Zerena hoortoestellen van Bernafon bieden dynamische hoorbeleving

2 juni 2017
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 7 min

Deze week heeft het Zwitserse Bernafon de Zerena serie geïntroduceerd. Met de introductie van de Zerena slaat het bedrijf een nieuwe richting in op het gebied van dynamisch horen.
Bernafon heeft altijd haar eigen unieke aanpak gehad bij de toepassing van hoortoesteltechnieken. Denk hierbij aan de Channel Free aanpak waardoor de hoortoestellen van Bernafon waardering wisten te krijgen onder musici en muziekliefhebbers.

zerena hoortoestellen bernafon
Met de introductie van de Zerena heeft Bernafon wederom een hoortoestel geïntroduceerd dat slechthorenden een zeer dynamische luisterervaring weet te bieden met een goed verstaan van spraak. Het hoortoestel weet zich permanent aan de altijd dynamische luisteromgeving aan te passen. De omgeving wordt daarbij niet, zoals sommige merken dat wel doen, geclassificeerd. De Zerena houdt veranderingen in de omgeving juist permanent en nauwkeurig in de gaten en past zich daar razendsnel op aan.
Daarnaast houdt het hoortoestel goed in de gaten hoe het zit met zowel de spraak als het lawaai in de omgeving, en door de geavanceerde spraakdetectie weet het toestel spraak te versterken en lawaai te onderdrukken.
De Zerena weet verder via 2.4 Ghz technologie draadloos te communiceren met andere apparatuur (tv en hifi), direct te communiceren met een iPhone (draadloos bellen) en heeft de optie via internet te worden verbonden.
De extra grote dynamiek die het hoortoestel weet te leveren (tot 113 dB) in combinatie met de Channel Free techniek die muziek vervormingsvrij weet weer te geven, zal vast ook nu weer de muziekliefhebber weten te bekoren. De toestellen beschikken verder over een hydrofiele coating om vloeistof af te stoten en hebben de hoogste classificatie (IP68) voor bescherming tegen het binnen dringen van stof en water.
De Zerena heeft ook de optie voor frequentiecompositie. Hierbij worden geluiden, die in een gebied liggen waar het slakkenhuis zodanig is beschadigd dat aanbieden van geluid daar weinig zinvol meer is of zelfs een averechts werkt, in een ander frequentiegebied neergelegd waar het gehoor beter functioneert. Hierbij wordt het originele geluid wel behouden. Deze optie kan voor sommige (ernstige) slechthorenden interessant zijn.
Ook voor slechthorenden met tinnitus heeft het hoortoestel een ruim aantal opties in huis.

Dynamische omgeving vraagt om dynamische aanpak

Onze geluidsomgeving is permanent aan verandering onderhevig. Dan weer is het rustig, dan is er plots lawaai of geroezemoes of hebben we te maken met achtergrond muziek of een veranderende akoestiek. De Zerena van Bernafon weet zich constant aan de (snel) wisselende omgeving aan te passen. Hierbij classificeert het hoortoestel de omgeving niet om zo voor deze omgeving een vaste instelling te kiezen (bijvoorbeeld restaurant, verkeer, gezelschap), maar past zich juist razendsnel en nauwkeurig aan de omgeving aan. De Zerena weet dit vloeiend te doen zonder dat de luisteraar te maken krijgt met abrupte overgangen. Om dit mogelijk te maken gebruikt de Bernafon Zerena een ultrasnelle chip.

