Zeer vroege activatie cochleair implantaat geeft tijdelijke toename tinnitusklachten

9 augustus 2023
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 2 min

Onderzoekers uit Taiwan hebben gekeken wat de effecten zijn van zeer vroege activatie (binnen 24 uur na operatie) van de geluidsprocessor van een cochleair implantaat (CI) op de ervaren tinnitus. Wat bleek: na een stijging van de tinnitusklachten vlak na activatie, nam de tinnitus in de tijd erna significant af. Deze neerwaartse trend zette door na 2 weken. Ook na een maand was er nog verdere verbetering te zien. Patiënten met tinnitus kunnen profiteren van vroege activatie van de CI-geluidsprocessor. Daarbij is het wel belangrijk dat ze erop gewezen worden dat hun tinnitusklachten vlak na de operatie tijdelijk kunnen verergeren.

vroege activatie-cochleair implantaat tinnitus
Bij zeer vroege activatie van het cochelair implantaat neemt de tinnitus eerst toe. Daarna is er een neerwaartse trend te zien van de tinnitusklachten.

Cochleair implantaten positief effect op tinnitus

Cochleair implantaten zijn in eerste instantie bedoeld voor ernstig en zeer ernstige slechthorenden om het waarnemen van geluiden en het verstaan van spraak te herstellen. Daarnaast blijken ze een ander voordeel te hebben: ze brengen verlichting van tinnitusklachten (lees meer). Omdat de onderzoekers een trend zien richting een kortere tijd tussen de operatie en de activatie van de geluidsprocessor, waren ze benieuwd wat de effecten daarvan waren op de klachten die tinnitus met zich meeneemt. Tinnitus kenmerkt door het waarnemen van geluid zonder dat er een externe bron ervoor aanwezig is. Het is voor velen een hinderlijk symptoom. Het treft miljoenen mensen wereldwijd en het gaat vaak samen met slechthorendheid en doofheid.

Opzet onderzoek naar het effect van vroege activatie CI op tinnitus

Aan het onderzoek deden 27 volwassenen mee met ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies die al meer dan 6 maanden last hadden van chronische tinnitus. De onderzoekers sloten personen die ook te maken hadden met psychiatrische aandoeningen uit voor deze studie. Alle deelnemers kregen hetzelfde cochleaire implantaat. De onderzoekers activeerden de geluidsprocessor ervan binnen 24 uur na de operatie. Om na te gaan hoe de ernst van de tinnitusklachten over de tijd verliepen, gebruikten de onderzoekers de Tinnitus Handicap Inventory (THI). Dat is een gevalideerde vragenlijst aan de hand waarvan de ernst van de tinnitus klachten is in kaart te brengen.

De onderzoekers namen de vragenlijst bij de patiënten op meerdere tijdstippen af: na 24 uur, na 1 week, na 2 weken en na een maand. Ze vergeleken vervolgens de scores op de THI-vragenlijst van voor de operatie en op de genoemde tijdstippen na de activering van de geluidsprocessor.

Resultaten onderzoek

Bij activering binnen 24 uur na plaatsing van het cochleair implantaat steeg de gemiddelde THI-score in vergelijking met het niveau van voor de operatie. Echter na een week na de operatie namen de klachten af. Deze neerwaartse trend zette door. Na 2 weken en 1 maand na activering verminderden de klachten nog verder.

Mogelijk is de toename van de klachten bij zeer vroege activatie toe te schrijven aan veranderingen die zich voordoen in het auditieve systeem. Zowel de plaatsing van de implantaat en de activatie van de geluidsprocessor zorgen voor een andere sensorische input in de gehoorbanen. Dat kan mogelijk tot een tijdelijke verergering van de tinnitus klachten leiden. Gelukkig doet zich in de weken erna weer een daling van de ervan voor. Patiënten met tinnitus kunnen profiteren van vroege activatie van de geluidsprocessor. Daarbij is het wel belangrijk dat ze erop gewezen worden dat hun tinnitusklachten vlak na de operatie tijdelijk kunnen verergeren, aldus de onderzoekers.

Bron: Chau, Ivy Yenwena; Li, Sophia Yung-Hsiac; Shiao, An-Sueya; Islam, Albina S.; Coelho, Daniel H. Early effects of very early cochlear implant activation on tinnitus. Journal of the Chinese Medical Association, July 24, 2023. | DOI: 10.1097/JCMA.0000000000000968

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Het verhaal van Frances: lees hier over haar ervaringen met haar Cochleair Implantaat

18 april 2024 | Het is oktober 2012 als ik sinds lange tijd weer de wachtkamer van de KNO [...]

Fluoroscopie biedt meerwaarde bij plaatsing cochleair implantaat

15 april 2024 | Duitse onderzoekers zien voordelen van de inzet van een fluoroscopisch beeldvormingssysteem bij het implanteren van [...]

Bernafon Encanta nieuwe hoortoestelfamilie uit de koker van Demant  

14 april 2024 | Demant het moederbedrijf van Oticon en Bernafon lanceerde afgelopen week tijdens een bijeenkomst in Utrecht [...]

Realistische reclames zijn een utopie, ook voor hoortoestellen | Column

11 april 2024 | De roep om realistische reclames voor hoortoestellen komt met enige regelmaat voorbij op sociale media. [...]