Tinnitus

Tinnitus

Wat is tinnitus (oorsuizen) nu precies? Waardoor wordt het veroorzaakt? Zijn er medische oorzaken voor? Welke vormen zijn er en wat zijn de effecten er van? Hoe is het te herkennen? Welke behandelingen bestaan er voor? Waar kan ik daar voor terecht? Hoe is het verloop van tinnitus? Bij hoeveel procent van de mensen komt het voor? Wat moet ik weten over slaapproblemen door tinnitus? Op deze en andere pagina’s kunt u hier meer over lezen.

Lees verder
Inhoud tekst

Wat is tinnitus?

Alle klachten waarbij mensen aangeven dat zij fluiten, zoemen, gesis, brommen of een ander geluid ‘horen’, zonder dat dit daadwerkelijk buiten het hoofd aanwezig is, valt onder de noemer tinnitus. Een andere benaming van tinnitus is oorsuizen. Een benaming die niet goed de lading dekt, immers mensen die last hebben van tinnitus horen niet alleen suizen, maar ook tal van andere geluiden.

Tinnitus is een symptoom

Tinnitus is geen ziekte maar een symptoom. Een symptoom dat verband houdt problemen met het gehoor, lichamelijke problemen of met psychische overbelasting. Een combinatie van deze factoren kan ook. In 80% van de gevallen is een verminderd gehoor of gehoorschade de aanleiding van de ervaren tinnitus. Blootstelling aan hard lawaai of luide muziek vormt een groot risico op tinnitus. Vaak verdwijnt de tinnitus na blootstelling eraan weer, maar het kan ook permanent aanwezig blijven. Bij frequente blootstelling aan muziek of lawaai kan de tinnitus chronisch worden. Dat kan ook al wanneer het oor met een zeer luide knal te maken krijgt of met muziek met een extreem hoge intensiteit (bijvoorbeeld vlak bij de luidsprekers). Omdat slechthorendheid met de leeftijd komt en met het ouder worden de ernst ervan toeneemt, is de kans erop groter naar mate we ouder worden.

Omdat tinnitus een symptoom is en geen ziekte op zich, is de tinnitus zelf ook niet te genezen. Wel is de eventuele medische achterliggende oorzaak in sommige gevallen te genezen. Daarmee kan de tinnitus ook weer verdwijnen (lees meer).

Verschillende geluiden, constant of met tussenpozen

Een patiënt kan de tinnitusgeluiden (het oorsuizen) constant of met tussenpozen waarnemen. Ook kunnen de geluiden een wisselende sterkte hebben. Wanneer mensen eenmaal tinnitus hebben, dan kan het geluid hetzelfde blijven, maar net zo goed kan er (tijdelijk) een geluid bij komen of een geluid weer verdwijnen.
Soms zijn de tinnitusgeluiden synchroon met de hartslag waar te nemen. Dat wordt ook wel pulsatieve of pulserende tinnitus genoemd.

Patiënten beschrijven de geluiden die ze bij tinnitus horen meestal aan de hand van geluiden uit de omgeving.

Voorbeelden van waargenomen tinnitusgeluiden:

 • lage of hoge pieptonen (een of meerdere)
 • ruisen of suizen
 • geluid van het stromen van een beekje
 • geluid van de wind door de bomen
 • geluid van elektriciteitsdraden
 • geluid van de tram die de hoek om komt

Gevolgen van tinnitus

De een zal het oorsuizen alleen maar irritant vinden, de ander krijgt er slaapproblemen door. Weer een ander zal zich er angstig of gedeprimeerd door gaan voelen. Sommigen voelen zich er flink beperkt door in de dagelijkse bezigheden. De invloed van tinnitus op het leven van patiënten varieert van lichte irritatie tot volledige belemmering van het leiden van een normaal leven. Ongeveer 25% van de personen die chronische last heeft van oorsuizen, lijdt er onder. De resterende 75% ervaart het niet echt als een probleem. Het goede nieuws is dat de meeste mensen met tinnitus er uiteindelijk controle over krijgen. Vaak is daar wel hulp bij nodig.

