tegelijkertijd is het ook een ‘doe-boek’. De auteur zet de lezer ertoe aan om actief aan het werk te gaan met oefeningen om zo de tinnitus minder beperkend te laten zijn. Karen Stalpaert heeft een eigen praktijk in België (Audiks) waar ze mensen met tinnitus en hyperacusis begeleid. Zowel het boek als haar aangeboden therapie kent een wetenschappelijke aanpak.
Het boek Ongestoord is uitgekomen bij uitgeverij Borgerhof en Lambergts. Het boek is op een heldere, fijne en betrokken manier geschreven. Lees hier het interview met Karen Stalpaert.

Boek Oorzaken geschreven door Arno Lieftink

Het zelfhulpboek ‘Oorzaken’ is een zeer complete zelfhulpgids geschreven door Arno Lieftink. De auteur begeleidt zelf patiënten met tinnitus en hyperacusis en doet dit al vele jaren bij zowel het Erasmus MC in Rotterdam als bij het UMC Utrecht. Aan de hand van zijn ervaringen en de laatste wetenschappelijke inzichten heeft Lieftink een zeer complete zelfhulpgids geschreven.
Het boek bevat zowel gedegen achtergrondinformatie als een uitgebreide gereedschapskist met oefeningen. Hiermee kan de lezer zelf aan het werk. De auteur neemt de lezer met compassie door het hele proces heen. Het boek is een absolute aanrader voor eenieder die last heeft van tinnitus- en hyperacusisklachten. Lees hier de recensie.

Boek Eerste hulp bij Oorsuizen geschreven door Olav Wagenaar

Het boek Eerste Hulp bij Oorsuizen is voor het eerst verschenen in 2012 en inmiddels aan zijn 10e druk bezig is. Het is een onder patiënten zeer gewaardeerd boek. Psycholoog Olav Wagenaar heeft op grond van zijn onderzoek een tinnitusmodel ontwikkeld. Aan de hand hiervan laat hij zien welke factoren van invloed zijn op het ontstaan en het in standhouden van tinnitus. Het model laat zien dat zowel problemen met het oor als lichamelijke conditieverlies en emotionele problemen tot tinnitus en hyperacusis kunnen leiden. Door de vele ervaringsverhalen van mensen met tinnitus is de herkenning tijdens het lezen groot. Ook staan er tal van bruikbare tips in het boek om de tinnitus weer beheersbaar te krijgen.
Lees hier de recensie.

Boek Over tinnitus door audioloog Bart Vinck

De auteur Bart Vinck van het boek ‘Over tinnitus’ is docent audiologie aan de Universiteit Gent. Het boek kan voor patiënten en hun omgeving een bijdrage leveren aan de kennis over het gehoor, tinnitus en de achterliggende mechanismen daarvan. Het boek zal niet voor iedereen even makkelijk leesbaar zijn. Het is boek is weliswaar zeer educatief en interessant om te lezen, maar is minder geschikt als zelfhulpboek. Het uitgangspunt waar tinnitus ontstaat is anders dan in het boek van Wagenaar. Onduidelijk wordt in het boek op welke wetenschappelijk basis de uitgangspunten van Vinck zijn gebaseerd. Lees hier de volledige recensie.

Boek Tinnitus Er is iets aan te doen

Sandra Posthumus geeft in haar boek Tinnitus Er is iets aan te doen weliswaar een nieuwe maar foutieve kijk op tinnitus. Gezien de grote hoeveelheid feitelijke onjuistheden en onjuiste gevolgtrekkingen in het boek is het niet aan te raden het te gaan lezen. Zo stelt de auteur dat tinnitus niets te maken heeft met gehoorschade. Dat is tegen alle wetenschappelijke inzichten in. Ook trekt de auteur op grond van de patiënten uit haar eigen praktijk ten onrechte conclusies over het ontstaan van tinnitus. Hierdoor schat ze de kans op de oorzaak van tinnitus door nek-, kaakproblemen en stress veel hoger in dan dat deze in werkelijkheid is.
Het boek zal patiënten op het verkeerde been zetten en het zal tot twijfel leiden aan wat hun KNO-arts of audioloog na een gedegen anamnese, audiologisch en medisch onderzoek heeft duidelijk gemaakt.
Posthumus draagt haar visie dat tinnitus niets te maken heeft met gehoorschade in zowel haar boek als op haar website uit. Hierdoor is de kans groot dat patiënten niet de juiste behandeling zoeken of krijgen.
Immers bij slechthorendheid is revalidatie een belangrijke eerste stap. Ook kan het ertoe leiden dat patiënten zich onderwerpen aan kostbare behandelingen voor fysiotherapie terwijl dit niet de werkelijk achterliggende oorzaak is van hun tinnitus. Dat is dan geen zinvolle zorg.
Sandra Posthumus is vast een fysiotherapeut met kennis van zaken op haar vakgebied. Helaas is haar kennis van tinnitus beperkt zo blijkt uit het boek. Als je de positieve intentie achter haar boek niet zou willen inzien, zou je haar al snel tot de groep charlatans rekenen die geld willen verdienen aan mensen met tinnitus. Lees hier de volledige recensie.

