Informatie

Tinnitus: vragen en antwoorden

…kan je er dan ook niks aan doen dat je tinnitus krijgt. Slechthorendheid is echter de meest voorkomende oorzaak van tinnitus. Slechthorend kan je ook worden door hard geluid en…
Informatie

Gehoorschade

…dan optreden. Andere oorzaken Slechthorendheid kan aangeboren of verworven zijn en bij aangeboren slechthorendheid kan ook erfelijkheid een rol spelen. Een kind kan slechthorend worden geboren, doordat er tijdens de…
Informatie

Medische behandelingen voor tinnitus

…ook niet toegepast. Medicatie om gevolgen dragelijker te maken In bepaalde gevallen worden medicijnen voorgeschreven om de gevolgen van tinnitus dragelijk te maken. Hieronder leest u meer over deze medicijnen…