Spraakherkenning in Zerena

Ieder hoortoestellenmerk heeft zo zijn eigen manier om spraak te herkennen. Vaak gebeurt dit op grond van de fluctuaties die zich in het signaal bevinden of er wordt gekeken naar aanwezigheid van zogeheten harmonischen. De Zerena maakt bij de spraakherkenning nu ook gebruik van de verhouding tussen spraak en achtergrondlawaai (spraak-ruisverhouding) om tot een zo goed mogelijk onderscheid te komen.
Het verstaan van spraak in een lawaaiige omgeving blijft echter voor veel slechthorenden een flinke uitdaging, ook met hoortoestellen. Om het verstaan te verbeteren wordt in hoortoestellen directionaliteit ingezet: door meerdere microfoons samen te laten werken kunnen de hoortoestellen in zoomen op de spreker. In zeer dynamische omgevingen kan dit echter contraproductief werken. De ene spreker wordt gehoord maar de eerste woorden van de spreker die een paar meter naar links of rechts zit worden gemist. Lawaaionderdrukking in hoortoestellen weet op zijn beurt comfort te bieden, maar in sommige gevallen zitten er ook nadelen aan. Onbedoeld kan met het lawaai ook delen van spraak worden onderdrukt. Bernafon zegt met de Zerena de coördinatie tussen deze systemen zo te hebben geoptimaliseerd dat daardoor ook in dynamische omgevingen spraak voorrang krijgt zonder dat de lawaaionderdrukking onbedoeld een negatief effect erop heeft.

Zerena zal ook muziekliefhebber weten te bekoren

De Zerena serie zal ook de muziekliefhebber weten te bekoren. De meeste hoortoestellen maken gebruik van een zeer groot aantal kanalen (soms 12 of meer) waarin het geluid wordt gecomprimeerd (zachte geluiden krijgen veel versterking en de harde in verhouding minder). Om in elk kanaal de versterking voor zachte, normale en harde geluiden afzonderlijk te kunnen aanpassen, is het nodig een filter te plaatsen tussen de kanalen om deze van elkaar te scheiden. Hierdoor kunnen er echter verstoringen in het bewerkte geluid ontstaan. Minder kanalen is voor een goede muziekperceptie dan ook aan te raden.

serena hoortoestel muziek
Juist aan de hand van de harmonische tonen van een instrument die zich bevinden in de hoge frequenties kunnen we bepalen met welk instrument we te maken hebben (timbre). Het is ook daarom van belang om een goed gebalanceerde en een natuurgetrouwe weergave te hebben van de verschillende frequentiecomponenten zonder verstoringen door te veel bandfilters.
Om verstoringen te voorkomen maakt de Zerena van Bernafon gebruik van haar bewezen Channel Free technologie waardoor het frequentiegebied niet eerst opgeknipt hoeft te worden in deelgebieden. Hierdoor worden verstoringen voorkomen en is een natuurgetrouwe muziekbeleving mogelijk. .
Spraak en muziek hebben een flink verschillend spectrum (de verschillende frequenties die het bevat). Immers muziek kan uit zang bestaan, kan instrumentaal zijn of uit een combinatie van zang en instrumenten bestaan waarvan de laatste ieder weer een eigen geluidsspectrum heeft. Daarnaast is de dynamiek van spraak anders dan die van muziek. De gemiddelde intensiteit van spraak in een gesprek ligt zo rond de 65 dB(A) waarbij de zachtste delen rond de 50 dB(A) liggen terwijl de intensiteit van luide spraak op de 80 dB(A) ligt. Bij schreeuwen ligt de maximale intensiteit zo rond de 85 dB(A). Muziek kan echter met gemak de 105 dB(A) halen met pieken tot ruim boven de 110 dB(A). Zo blijkt een symfonieorkest in een concertzaal pieken van 116 dB te halen. Ook de relatie tussen de waargenomen luidheid en de intensiteit is bij spraak eenduidig. Doordat muziekinstrumenten flink van elkaar kunnen verschillen en deze op hun beurt weer van zang, is deze relatie veel minder duidelijk. Doordat de dynamiek bij muziek veel groter is, is het ook van belang dat een hoortoestel die dynamiek kan verwerken. De Zerena heeft een techniek in huis die de dynamiek van het hoortoestel vergroot.

