World Report on Hearing: 1 op de 4 mensen gehoorproblemen in 2050

2 maart 2021
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 4 min

Rond 2050 zullen 2,5 miljard mensen wereldwijd leven met enige vorm van gehoorverlies. Dat komt neer op maar liefst 1 op de 4 wereldburgers. Daarvoor waarschuwt de World Health Organization (WHO) in hun eerste ‘World Report on Hearing’ dat vandaag is uitgekomen. Als er geen actie wordt ondernomen hebben op zijn minst 700 miljoen van deze 2,5 miljard mensen hoorzorg nodig in de toekomst.

world report on hearing WHO

“Ons hoorvermogen is kostbaar. Onbehandeld gehoorverlies kan een verwoestende impact hebben op het vermogen te communiceren, te studeren en de kost te verdienen. Het kan ook invloed hebben op de mentale gezondheid en het vermogen om relaties te onderhouden.”, dat zegt dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal bij de WHO. “Dit nieuwe rapport schetst de omvang van het probleem, maar komt ook met oplossingen in de vorm van bewezen effectieve interventies. We moedigen alle landen aan deze te integreren in hun gezondheidssysteem als onderdeel van hun reis richting een universeel dekkingsprogramma voor de gezondheidszorg.”

World Hearing Day 2021

Het rapport is uitgebracht een dag voordat de ‘World Hearing Day’ plaatsvindt. Deze ‘Wereld Hoor Dag’ wordt jaarlijks op 3 maart georganiseerd. Deze dag dient ertoe om het bewustzijn te vergroten van de problemen die doofheid en slechthorendheid met zich meenemen. Ook wil de WHO daarmee de preventie van hoorproblemen en een goede oor- en hoorzorg over de hele wereld stimuleren. Het nieuwe rapport onderstreept de noodzaak daar nogmaals van.  

Hoorzorg kosteneffectief

Het is bewezen dat investeren in oor- en hoorzorg kosteneffectief is: de WHO berekent dat overheden een opbrengst kunnen verwachten van 16 US-dollar voor elke dollar die geïnvesteerd is.

WHO World Report on Hearing

World Report on Hearing

Gebrek aan goede informatie en stigmatiserende houding

Gebrek aan goede informatie en stigmatiserende houding ten aanzien van gehoorproblemen en oorziekten beperkt mensen in de toegang tot oor- en hoorzorg. Ook binnen de gezondheidszorg is er vaak een te kort aan kennis over preventie, vroege onderkenning en aanpak van gehoorverlies en oorziekten. Dit belemmert het leveren van zorg die nodig is.

Toegang tot hoorzorg uitdaging

Uit het rapport blijkt ook dat in de meeste landen oor- en hoorzorg nog steeds niet is geïntegreerd in het nationale gezondheidssysteem. De toegang tot de zorg is daarnaast een uitdaging voor mensen met oorziekten en gehoorverlies. Ook wordt de toegang tot oor- en gehoorzorg slecht gemonitord en gedocumenteerd. Zo blijken relevante indicatoren te ontbreken in de gezondheidsinformatiesystemen.

Grootste kloof veroorzaakt door gebrek aan hoorzorgprofessionals

Maar de meest in het oog springende kloof in de capaciteit van het gezondheidssysteem zit in de menselijke hulpbronnen: van de lage inkomenslanden heeft ongeveer 78% minder dan één KNO-arts per miljoen inwoners; 93% heeft minder dan één audioloog per miljoen inwoners en slechts 17% heeft meer dan een of meer logopedisten per miljoen inwoners en 50% heeft maar één of meer leraren voor de doven per miljoen.

Opnemen van oor- en hoorzorg in primaire gezondheidszorg

In het World Report on Hearing staat dat deze kloof overbrugd kan worden door het opnemen van oor- en hoorzorg in de primaire gezondheidszorg door strategieën te ontwikkelen op het gebied van taakverdeling en training. Zelfs in landen met relatief hoge percentages oor- en hoorzorgprofessionals is er een ongelijke verdeling van specialisten. Dit levert niet alleen uitdagingen op voor mensen die zorg nodig hebben, maar stelt ook onredelijk eisen aan aanbieders van deze zorg en diensten.