Zenuwslopend en ondraaglijk

Tinnitus is in het merendeel van de gevallen niet gevaarlijk. Slechts in zeldzame gevallen is het een symptoom van een ernstige onderliggende ziekte of aandoening. Patiënten kunnen wel flink lijden onder het permanente aanwezig zijn van geluiden in hun hoofd. Zo kunnen ze aangeven dat het zenuwslopend en ondraaglijk is. Sommigen denken dat zij er niet langer mee kunnen leven en zijn zelfs bereid een oor-operatie te ondergaan die ten koste gaat van hun gehoor. Dit helpt overigens niet. Deze patiënten beleven hun leven met tinnitus als een enorme verslechtering van hun levenskwaliteit. Velen blijven constant op zoek naar een wondermiddel dat hen van het irritante oorsuizen afhelpt.

Concentratiestoornissen, slaapproblemen, psychosomatische klachten en angst

tinnitus en slapeloosheid

Door de permanente belasting van het waarnemen van ongewenst geluid, krijgen tinnituspatiënten vaak last van concentratiestoornissen en slaapproblemen. Ook doen zich vaak psychosomatische klachten voor zoals die ook bij slechthorendheid voorkomen. Omdat tinnitus ook afleidt, kost horen en verstaan en functioneren meer inspanning. Hierdoor kan tinnitus ook tot extra vermoeidheid leiden. Het is van belang bij aanhoudende klachten en bij angst en wanhoop voor de tinnitus zo snel mogelijk met een behandeling ervoor te beginnen.

Effecten van tinnitus in cijfers

Tinnitus heeft flink wat nadelige bijeffecten. Van de patiënten ervaart:

 • 25% concentratieproblemen
 • 22% angst
 • 15% wanhoop
 • 15% hoofdpijn
 • 12% depressie

De kans op depressie bij mensen met tinnitus is 2x zo groot als normaal blijkt uit een Koreaanse studie. En het nooit meer ervaren van stilte wordt door 12% als probleem aangemerkt.
Ook gaat tinnitus vaak samen met hyperacusis (63%) zo blijkt uit onderzoek. Bij hyperacusis zijn patiënten overgevoelig voor normale alledaagse geluiden. Al met al kan tinnitus een flink negatief effect hebben op zowel het lichamelijk als het psychologisch welzijn.

Angst, boosheid en wanhoop staan acceptatie tinnitus in de weg

De angst, boosheid en wanhoop staan vaak de acceptatie van het oorsuizen in de weg. Door de fixatie op het oorsuizen kan het een steeds dominantere plek in het leven van de patiënt innemen. Tinnitus kan ertoe leiden dat de patiënt minder (sociale) activiteiten gaat ondernemen en vaker thuis gaat zitten. Hierdoor is de kans groot dat het oorsuizen nog meer (negatieve) aandacht krijgt en de klachten daardoor verergeren.

Oorzaken van tinnitus

Tinnitus kan ontstaan als gevolg van allerlei ooraandoeningen: onder andere bij oorinfecties, bij acute en chronische middenoorontstekeningen bij de ziekte van Ménière, gehoorschade of plotselinge doofheid. Ook kan tinnitus een symptoom zijn van andere ziekten, zoals hart- en vaatziekten of bloedarmoede. Er zijn in totaal zo rond de 400 verschillende mogelijke oorzaken van tinnitus bekend. Soms zijn medicijnen de boosdoener voor het ontstaan van tinnitus. Andere medische oorzaken van tinnitus kunnen zijn: afwijkingen aan zenuwbanen, een klap tegen het hoofd, een hersenschudding, hersenletsel en obstructief slaapapneu.
Afwijkingen aan gebit en kaak, halswervels, bloedvaten in het hoofd en hoge bloeddruk kunnen ook een mogelijke oorzaak zijn, net als erfelijke factoren en ziekten.
Ook lichamelijk conditieverlies, stress en emotionele problematiek kunnen uiteindelijk tot tinnitus leiden of het verergeren. Onderaan deze pagina staat een lijst met mogelijke oorzaken.

