Wisselingen Bestuur Stichting Audicien Register (StAr) – Branchenieuws

13 april 2022
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 2 min

Binnen het bestuur van Stichting Audicien register (StAr) hebben een aantal wisselingen plaatsgevonden.

bestuurwisseling stichting audicien register StAr

Rob van der Hulst legt zijn taken als lid van het bestuur van StAr neer. Van der Hulst was namens de KNO-vereniging sinds 2005 lid van het bestuur en tevens vicevoorzitter. Hiermee stopt ook automatisch zijn taak als voorzitter van de beoordelingscommissie. Zijn vervanging wordt nog geregeld. Audioloog Wim Soede werkzaam bij het Leids Universitair Medisch Centrum is benoemd als voorzitter van de beoordelingscommissie.

Conny Polleunis, werkzaam als hoofd audiologie bij Sonova Audiological Care, treedt af. Polleunis was twee volle termijnen lid van het bestuur en vertegenwoordigde daarin audiciensvereniging Audined. Zij combineerde deze taak met haar werk als hoofd audiologie bij Sonova Audiological Care (Schoonenberg). Conny Polleunis was vanaf 2015 één van de zeven bestuursleden van het keurmerk. Dennis de Loo, werkzaam als clustercoördinator en audicien bij Sonova Audiological Care en ook lid van het bestuur van Audined, neemt haar taken bij StAr over.

Dennis Havermans, directeur Strategie & Allianties bij Beter Horen, is benoemd tot vicevoorzitter. René van Schalkwijk en Wim Soede werden herbenoemd en beginnen aan hun volgende termijn in het bestuur van StAr. Schalkwijk is bestuurslid bij Stichting Hoormij en vertegenwoordigd daarmee de patiëntenvereniging in het bestuur.

Wouter van der Hoeven, manager audiologie bij Specsavers, vertegenwoordigt de NVAB en is penningmeester van het StAr-bestuur. Van der Hoeven zit in zijn eerste bestuurstermijn.

Uiterlijk eind dit jaar treedt voorzitter Guus van Montfort af. Voor de oudgedienden die afscheid nemen zal de StAr later dit jaar een afscheidssymposium organiseren. De datum van het symposium moet nog worden vastgesteld.

Over StAr

De Stichting Audicienregister stelt de kwaliteitseisen op voor de dienstverlening en de bedrijfsinrichting van audiciensbedrijven. Ook controleert StAr of de audiciens en audicienbedrijven zich aan de gestelde maatstaven houden. De stichting bewaakt daarnaast de kwaliteit van de vakopleiding tot audicien en stelt de bij- en nascholingseisen voor geregistreerde audiciens vast. Samen met vertegenwoordigers van slechthorenden, KNO-artsen, audiologen, zorgverzekeraars, fabrikanten en importeurs van audiologische hulpmiddelen, én audiciens werkt StAr aan de verbetering en bewaking van de kwaliteit van de dienstverlening door audiciens.

Naast het vaststellen van de kwaliteitseisen houdt de Stichting Audicienregister ook een register bij van audiciens. Hierin registreert de stichting audiciens die de vakopleiding tot audicien hebben afgerond, én die hun bij- en nascholingsverplichtingen zijn nagekomen, én hun dienstverlening uitvoeren op basis van de door StAr opgestelde kwaliteitsvoorschriften.

Bekijk hier het overzicht van geregistreerde audiciens.

Keurmerk voor kwalitatief goede hoorzorg

Een slechthorende consument kan ervan uitgaan dat hij bij een geregistreerd audicien voor kwalitatief goede hoorzorg terecht kan. Hij is deskundig om vast te stellen of de klant gehoorverlies heeft. Ook kan een audicien bepalen of de klant in aanmerking komt voor een hoortoestel en kan hij dit aanpassen. Een geregistreerd audicien kan ook aangeven of doorverwijzing naar een KNO-arts of Audiologisch Centrum noodzakelijk is.

Een audicien kan de slechthorende niet alleen adviseren over een hoortoestel maar ook over andere hoorhulpmiddellen. De audicien zal in zijn rol als zowel verkoper als zorgverlener de slechthorende zo goed mogelijk helpen om weer te kunnen functioneren in zowel zijn thuis- als werksituatie. Cliënten van een geregistreerd audicien mogen verwachten dat hij professioneel te werk gaat. De StAr stelt de normen hiervoor vast en ziet erop toe dat de geregistreerd audicien hieraan voldoet.

Klachtenprocedure

Mochten cliënten klachten hebben over de door de audiciensbedrijven geleverde diensten of producten. Dan is het mogelijk bij de StAr een klacht daarover in te dienen. Klik hier om meer te lezen over de klachtenprocedure.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Het verhaal van Frances: lees hier over haar ervaringen met haar Cochleair Implantaat

18 april 2024 | Het is oktober 2012 als ik sinds lange tijd weer de wachtkamer van de KNO [...]

Fluoroscopie biedt meerwaarde bij plaatsing cochleair implantaat

15 april 2024 | Duitse onderzoekers zien voordelen van de inzet van een fluoroscopisch beeldvormingssysteem bij het implanteren van [...]

Bernafon Encanta nieuwe hoortoestelfamilie uit de koker van Demant  

14 april 2024 | Demant het moederbedrijf van Oticon en Bernafon lanceerde afgelopen week tijdens een bijeenkomst in Utrecht [...]

Realistische reclames zijn een utopie, ook voor hoortoestellen | Column

11 april 2024 | De roep om realistische reclames voor hoortoestellen komt met enige regelmaat voorbij op sociale media. [...]