Boeken over tinnitus met ervaringsverhalen

Boek ‘Gevangen in geluid’ van Joan van Baarle

Het boek ‘Gevangen in geluid’ is een aangrijpend verhaal. Schrijfster Joan van Baarle beschrijft de ondergang van haar dochter Gaby die last heeft van tinnitus en de daarmee samengaande psychische overbelasting en emotionele problematiek.

Gaby, zelf moeder van twee kinderen, besluit in 2014 op 47 jarige leeftijd om via euthanasie uit het leven te stappen. Een groter verlies dan dat van een kind kan een ouder niet treffen.
Het boek is een mooi en aangrijpend relaas en door de afwisseling van interviews en informatie zeer goed leesbaar. Vanwege de slechte afloop van het verhaal en het feit dat Gaby bepaald niet een standaard tinnituspatiënt lijkt te zijn geweest, is geen aanrader voor mensen die zelf onder tinnitus gebukt gaan. Bij het lezen van het boek komt wél de vraag naar voren of de psychologische begeleiding op andere vlakken bij dochter Gaby niet tekort is geschoten.

De doelstelling om meer aandacht voor tinnitus te krijgen is door de grote media-aandacht die het boek kreeg gelukt. Voor patiënten met tinnitus is het boek minder geschikt.
Lees hier de recensie.

Boeken over tinnitus in romanvorm

Roman ‘De vorm van geluid’ door Gregor Verwijmeren

Het boek  ‘De Vorm van Geluid’ is een prachtig en met vaart geschreven roman over tinnitus. De roman van Gregor Verwijmeren is deels autobiografisch. De hoofdpersoon is, net als de auteur, werkzaam als catalogiseerder van muziek in de bibliotheek bij het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. In de Vorm van Geluid beschrijft Gregor hoe tinnitus de hoofdpersoon tot angst, wanhoop en soms bijna waanzin brengt. Dit terwijl muziek en geluid juist een centrale rol in zijn leven speelt. Voor mensen die met tinnitus worstelen en die van plan zijn het boek te gaan lezen: het boek eindigt positief. De hoofdpersoon weet uiteindelijk na een weg met flinke hobbels er controle over te krijgen en hij weet de draad weer op te pakken. Lees hier de recensie.

Boeken over tinnitus voor professionals

Boeken over Cognitieve gedragstherapie

Ook voor professionals zijn er tal van boeken verkrijgbaar. Op dit moment is cognitieve-gedragstherapie bij de tinnitus de behandeling die gezien wordt als meest effectief. Vaak wordt deze gecombineerd met mindfulness, exposure en technieken uit de ACT therapie. Het boek van Henry en Wilson met de titel “Psychological Management of Tinnitus” uit 2000 is een goed boek over cognitieve therapie bij tinnitus. Het boek is helaas niet meer verkrijgbaar.

beoken over tinnitus voor audiologen

Boek over Tinnitus Retraining Therapy

De auteurs Hazell en Jastreboff hebben baanbrekend werk verricht voor de behandeling van tinnitus. Hun werk heeft geleid tot de Tinnitus Retraining Therapy (TRT). Hun model is goed bruikbaar voor psycho-eductie. De therapie zelf duurt zeer lang en uit onderzoek blijkt dat cognitieve gedragstherapie effectiever en sneller werkt. In Nederland wordt de TRT therapie nog weinig toegepast, al zijn er wel onderdelen terug te vinden bij andere behandelingen.