In veel gevallen is lawaai of muziek de boosdoener

In veel gevallen is lawaai of muziek de boosdoener. Hard geluid kan zich voordoen op de werkplek, bij festivals of bij het luisteren naar muziek via oortjes of hoofdtelefoons. Steeds meer jongeren onder de 30 hebben last van tinnitus. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het steeds toenemende geluidsniveau in onze maatschappij en de belasting door muziek. Veel jongeren klagen ook over tinnitus na een bezoek aan een concert of festival.
Het ruisen of piepen na blootstelling aan harde muziek of lawaai kan op gehoorschade duiden, maar dat hoeft niet per se (lees meer).

NOS op 3 heeft een goed filmpje gemaakt waarin dat wordt uitgelegd.

In het algemeen wordt bij de KNO-arts, audiologisch centrum en audicien bij de afname van een audiogram (piepjestest) tot aan de frequentie van 8000 Hz gemeten. Toch blijkt uit onderzoek dat de hele hoge frequenties daarboven ook invloed hebben op het verstaan van spraak. Het kan bij tinnitus dan interessant zijn ook de frequenties boven de 8000 Hz te testen (bij een normaal audiogram in de andere frequenties). Immers ook door een verlies daar kan het verstaan minder makkelijk verlopen en zo tot extra luisterinspanning leiden. De luisterinspanning kan zo weer tinnitus veroorzaken of verergeren.

Bezoek aan huisarts of KNO-arts eerste stap

Een bezoek aan de huisarts en of KNO-arts is altijd de eerst aangewezen stap.
Een KNO-arts zal meerdere zaken nagaan, zoals:

 • hoe u de tinnitus waarneemt (één oor of beide oren)
 • of de tinnitus continu klinkt of met hartslag of ademhaling samengaat
 • of de tinnitus constant of klikkend is
 • hoe het is ontstaan (plots of geleidelijk)
 • of er andere oorklachten, neurologische klachten of klachten aan nek of kaak zijn.
 • wat uw medische voorgeschiedenis is
 • welke medicijnen u gebruikt
 • hoe het er met uw algehele lichamelijke conditie voorstaat.

Wanneer uw klachten ernstig zijn of u angstig of wanhopig bent door de tinnitus is verdere behandeling nodig. Kijk voor de behandelmogelijkheden bij tinnitus hier.

Een symptoom van mentale overbelasting

tinnitus model

Tinnitus kan gezien worden als een symptoom van mentale overbelasting. Volgens neuropsycholoog Olav Wagenaar komt het voort uit een alsmaar aanhoudende overactiviteit van de hersenen. De oorzaak van de overbelasting kan volgens Wagenaar op meerdere gebieden liggen. Dat is te lezen in zijn artikel in The International Tinnitus Journal. Het model vormt ook de basis van Wagenaars boek ‘Eerste Hulp bij Oorsuizen‘. Er zijn volgens hem drie hoofdoorzaken voor tinnitus aan te wijzen.

1. Overbelasting door gehoorverlies

De overbelasting kan allereerst komen door gehoorverlies. Gehoorverlies kan plots of geleidelijk ontstaan. Het kan plots ontstaan door bijvoorbeeld een hard geluid zoals een knal van bijvoorbeeld een rotje, alarmpistool of vuurwapen, een harde klap tegen het hoofd of een klap tegen het oor. Slechthorendheid kan ook geleidelijk ontstaan zoals bij het toenemen van de leeftijd, door erfelijke factoren of door langdurige blootstelling aan muziek of lawaai zoals dat veelal het geval is bij werknemers in de bouw of beroepsmusici. Zoals eerder aangegeven kunnen er ook andere oorzaken aan een gehoorverlies ten grondslag liggen, zoals bijvoorbeeld een middenoorontsteking, oorprop of de ziekte van Ménière.

