Gehoorpreventie

Preventie en ook gehoorpreventie zijn brede begrippen. Binnen de gezondheidszorg gaat het bij preventie om het voorkomen van ziekte en het beschermen en bevorderen van de volksgezondheid. Het…

Hoortoesteltechnieken

Er worden verschillende hoortoesteltechnieken toegepast om de geluiden en spraak voor de slechthorenden uit de omgeving weer zo goed als mogelijk hoorbaar te maken. Zo zijn er speciale…

Solo apparatuur

Solo apparatuur kan gezien worden als een speciaal soort hoorhulpmiddel die de bron van de spraak dichterbij brengt. Bij solo apparatuur bevindt zich in de directe nabijheid van…

Slechthorendheid

Slechthorendheid: Wanneer is daar sprake van? De makkelijkste definitie van slechthorendheid stelt dat je slechthorend bent als je minder goed hoort dan een normaalhorende. Bij een hoortest wordt…