Over HOorzaken

Beste bezoeker,

Hartelijk dank voor het bezoeken van HOorzaken.nl. In 2000 is de eerste versie van deze site gepubliceerd. Op dat moment was er nog zeer weinig informatie op het internet beschikbaar over de werking van het oor, aandoeningen ervan, slechthorendheid en hoorhulpmiddelen.

Indertijd wilde ik de kennis en ervaring die ik tijdens mijn studie en werkzame leven binnen de audiologische branche had opgedaan delen met anderen. Die behoefte is er ook nu nog en daarom schrijf ik nog steeds graag op deze website.

Op HOorzaken.nl kunt u terecht voor brede informatie over tal van onderwerpen op het gebied van het gehoor, de werking ervan, gehoorproblemen zoals slechthorendheid en tinnitus, hyperacusis, hoortests, hoortoestellen, cochleair implantaten, gehoorbeschermers en andere hoorhulpmiddelen. Soms is deze informatie prima geschikt voor patiënt en cliënt, soms gaat deze een dieper op de stof in en is deze meer geschikt voor de professional.

Ook verschijnen er met grote regelmaat nieuwsberichten over deze onderwerpen of ontwikkelingen in de hoorbranche.

Met een kritische kijk en vanuit een onafhankelijke positie wil HOorzaken, patiënten, slechthorende cliënten, beroepsbeoefenaren en geïnteresseerden informeren. Dit doet HOorzaken door gedegen informatie te bieden, het nieuws kritisch te volgen, nieuws te brengen, commentaar te geven en een opinie te vormen en deze uit te dragen en indien nodig te wijzen op misstanden, die op korte of lange termijn voor cliënten op patiënten nadelige gevolgen hebben.

De website HOorzaken.nl wil ook graag de transparantie over de ontwikkelingen in de hoorbranche bevorderen, zodat patiënten, slechthorenden en beroepsbeoefenaren, een goed beeld hebben en houden en indien nodig tijdig voor hun belangen kunnen opkomen.

Een opinie kan logischer wijs ingaan tegen de mening van een persoon, bedrijf, instelling of organisatie. Daarmee neemt HOorzaken andere partijen nadrukkelijk nog steeds serieus.

Vindt u dat HOorzaken zorgvuldiger had kunnen zijn bij het bieden van informatie of het geven van commentaar of een mening, dan is het te allen tijde mogelijk te reageren op artikelen of om aanvulling of correctie te vragen.

Wanneer u gebruikt maakt van (medische) informatie op HOorzaken.nl is het goed om de disclaimer door te lezen.

De inkomsten uit advertenties maken het mogelijk om gratis content te bieden en daarnaast onderhoud, technische verbetering en hosting van de website te bekostigen.

Heeft u nieuws waar nog geen aandacht aan is besteed? Dan hoor ik het graag. Stuur alstublieft een mail aan beheer@hoorzaken.nl .

Met vriendelijke groet,

René van der Wilk

Rene van der Wilk

Wilt u meer informatie over mij? Klik dan hier

Kijk voor bijdragen in tijdschriften, kranten, radio en tv van mij hier