2. Overbelasting door geringe lichamelijke belastbaarheid

Een andere oorzaak van tinnitus kan voortkomen uit een geringe lichamelijke belastbaarheid. Dit kan komen door een slechte conditie bijvoorbeeld door ziekte, uitputting, slaapgebrek, het gebruik van medicijnen, narcose maar ook door veelvuldig en langdurig alcohol- of drugsgebruik.

3. Mentale overbelasting door psychische problematiek

Mentale overbelasting kan ook ontstaan door psychische problematiek. Deze problematiek kan ontstaan door bijvoorbeeld een psychisch trauma (bijvoorbeeld een ongeluk, bedreiging of door trauma’s in de jeugd), relationele spanningen, stress op het werk, een burn-out, slaapgebrek, langdurige zorgen over iets of iemand), of langdurig zorgen voor iemand. Ook kan overbelasting ontstaan wanneer iemand jaren achtereen zich inzet voor anderen of zijn best doet om bijvoorbeeld de ideale werknemer, echtgenoot, vader, moeder, vriend of vriendin te zijn, zonder daarbij te luisteren naar eigen behoeftes.

Tinnitus kan dus als symptoom ontstaan door een of meerdere van de genoemde vormen van mentale overbelasting. In bovenstaande figuur is het model samengevat. De overlap van de cirkels geeft aan op welke manier de verschillende oorzaken van overbelasting tot tinnitus leidt.

Samengevat

Tinnitus kan ontstaan door overbelasting door één van de volgende hoofdoorzaken óf door een combinatie daarvan (overlap cirkels):

 • Gehoorverlies
 • Geringe lichamelijke belastbaarheid
 • Psychische overbelasting

Iemand kan dus tinnitus krijgen door psychische overbelasting of een slechte lichamelijke conditie zonder dat er sprake is van gehoorverlies.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is verjaardag.jpg

Tinnitus door extra inspanning bij horen en verstaan

Wanneer iemand slechthorend is, zal hij of zij zich in moeilijke situaties extra moeten inspannen om nog goed te kunnen horen en verstaan. Immers de hersenen moeten de onvolledige informatie die via het gehoor binnenkomt, aanvullen met informatie uit de hersenen om er zo een samenhangend geheel van te maken. Als de hersenen dat kunnen zonder dat er al te veel inspanning voor nodig is en dit ook geen spanning te weeg brengt, zal dat niet direct als tinnitus hoorbaar zijn. Wanneer de compensatie door de hersenen op een intensieve manier gebeurt, bijvoorbeeld door bijkomende onzekerheid of angst, kan dit hoorbaar worden als tinnitus.

Kijk hier voor deze uitleg over tinnitus (met ondertiteling) in de video hieronder:

Verklaring voor slechthorendheid zonder oorsuizen

Het voorgaande verklaart tegelijkertijd waarom er mensen zijn die wél slechthorend zijn en geen tinnitus ervaren. Ook kan het zijn dat bij een gelijkblijvend gehoorverlies, wel tinnitus ontstaat wanneer de lichamelijke belastbaarheid afneemt (combinatie factor 1 en 2) of wanneer er psychische overbelasting ontstaat of deze juist toeneemt (combinatie 1 en 3). Ook kunnen alle drie de factoren tegelijkertijd een rol spelen.
Wanneer psychische overbelasting ervoor zorgt dat er tinnitus ontstaat, al dan niet naast het gehoorverlies, dan is het zaak dat de behandeling zich ook daarop richt.

Stress en emotionele problemen als reactie 

Ook de emotionele reactie op het symptoom zelf kan het doen verergeren. Wanneer iemand reeds tinnitus heeft en dit niet als problematisch en belangrijk ziet om aandacht aan te besteden zal hij er makkelijker aan wennen. Wanneer hij zich er juist druk over maakt of zich zorgen over de toekomst mét tinnitus maakt, zullen de tinnitusklachten daardoor toenemen. Over deze verergerde tinnitusklachten kan hij zich weer extra druk maken en zo in een vicieuze cirkel terecht komen. Deze vicieuze cirkel is te zien in het bovenstaande model aan de rechter kant. Voor mensen met tinnitus is het veelal bijzonder om te horen dat er geen relatie is tussen de ernst van de klachten enerzijds en hoe hard het geluid dat nodig is om de tinnitus te maskeren anderzijds.