Zerena: ook voor clienten met tinnitus

De versterking van een hoortoestel helpt bij een deel van mensen die last hebben van tinnitus om hun klachten te verminderen. Dit geldt voornamelijk voor mensen waar tinnitus een symptoom is van slechthorendheid. Bij het leren omgaan van tinnitus kunnen externe geluiden helpen om de onrust of angst die de tinnitus te weeg brengt te reduceren. De Zerena heeft hiervoor meerdere geluiden beschikbaar zoals oceaangeluiden, geluiden die zich aanpassen aan het gehoorverlies per frequentiegebied, breedbandige stationaire ruisgeluiden of wisselende geluiden. Ook is het mogelijk de aangeboden geluiden automatisch te laten verminderen zodra het omgevingsgeluid voldoende luid is.

Frequentie compositie

Wanneer in ons slakkenhuis bepaalde haarcellen of neuronen niet meer functioneren kunnen er zo geheten ‘dode regio’s’ (dead regions) ontstaan. Deze bevinden zich meestal in de hoge frequenties. Geluid aanbieden met een hoortoestel in deze gebieden zorgt er dan niet voor dat de hoorbaarheid en verstaanbaarheid verbeterd en het kan zelfs tot vervorming leiden. Om toch gebruik te kunnen maken van de belangrijke spraakinformatie die in de hoge frequenties aanwezig is, maakt de Zerena gebruik van frequentiecompositie: geluiden uit het hoge tonen gebied waar versterken geen zin heeft, worden verplaatst naar een lager gelegen waar het aanbieden van deze geluiden wél zinvol is. Hierbij wordt het pakketje geluiden wel eerst een stuk verkleind zodat het zo min mogelijk stoort voor de klanken in het gebied waar het naar toe wordt verplaatst. Tegelijkertijd wordt in het hoge tonengebied nog wel het signaal aangeboden, over het algemeen zal dit zachter zijn.

frequentiecompositie zerena bernafon

Zerena maakt gebruik van Dual Band draadloze technologie

Zerena maakt bij de draadloze techniek gebruik van twee verschillende frequenties. Aan de ene kant zal het nieuwe toestel gebruik maken van ‘near-field’ magnetische overdracht ook wel NFMI genoemd (Near Field Magnetic Induction) waarmee de hoortoestellen onderling op een ‘batterij zuinige’ manier audiologische gegevens met elkaar delen. Dit delen van informatie uit de omgeving en van instellingen heeft tot doel om tot een zo goed mogelijk verstaan van sprake en ruimtelijke oriëntatie te komen. Aan de andere kant wordt er gebruik gemaakt van de 2.4 GHz frequentie om signalen zoals die van een iPhone en randapparatuur direct naar de hoortoestellen te sturen. De tussenkomst van een zogeheten streamer bij het oversturen van audiosignalen is dan niet meer nodig. De Zerena maakt gebruik van beide manier van overdracht: NMFI voor snelle dataoverdracht met een ultralaag stroomverbruik enerzijds, en 2.4 GHz voor directe draadloze overdracht tussen de hoortoestellen en een smartphone voor audiosignalen anderzijds. Een iPhone kan op deze manier ook gebruikt worden als draadloze microfoon.

TV en hifi adapter en App

Natuurlijk heeft ook de Zerena de mogelijkheid om een kastje bij de tv of hifi te plaatsen om zo het geluid in stereo naar de hoortoestellen te versturen. Hiervoor heeft Bernafon de TV-A adapter beschikbaar. Het bereik van het kastje is maar liefst 15 meter.

bernafon tv adapterbernafon-zerena-afstandsbediening

Natuurlijk is er ook een afstandbediening en App beschikbaar voor de bediening van de Zerena hoortoestellen. Via de EasyControl-A App voor Zerena hoortoestellen gaat Bernafon verder dan de gebruikelijke bediening van hoortoestellen. Zo kan met de App niet alleen eenvoudig en discreet het volume worden aangepast en van programma worden gewisseld of de hoortoestellen worden gedempt, ook is op het scherm de batterijstatus te raadplegen en als de hoortoestellen onverhoopt kwijt zijn, kan de gebruiker op de “Zoek mijn hoortoestel” functie klikken om ze terug te vinden.