Gehoorverlies voorkomen

Bij kinderen kan bijna 60% van de gevallen met gehoorverlies voorkomen worden door maatregelen zoals immunisatie ter preventie van rubella en meningitis, verbeterde kraam- en neonatale zorg, en daarnaast screening voor en tijdige behandeling van middenoorontstekingen. Bij volwassenen kan lawaaibeheersing, veilig luistergedrag en toezicht op ototoxische medicijnen samen met goede hygiëne van het oor helpen om een goed gehoor te behouden en de kans op gehoorverlies te beperken.
Identificeren is de eerste stap bij de aanpak van gehoorverlies en daaraan gerelateerde oorziekten. Klinische screening op strategische tijdstippen gedurende het leven kan ervoor zorgen dat gehoorverlies (bij welke vorm dan ook) en oorziekten zo vroeg mogelijk onderkend wordt.

Inzet accurate en gebruiksvriendelijke tools

Recente technologische ontwikkelingen, waaronder accurate en gebruiksvriendelijke tools, kunnen gehoorverlies en oorziekten op iedere leeftijd en zonder al te veel training en personeel in zowel de kliniek als elders aan het licht brengen. Screening van het oor kan zo zelfs plaatsvinden in uitdagende situaties zoals we deze nu tijdens COVID-19 pandemie ervaren en ook bij hen die leven in regio’s met een beperkt zorgaanbod of in afgelegen gebieden op de wereld.

Vroege interventie speelt sleutelrol

Eenmaal gediagnosticeerd speelt vroege interventie een sleutelrol. Medische en chirurgische behandeling kan de meeste oorziekten genezen en vaak ook het samengaande gehoorverlies terugdraaien. Echter wanneer het gehoorverlies toch onomkeerbaar is, kan revalidatie ervoor zorgen dat de nadelige gevolgen van gehoorverlies worden voorkomen. Daarvoor zijn een flink aantal effectieve opties voor voorhanden.

Hoortoestellen en cochleair implantaten

Hoortechnologie zoals hoortoestellen en cochleair implantaten zijn, mits ze samengaan met goede service, ondersteuning en ook met revalidatietherapieën, effectief en kosteneffectief en kunnen veel profijt opleveren voor zowel kinderen als volwassenen.

Gebarentaal, spraakafzien, hoorhulpmiddelen, ondertiteling en tolkdiensten

Het rapport wijst er ook op dat het gebruik van onder andere gebarentaal en spraakafzien belangrijke opties zijn voor veel mensen die doof zijn. Ook andere hoorhulpmiddelen en diensten zoals ondertiteling en tolkdiensten kunnen de toegang tot communicatie en opleiding voor hen met gehoorverlies verbeteren.

“Om er zeker van de te zijn dat de voordelen van deze technologische vooruitgang en oplossingen voor iedereen toegankelijk zijn, moeten landen een geïntegreerde en mens-gecentreerde aanpak toepassen.”, zegt dr Bente Mikkelsen, directeur van WHO afdeling ‘niet-overdraagbare-ziekten’. “Het integreren van oor- en hoorzorg interventies binnen de nationale plannen voor de gezondheidszorg en deze middels versterkte gezondheidssystemen als onderdeel van een algemeen gezondheidsprogramma invoeren, is essentieel voor de behoeften van hen die het risico lopen op een leven met gehoorverlies.”

Bron: WHO: World Report on Hearing

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Verlaging eigen risico zal voor toename vraag naar hoorzorg leiden

23 mei 2024 | Het plan van de nieuwe regeringspartijen PVV, VVD, NSC en BBB om het eigen risico [...]

Bebird oorcamera voor inspectie en schoonmaken van het oor. Is het veilig? | Review

20 mei 2024 | Via diverse webshops zijn meerdere types van de Bebird oorcamera te verkrijgen. De Bebird is [...]

Widex SmartRIC: nieuwe L-vormig vormgeving zorgt voor beter verstaan | Review

17 mei 2024 | Deze week introduceerde Widex op haar hoofdkantoor in Denemarken het nieuwe Widex Smart RIC hoortoestel [...]

Sony verbetert toegankelijkheid voor mensen met een beperking, ook voor slechthorenden

16 mei 2024 | Sony presenteerde vandaag in Hoofddorp op de Global Accessibility Awareness Day verschillende producten en functies [...]