tinnitus

Emotionele problemen als oorzaak

Iedereen is wel eens somber, angstig of boos. Dat zijn dan ook normale en gezonde emoties. Wanneer gevoelens van boosheid, irritaties of angst te vaak voorkomen, te lang duren of te sterk of te heftig zijn gezien de omstandigheden of juist ingehouden of weggeduwd worden, kan dit leiden tot emotionele problemen. Dergelijke emotionele problemen kunnen zich ook uiten in lichamelijke klachten, waaronder ook oorsuizen.
Soms zijn emotionele problemen vrij eenvoudig op te lossen, door bijvoorbeeld het erover te hebben met vrienden, kennissen of familie, door zaken anders aan te pakken of te veranderen of door er anders tegen aan te kijken. Soms is professionele hulp geboden.
Wanneer mensen jarenlang in oude patronen vastzitten, te veel ‘moetens’ kennen, te weinig vanuit hun eigen behoeften leven, te veel (en soms tegen hun gevoel) in voor andere klaar staan of helpen, of jarenlang ‘oud zeer’ (trauma’s) hebben verdrongen, kan dit zich dus uiten in tinnitus of andere lichamelijke klachten.

Bron ligt in hersenen

hersenen compenstatie gehoorschade tinnitus

Jarenlang is gedacht dat het oorsuizen bij lawaaibeschadiging of bij ouderdom zijn oorzaak in het oor zelf had. Aan de hand van PET scans (positron emission tomography), waarmee de hersenactiviteit van tinnituspatiënten in kaart is gebracht, is gebleken dat de tinnitusgeluiden juist zijn oorsprong in de hersenen hebben en niet in het oor zelf. Doordat bij beschadiging van het slakkenhuis (of door bijvoorbeeld ouderdomsslechthorendheid) de hersenen minder signalen vanuit de zenuwcellen in het slakkenhuis krijgen, gaan ze zelf geluidsensaties produceren. In plaats dat er bij gehoorverlies door beschadigingen in het slakkenhuis of bij verstoring van doorgifte naar de hersenen er minder activiteit in hersenen ontstaat, gebeurt er dus het tegenovergestelde: er ontstaat meer activiteit in de hersenen.

Hersenen draaien volume bij slechthorendheid op

Omdat geluid ook voor onze veiligheid zorgt en het daarom belangrijk is te horen, draaien de hersenen zelf het volume ook nog eens bij slechthorendheid enigszins op. Dit invullen van geluiden en het opkrikken van het volume door de hersenen kan ervoor zorgen dat de patiënt dit als rinkelen, zoemen, sissen e.d. waarneemt.

Toonhoogte van geluid ook afhankelijk van waar gehoorverlies zich bevindt

Bij een hoogtonig gehoorverlies wordt meestal ook een hoogtonig tinnitusgeluid waargenomen. Dit kan mogelijk komen doordat de onderdrukkende functie van het gehoorsysteem verstoord is. Geluid dat eigenlijk onderdrukt had moeten worden in het slakkenhuis, wordt dat niet meer doordat de buitenste haarcellen kapot zijn.
Daarnaast zijn onze hersenen zeer flexibel. Delen van de hersenen die niet meer hun oorspronkelijke taak uitvoeren, worden gebruikt voor andere taken. Wanneer we een gehoorverlies hebben kan dit betekenen dat de delen die bijvoorbeeld verantwoordelijk waren voor specifieke hoge tonen, zich gaan richten op de waarneming van de frequenties die nog wel worden doorgestuurd door het slakkenhuis naar de hersenen. Er vindt in de hersenen een soort herbedrading plaats, waardoor bepaalde tonen te veel worden benadrukt. Dit is ook een mogelijke verklaring voor tinnitus.

