Online tinnitustherapie

Online tinnitustherapie

Naast therapie op locatie is het ook mogelijk online tinnitustherapie te volgen. Daar zijn verschillende vormen van beschikbaar. Voordat u online tinnitustherapie gaat volgen is het belangrijk om allereerst uit te sluiten dat er geen (ernstige) medische oorzaak voor tinnitus aanwezig is. Daar kunt u voor terecht bij uw huisarts. Als hij of zij daar aanleiding toe ziet, zal hij u verwijzen naar een KNO-arts of audiologisch centrum.

Lees verder
Inhoud tekst

Tinnitus heeft negatief effect op welzijn

De meeste mensen met tinnitus weten uiteindelijk goed met hun tinnitus te leven. Vaak hebben ze wel enige begeleiding nodig om de tinnitus beheersbaar te krijgen en hun zorgen en angst te beteugelen. Dat is ook niet zo vreemd: tinnitus kan een erg indringend geluid opleveren waar met grote alertheid op gereageerd wordt. Daardoor kan tinnitus een flink negatief effect hebben op zowel het lichamelijk als het psychologisch welzijn. Een op de vijf patiënten rapporteert problematische tinnitus waardoor ook het slapen en concentreren minder goed verloopt en waardoor ook hun stemming wordt beïnvloed. Soms zorgt het ook voor depressieve gevoelens.

In sommige gevallen is een specifieke ziekte de oorzaak, zoals de ziekte van Meniere, otosclerose of een langdurige middenoorontsteking. Veelal stopt de tinnitus wanneer de medische oorzaak is weg te nemen.

Oorzaak van tinnitus veelal lastig te achterhalen

Veelal is de oorzaak van tinnitus lastig te achterhalen en al is de oorzaak van de tinnitus gevonden, wil dit niet zeggen dat er een medische behandeling van oorsuizen mogelijk is of dat deze effectief zal zijn. Tinnitus is te zien als een symptoom van mentale overbelasting, die zijn oorzaak heeft in gehoorverlies, in lichamelijk conditieverlies, psychische overbelasting of een combinatie van deze drie factoren (lees meer).

Vaak zorgt de emotionele reactie op tinnitus waarbij veelal angst, zorgen en wanhoop een rol spelen voor verergering van de klachten. Het is dan raadzaam bij de behandeling van tinnitus hier in eerste instantie aandacht aan te besteden.

online tinnitustherapie
Online tinnitustherapie is vanuit huis of elders te volgen. De cliënt kan dat in zijn eigen tempo doen en kan delen opnieuw bekijken.

Ook online tinnitustherapie kan goed helpen

Aan de tinnitus zelf is over het algemeen weinig te doen. De taak van het geheel of gedeeltelijk overwinnen van de klachten die met de tinnitus samengaan ligt dan ook bij de patiënt zelf. Het is belangrijk als patiënt geen genoegen te nemen met het advies: “U moet er maar mee leren leven”. Het is aan te raden naar een gespecialiseerde instantie te gaan die u behandeling van tinnitus kan geven óf online tinnitustherapie te volgen. Uit onderzoek is gebleken dat ook die vorm goed kan helpen.

Verschillende vormen van online tinnitustherapie

Eén op één tinnitustherapie via videobellen

Er zijn verschillende vormen van online tinnitustherapie. Allereerst kan een therapeut op individueel niveau de tinnitustherapie online geven via videobellen. Zowel de therapeut als de patiënt zitten op hun eigen locatie achter de computer en staan via een microfoon en camera met elkaar in verbinding. Dat kan bijvoorbeeld via het platform Zoom of Teams. Psychologen die online psychotherapie geven gebruiken daarvoor veelal een eigen omgeving die veel beter beveiligd is.
U kunt aan uw tinnitustherapeut vragen of zij ook deze online vorm van tinnitustherapie bieden.

aanbieders online tinnitustherapie
Momenteel zijn er twee online doe-het-zelf aanbieders van tinnitustherapie: Therapieland en Sustinnitus. Beide zijn gebaseerd op cognitieve gedragstherapie.

Doe-het-zelf online tinnitustherapie

De andere vorm van online tinnitustherapie is de doe-het-zelf hulp. Op de website van de aanbieder staan filmpjes en documenten met uitleg over wat tinnitus is, wat aanleiding kan geven voor tinnitus, de problemen die zich er door kunnen voordoen en tal van oefeningen om de tinnitus beter beheersbaar te krijgen. Veelal maakt de deelnemer daarbij ook huiswerkoefeningen. Voordeel van deze vorm van online tinnitustherapie, is dat de deelnemer zelf kan bepalen wanneer hij of zij deze volgt en in welk tempo. Ook is informatie achteraf nog een na te lezen en bepaalde onderdelen kan de patiënt nogmaals doorlopen. Op dit moment zijn er twee online tinnitustherapie aanbieders:

  • Therapieland.nl biedt een therapiemodule aan die is ontwikkeld door GZ psycholoog Olav Wagenaar. Wagenaar is tevens auteur van het boek Eerste Hulp Bij Oorsuizen.
    Lees hier de review van de online therapie met daarbij de directe link naar de module.
  • Daarnaast is er de cursus Sustinnitus ontwikkeld door Roel van Gorkum, die zelf te maken kreeg met tinnitus. Lees hier de review van de cursus waar ook de link naar de website in staat.

Beide aanbieders maken voor hun online tinnitustherapie gebruik van de cognitieve gedragstherapie. De cursus Sustinnitus heeft er ook onderdelen in zitten van de TRT therapie, heeft als extra mindfulness oefeningen en maakt ook gebruik van exposure therapie. De laatste therapie module is daarmee wel weer duurder dan de online tinnitustherapie via Therapieland.

tinnibot tinnitusthearpie app
De Tinnibot app is een zelfhulp app in het Engels gebaseerd op cognitieve gedragstherapie

Doe-het-zelf hulp via een App op de telefoon of tablet

Ook zijn er verschillende tinnitus apps beschikbaar. De meeste richten zich op het maskeren van de tinnitusgeluiden. Maskeren kan in het begin rust geven. Toch zijn de meeste behandelaars er geen voorstander van om deze (langdurig) in te zetten. Het staat namelijk uiteindelijk de gewenning in de weg.
De Tinnibot-app biedt wel ook daadwerkelijk tinnitustherapie aan. Ook deze is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en is eveneens te zien als een vorm van online Doe-het-zelf tinnitustherapie.
Momenteel zijn er nog geen tinnitustherapie apps beschikbaar in het Nederlands. Daar wordt momenteel wel door verschillende partijen aan gewerkt en de verwachting is dat in de loop van dit jaar de eerste daarvoor beschikbaar komt.

Disclaimer