Zerena alleen beschikbaar in particuliere markt

De Zerena hoortoestellen zijn zoals de meeste nieuwe top hoortoestellen alleen beschikbaar voor de vrije markt. Deze toestellen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Doordat de prijzen binnen de verzekerde zorg voor hoortoestellen sinds 2013 steeds lager zijn geworden, passen de topproducten qua prijsniveau niet meer binnen de verzekerde zorg.
Wel zijn hoortoestellen die buiten de verzekerde zorg worden aangeschaft ook in 2017 fiscaal aftrekbaar. Op de website van Bernafon is eenvoudig te berekenen wat het te behalen belastingvoordeel is.
Of deze topproducten voor u meerwaarde hebben ten aanzien van de door de zorgverzekeraar aangeboden, veelal oudere, hoortoestellen, kunt u alleen te weten komen door ze zelf uit te testen.

Voor meer informatie over de Zerena voor slechthorenden klik hier

Reacties (2)
  1. Dank voor de interessante informatie over de Zerena toestellen van Bernafon. Wat mij betreft behoeft die informatie wel wat opheldering. U schrijft dat ook musici deze nieuwe lijn zullen appreciëren en wel door de channel free techniek, zoals u toelicht met een tekst die al eerder in uw rubriek verscheen. Even verder, onder het kopje ‘Frequentie compositie’, beschrijft u een kennelijk ook in de Zerena’s aanwezige techniek van verschuiven van een stukje van het hoge spectrum naar omlaag. Een bekende techniek die ook door andere merken wordt toegepast. Dit is echter wel het tegendeel van ‘channel free’! Het veroorzaakt verandering van het frequentiebeeld van het geluid van muziekinstrumenten, zodat het timbre aanzienlijk verandert, om niet te zeggen misvormd raakt. Ik heb daar ruime ervaring mee opgedaan toen ik met mijn toestel (een Phonak) voor het eerst thuis kwam en een toon op mijn klavecimbel aansloeg. Ik hoorde meerdere tonen tegelijk: onmogelijk om dan een instrument te stemmen, laat staan te bespelen.
    Laten we trouwens niet uit het oog verliezen dat ook voor spraak heel hoge frequenties van belang zijn, met name voor de articulatie. In mijn geval is het muziekprogramma op mijn Phonak ook voor spraak de beste oplossing.
    Kan het zijn dat wat u beschrijft – enerzijds ‘channel free’, anderzijds ‘frequentie compositie’ – tot verschillende programma’s behoort waartussen de Zerena kan omschakelen?

    • Dank voor uw reactie. Het klopt inderdaad dat in de muziekprogramma’s veel opties worden uitgezet. Dat geldt ook voor frequentieverschuiving en frequentiecompressie. Die technieken zijn op spraak gericht en worden soms ook ingezet voor een verbetering van de ruimtelijke beleving. Voor muziek zal dit zeker een nadelig effect hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Verlaging eigen risico zal voor toename vraag naar hoorzorg leiden

23 mei 2024 | Het plan van de nieuwe regeringspartijen PVV, VVD, NSC en BBB om het eigen risico [...]

Bebird oorcamera voor inspectie en schoonmaken van het oor. Is het veilig? | Review

20 mei 2024 | Via diverse webshops zijn meerdere types van de Bebird oorcamera te verkrijgen. De Bebird is [...]

Widex SmartRIC: nieuwe L-vormig vormgeving zorgt voor beter verstaan | Review

17 mei 2024 | Deze week introduceerde Widex op haar hoofdkantoor in Denemarken het nieuwe Widex Smart RIC hoortoestel [...]

Sony verbetert toegankelijkheid voor mensen met een beperking, ook voor slechthorenden

16 mei 2024 | Sony presenteerde vandaag in Hoofddorp op de Global Accessibility Awareness Day verschillende producten en functies [...]