Versterking gevoelssignalen uit nek en gezicht door slechthorendheid

Uit onderzoek blijkt dat de verminderde informatie uit het slakkenhuis ook tot het aanzwengelen kan leiden van gevoelssignalen vanuit de nek en het gezicht. Overcompensatie van signalen uit andere zintuigen wordt zo waargenomen als geluid. Mogelijk verklaart dit ook waarom sommige patiënten meer last ervaren wanneer zij bijvoorbeeld ‘verkeerd’ liggen of bepaalde bewegingen maken met hun hoofd of gezichtsspieren.

Verstoorde samenwerking

Onderzoek waarbij stimulering plaatsvindt van dieper gelegen hersendelen (bijvoorbeeld om de effecten van stimulering op een bepaalde hersenziekte te onderzoeken) geeft aanwijzingen dat tinnitus zijn oorzaak kan hebben in factoren die niets te maken hebben met het horen zelf. Het heeft ook dan eerder te maken met de integratie van prikkels uit meerdere zintuiggebieden.

Slapeloosheid en tinnitus

Tinnitus kan tot slapeloosheid leiden en voor in – en door-slaapproblemen zorgen. Slapeloosheid op zijn beurt kan weer tot tinnitus leiden doordat de draagkracht afneemt, er concentratieproblemen ontstaan en emotionele problematiek ontstaat. Dit kan tot tinnitus leiden of de tinnitus verergeren. Lees meer over: Tinnitus en slapeloosheid en wat er aan te doen is.

Aandacht op televisie

Het programma ‘Altijd Wat’ van de NCRV heeft meerdere keren aandacht besteed aan het onderwerp tinnitus. Allereerst met een vrij schokkende en weinig hoopvolle uitzending over een tinnituspatiente die een verzoek tot euthanasie doet. Daarna zijn er twee uitzendingen gemaakt waarin de behandelmogelijkheden van tinnitus zijn belicht. Klik hier voor meer informatie over en links naar deze uitzendingen.

Informatie op internet en Facebook groepen

Op Facebook zijn diverse groepen te vinden waar mensen met tinnitus hun ervaringen delen en aangeven wat voor hen helpt en wat niet. Het is goed te realiseren dat bij het surfen op internet en het bezoeken van fora het risico bestaat daar vooral verhalen tegen te komen van mensen die het nog niet gelukt is controle over hun tinnitus te krijgen. De groep waarbij het wél gelukt is de tinnitus beheersbaar te krijgen, is daar veelal niet (meer) te vinden. Er kan zo het idee ontstaan dat het beloop van tinnitus alleen maar van kwaad naar erger kan gaan, of dat controle over de eigen tinnitus niet haalbaar is. Dit terwijl de meeste mensen met tinnitus er (uiteindelijk) controle over krijgen of zelfs helemaal geen hinder van ondervinden.

Veel behandelingen bij tinnitus niet bewezen

Ook zijn op internet vaak adviezen en behandelingen te vinden die bij sommige mensen lijken te werken, maar die niet bewezen effectief zijn (zogenaamd niet ‘evidence based’).
Neuropsycholoog Olav Wagenaar raadt in zijn boek ‘Eerste Hulp bij Oorsuizen’ dan ook af op internet te blijven zoeken naar informatie en te luisteren naar problematische verhalen van anderen. Dit kan immers de angst voor de eigen tinnitus vergroten, stress verhogend zijn en de tinnitus doen toenemen.

Lotgenoten contact steun in de rug

Voor sommige mensen met tinnitus blijkt het contact met lotgenoten op internet een steun in de rug te zijn en kan het het gevoel geven er niet alleen voor te staan. Wanneer u zich juist meer zorgen gaat maken over uw tinnitus, angstiger wordt of de verhalen van anderen belastend vindt, verlaat dan dergelijke groepen of pagina’s. Zoek in ieder geval professionele hulp voor uw problemen.

