Locaties behandeling tinnitus Nederland

Locaties behandeling tinnitus Nederland

Er zijn verschillende locaties waar behandeling van tinnitus wordt gegeven in Nederland. Belangrijk is het om allereerst uit te sluiten dat er geen (ernstige) medische oorzaak voor tinnitus aanwezig is. Wanneer uw huisarts daar aanleiding voor ziet, zal hij u verwijzen naar een KNO-arts of audiologisch centrum.

Lees verder
Inhoud tekst

Tinnitus: negatief effect op lichamelijk en psychologisch welzijn

Veel mensen zullen op zoek gaan naar een behandeling van tinnitus. Tinnitus kan namelijk een flink negatief effect hebben op zowel het lichamelijk als het psychologisch welzijn. Een op de vijf patienten rapporteert problematische tinnitus met verminderde slaap, concentratie en stemming.

In sommige gevallen is een specifieke ziekte de oorzaak, zoals de ziekte van Meniere, otosclerose of een langdurige middenoorontsteking. Veelal stopt de tinnitus wanneer de medische oorzaak kan worden weggenomen.

Oorzaak van tinnitus moeilijk te achterhalen

Veelal is de oorzaak moeilijk te achterhalen en al is de oorzaak van de tinnitus gevonden, wil dit niet zeggen dat er een medische behandeling van oorsuizen mogelijk is of dat deze effectief zal zijn.
Tinnitus is een symptoom van mentale overbelasting, die zijn oorzaak heeft in gehoorverlies, in lichamelijk conditieverlies, psychische overbelasting of een combinatie van deze drie factoren (lees meer).

Vaak zorgt de emotionele reactie op tinnitus waarbij veelal angst en wanhoop een rol spelen voor verergering van de klachten en is het raadzaam bij de behandeling van tinnitus hier in eerste instantie aandacht aan te besteden. Samen met tinnitus doen zich vaak slaapproblemen, duizeligheid, concentratieproblemen, angst of wanhoop, hoofdpijn en depressie voor.

behandeling van tinnitus

Psychologische hulp bij behandeling van tinnitus essentieel

Aan de tinnitus zelf is over het algemeen weinig te doen. De taak van het geheel of gedeeltelijk overwinnen ervan ligt dan ook bij de patiënt zelf. Het is daarbij voor de patiënt van belang dat hij geen genoegen neemt, met het advies: “U moet er maar mee leren leven”. Het is aan te raden naar een gespecialiseerde instantie te gaan die u behandeling van tinnitus kan geven. Bij de behandeling van tinnitus krijgt u handvatten aangereikt en leert u hoe u er mee moet leren leven.

Locaties behandeling tinnitus

U kunt op verschillende locaties terecht voor behandeling van tinnitus. De behandeling wordt gegeven door verschillende gespecialiseerde intstanties en behandelaars. U kunt daar terecht om te leren gaan met uw tinnitusklachten en er meer controle over te krijgen.

Hieronder staan een aantal locaties voor behandeling van tinnitus:

 • De meeste Audiologische Centra in Nederland bieden begeleiding aan voor tinnitus. Bij ieder centrum is sowieso audiologisch onderzoek en technische revalidatie mogelijk met behulp van een hoortoestel. Informeer van te voren of er begeleiding plaatsvindt.
  Klik hier voor adressen van audiologische centra.
 • In Amsterdam heeft Marianna Rácz haar Praktijk voor Psycho- en Hypnotherapie waar zij ook patiënten met tinnitus begeleid.
  Adres:
  Weteringschans 72/3
  1017 XR Amsterdam
  Tel: 06 2468 2602
  Website: www.mariannaracz.nl
 • Het Tinnitus Expertise Netwerk Twente is in 2015 opgericht als samenwerkingsverband tussen de KNO-artsen in de regio Twente en de Achterhoek, het Pento Audiologisch Centrum Twente, de Praktijk voor Fysiotherapie Hövels en Volmer in Neede. Ook hier wordt een compleet programma aangeboden. Kijk voor meer informatie op: www.tentwente.nl
 • In Breda en Eindhoven en Turnhout (België). Kunt u terecht bij Insentis.nl. Het programma bij Insentis bestaat uit psycho-educatie in combinatie met cognitieve gedragstherapie. Aanvullend werkt Insentis met u aan eventuele stress- en/of emotionele klachten. Ook maakt Insentis gebruik van onderdelen uit de Tinnitus Retraining Therapie (TRT) en geluidsverrijking.
 • In Delft kunt u terecht bij GZ-psychologe Linda Nederpel. Zij heeft ruime ervaring met patiënten met tinnitus.
 • In Ede kunt u terecht bij het Landelijk GGZ Centrum voor doven en slechthorenden “de Riethorst“.
 • In Leiden kunt u terecht bij GZ-psychologes Merel Prins en Michelle van Jole. Merel en Michelle hebben hun expertise liggen op de behandeling van klachten behorende bij tinnitus, hyperacusis en slechthorendheid. Daarnaast bieden zij diverse behandelingen aan voor klachten met een andere oorzaak. Hierbij kunt u denken aan behandeling op het gebied van burn-out klachten, stress, somberheid en angst. De verschillende klachten kunnen behandeld worden met elementen uit de cognitieve gedragstherapie, mindfulness en EMDR (ook bij tinnitus).
 • De GGMD (Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening) voor doven en slechthorenden organiseert op verschillende locaties in Nederland cursussen voor tinnituspatiënten. Doel van de cursus is om tinnitus een plaats te leren geven in uw leven. Naast informatie over tinnitus krijgt u tips om om te leren gaan met tinnitus, hoe u uw leven kunt aanpassen en hoe u kunt slapen met tinnitus. Ook hier is sprake van lotgenotencontact. Indien nodig biedt de GGMD ook individuele begeleiding bij de behandeling bij tinnitus.
 • Bij audiciensbedrijf Intoears in Tilburg en Maastricht kunt u terecht voor TRT therapie en voor hoortoestellen en geluidsverrijking

Voor adressen van behandellocaties voor tinnitus in België klik hier

Disclaimer