Facebook groep Eerste Hulp bij Oorsuizen

Vanuit HOorzaken is er op Facebook de groep “Eerste Hulp bij Oorsuizen / Tinnitus” in het leven geroepen. U kunt hier vragen stellen en informatie delen. In deze groep zitten ervaren tinnitusbehandelaars en daarnaast ervaringsdeskundigen die u vragen kunnen beantwoorden en op de hoogte zijn wat wel en niet werkt bij tinnitus. Klik hier om u aan te melden voor de Facebook groep ‘Eerste Hulp bij Oorsuizen’.

Let op: kort geleden is er nog een groep opgericht met dezelfde naam. Let goed op bovenstaande kleur.

Mogelijke oorzaken van tinnitus

Hieronder staat een lijst met aandoeningen en ziektes waarbij een verband is gevonden met tinnitus en die dus de mogelijke indirecte oorzaak ervan kunnen zijn. De mogelijke oorzaken van tinnitus zijn ingedeeld per categorie.

Gehooraandoeningen binnenoor

Gehooraandoeningen aan het middenoor

Gehooraandoeningen aan het middenoor

 • Een prop oorsmeer
 • Afwijkingen aan de uitwendige gehoorgang

Neurologisch

Psychologisch

 • Langdurige stress
 • Depressie
 • Angststoornis
 • Psychiatrische problematiek

Overige mogelijke oorzaken van tinnitus

 • Nek- of kaakproblemen
 • Hartziekten of hartritmestoornissen
 • Stofwisselingsziekten (suikerziekte, hoog cholesterol gehalte)
 • Storing in de doorbloeding
 • Verstoringen in de hormoonhuishouding
 • Bij een aantal functionele stoornissen
 • Nierziekten
 • Hormoontherapie

Oorzaak tinnitus onbekend

In een flink aantal gevallen is de precieze oorzaak van de tinnitus niet te achterhalen.

Vormen van tinnitus

Er zijn twee vormen van tinnitus te onderscheiden:

 • objectieve tinnitus
 • subjectieve tinnitus

Bij objectieve tinnitus is het geluid (nadat het versterkt is) door een buitenstaander (bijvoorbeeld een arts) daadwerkelijk te horen. In vijf procent van de gevallen zijn geluiden afkomstig van het eigen lichaam de oorzaak.

Mogelijke oorzaken objectieve tinnitus

 • een vernauwing van een bloedvat dat zich dicht bij het oor bevindt, waardoor de patiënt zijn eigen bloed hoort stromen
 • spastische trillingen van spiertjes in het middenoor of keel. De patiënt hoort in die gevallen dan een onregelmatig trillend/tikkend geluid
 • luchtwervelingen die zich voordoen tussen het middenoor en keelholte. De patiënt hoort in dit geval een suizend of borrelend geluid dat samenhangt met de ademhaling. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als de buis van Eustachius onvoldoende functioneert of sluit
 • afwijkingen in de nek of aan het kaakgewricht. Meestal is het vervelende geluid bij kaakproblemen alleen te horen bij het kauwen

Bij subjectieve tinnitus neemt alleen de patiënt zelf het geluid waar. De oorzaken hiervoor zijn legio, en vaak moeilijk te achterhalen. In 95% van gevallen is er sprake van subjectieve tinnitus.

Meten ernst tinnitus

Sommige patiënten met tinnitus willen graag dat de ernst van hun tinnitus wordt opgemeten. Dat is nauwelijks te doen omdat het vergelijk met een geluid van buiten lastig is. Daarnaast heeft het ook weinig nut, omdat wat de een al storend vindt voor de ander nog goed te verdragen is (lees meer).

Behandeling van oorsuizen / tinnitus

Vragen over tinnitus

Mensen met tinnitus zitten zeker in de beginfase met tal van vragen. Op deze website is een pagina met de meest gestelde vragen en daarbij in het kort de antwoorden erop. Klik hier om naar deze vraag en antwoord pagina te gaan. Professor Annick Gilles heeft een boek geschreven met de titel ‘hORENdol’ met goede uitleg over tinnitus. In het boek wordt uitgebreid antwoord gegeven op tal van vragen. Lees hier de recensie.

Lees ook: