Waarschuwingssystemen met rookmelders voor doven en slechthorenden

30 januari 2022
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 4 min

Rookmelders verplicht vanaf 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 is het wettelijk verplicht in Nederland om in huis één of meerdere rookmelders te hebben. Dat geldt zowel in koop- als huurhuizen. Voor nieuwbouw na 2003 gelden andere regels dan in bestaande bouw voor die tijd. Als je nog géén rookmelders hebt, dan wordt het dus de hoogste tijd om te kijken wat de verplichtingen zijn en actie te ondernemen.  Als je wel al één of meerdere rookmelders hebt, kijk dan of je er voldoende hebt hangen en of ze niet te oud zijn. We vroegen Boyd Schram van Hoorexpert naar de eisen die de wet stelt en welke rookmelders er zijn voor doven en slechthorenden.

rookmelder voor doven en slechthorenden verplicht
Rookmelders voor doven en slechthorenden zijn op een speciaal waarschuwingssysteem aan te sluiten (flits, tril of via smartphone)

Wat zijn de wettelijke regels voor rookmelders?

Boyd Schram: “Volgens de nieuwe wet moet je in huis op elke etage waar je verblijft een rookmelder hebben. Op een zolder of in een kelderruimte die je alleen voor opslag gebruikt, is het niet nodig. Maar dus wel als daar gewoond, gewerkt, gespeeld of geslapen wordt. Het is dan een ‘verblijfsruimte’ zoals de wet dat omschrijft. Ook in ruimtes die een vluchtroute vormen tussen een verblijfsruimte en de uitgang van een woning is een rookmelder verplicht. Denk daarbij aan een trapopgang naar een bovenwoning. Het komt er dus eigenlijk op neer dat er op elke verdieping een rookmelder moet komen. Hoorexpert kan precies vertellen hoeveel rookmelders u vergoed krijgt bij uw zorgverzekering. Zelf extra rookmelders aanschaffen is natuurlijk altijd mogelijk.”

Hoe zit het met de verschillen tussen nieuwbouw en oudere bouw?

Boyd Schram: “Het is in bestaande bouw van voor 2003 toegestaan om losse rookmelders te gebruiken. Die mogen gebruik maken van batterijen en hoeven niet onderling gekoppeld te zijn. Zo’n gekoppeld systeem is voor goedhorenden aan te raden: als de ene melder rook detecteert dan gaan ook de anderen af. Je wordt zo op tijd gewaarschuwd, ook als de rook op een andere verdieping is. Voor nieuwbouwhuizen gebouwd na 2003 zijn de regels strenger: daar moeten de rookmelders aangesloten zijn op het lichtnet (230V), voorzien van een back-up batterij én ze moeten onderling gekoppeld zijn.”

rookmelders voor doven en slechthorenden verplicht Boyd Schram Hoorexpert
Boyd Schram werkzaam bij HOorexpert met op tafel wek- en waarschuwingssysteem.
Helemaal links een rookmelder voor doven en slechthorenden.

Welke systemen voor rookmelders zijn er voor doven en slechthorenden?

Boyd Schram: “Slechthorenden en doven kunnen het beste gebruik maken van rookmelders die aangesloten zijn op een wek- en waarschuwingssysteem. Zodra de rookmelder afgaat, gaat dan ook een flitsmelder af. Zo’n flitsmelder kan in meerdere ruimtes worden aangebracht. Ook is het mogelijk een de signalen te ontvangen door middel van een trilontvanger, gedragen aan de broekriem of -rand.
’s Nachts waarschuwt zo’n waarschuwingssysteem via een trilwekker. Daarbij maakt een trilschijf onder het kussen je dan wakker. Zeker ’s nachts als de hoortoestellen of de spraakprocessor van een cochleair implantaat niet in gebruik zijn is dit belangrijk. Als derde optie is het mogelijk de signalen te ontvangen in een app op de smartphone. In alle gevallen zullen de rookmelders ook zelf een akoestisch alarmsignaal geven.

Er zijn meerdere wek- en waarschuwingssystemen op de markt. Hoorexpert levert complete wek- en waarschuwingssysteem van het merk Lisa en Signolux. Deze voldoen aan de wettelijke eisen die in Nederland gelden, zijn voorzien van een CE-keurmerk en zijn EN 14604 gecertificeerd. De rookmelders werken op 2 batterijen: één voor de rookmelder en één voor de werking van de zendmodule. De levensduur van de 2 batterijen is behoorlijk lang. Dus tussentijds vervangen is niet nodig. Is een van de batterijen leeg dan moet de rookmelder vervangen worden. De batterij gaat zeker de door de zorgverzekeraar vastgestelde gebruikstermijn van 5 jaar mee. De geschatte technische levensduur van een rookmelder is in het algemeen zo’n 10 jaar. De sensor die in een rookmelder zit is namelijk gevoelig voor stof, vuil en insecten. Ga dus ook na hoe oud bestaande rookmelders in huis zijn en vervang deze bijtijds.”

Hoe zit het met de vergoeding van zo’n wek- en waarschuwingssysteem voor doven en slechthorenden in combinatie met een rookmelder?

Boyd Schram: “Hoorexpert heeft met alle zorgverzekeraars overeenkomsten gesloten voor het leveren van hulpmiddelen waaronder ook de wek- en waarschuwingssystemen. De rookmelders worden als onderdeel van een pakket wek- en waarschuwing vergoed door de zorgverzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen zijn er een drietal voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

Allereerst moet er een gemiddeld gehoorverlies zijn vanaf 35 dB aan tenminste één oor bij de frequenties 1000, 2000 en 4000 HZ. Daarnaast is er een voorschrift van een KNO-arts, audioloog of triage-audicien nodig. Als laatste mag het audiogram niet ouder dan 1 jaar zijn. Deze voorwaarden kunnen overigens per zorgverzekering verschillen.”

Zorgt Hoorexpert ook voor de installatie en het onderhoud van de installatie bij problemen?

Boyd Schram: “Indien gewenst komt een monteur van Hoorexpert op afgesproken tijdstip het wek- en waarschuwingssysteem installeren. Dit neemt vaak niet meer dan een halfuur in beslag. Hoorexpert zorgt ook voor het onderhoud van het systeem volgens de afspraken die we hebben met de zorgverzekeringen.”

Aanvullende informatie over rookmelders voor doven en slechthorenden

De vergoeding voor wek- en waarschuwingsinstallaties kan per zorgverzekeraar verschillen. Soms is het maximaal aantal vergoede rookmelders die een zorgverzekeraar vergoedt minder dan het aantal verdiepingen of ruimtes waar het wettelijk verplicht is. Bij andere zorgverzekeraars is dit onbeperkt. Het moet dan wel om een nieuwe aanvraag gaan. Voor slechthorenden en doven die al een wek- en waarschuwingssysteem hebben, en die het aantal rookmelders willen uitbreiden naar het aantal dat volgens het nieuwe bouwbesluit verplicht is, zijn geen afspraken gemaakt. Deze installaties zijn volgens de voorwaarden geleverd die toen golden. Voor uitbreiding van bestaande installaties met meer rookmelders is veelal een machtiging aan te vragen. Zelf extra rookmelders aanschaffen kan natuurlijk ook.
Omdat bij het signaleren van rook er direct een melding vanuit het systeem naar de flitslamp, de telefoon, trilwekker of trilalarm gaat, is onderlinge koppeling van rookmelders niet noodzakelijk. Dit kan zelf tot een vertraging zorgen omdat de rookmelders eerst onderling een signaal delen en dan pas naar de waarschuwingsinstallatie.

Wilt u direct online een aanvraag indienen voor een nieuw waarschuwingssysteem met rookmelder voor doven en slechthorenden? Klik hier of bel op werkdagen met 0345 632393

Reacties (2)
 1. Moet een CI-gebruiker nog steeds een audiogram en een KNO-arts recept voorleggen om aan de voorwaarden te kunnen voldoen?
  En met de nieuwere typen CI met ingebouwde Bluetoothfaciliteit zou je willen dat een rookmelder een signaal af kan geven direct met een duidelijke toon een contactpunt op de electrode activeert. Dat is dan voor ‘overdag’ Wie slaapt heeft er weinig aan omdat de CI in de droogdoos ligt.
  Al heb ik wel meegemaakt na lang zoeken dat ik een toon hoorde ZONDER CI (echt waar) in bad wat maar niet stopte. Pas op zolder ontdekte ik dat het de koolmonoxide-melder was dat geactiveerd was. Batterij op… Dus een zo’n hoge decibeltoon dat gewoon via de gehoorgang toch de electrode in je hoofd bereikt moet volgens mij mogelijk zijn.

  • Ook CI dragers hebben – afhankelijk van de zorgverzekeraar – een recept van KNO of AC, of van een triage-audicien nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen. Een audiogram of een omschrijving van het gehoorverlies door de audioloog of KNO-arts (bijvoorbeeld ‘functioneel doof’ of ‘cliënt heeft een verlies van meer dan 80 dB beiderzijds’) is hierbij ook noodzakelijk.
   Voor ’s nachts adviseren we een trilwekker, omdat dan de spraakprocessor van het cochleair implantaat uit staat en de slapende persoon niet of minder alert is.
   Voor overdag werkt Hoorexpert alleen met ontvangers die via flits- of trilsignalen of via de smartphone een melding geven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Herstel van het gehoor met gentherapie bij erfelijke slechthorendheid weer stapje dichterbij

17 juli 2024 | Onderzoekers van het Mass Eye and Ear instituut hebben het gehoor bij muizen met een [...]

MED-EL en Starkey gaan samenwerken op het gebied van Bluetooth-connectiviteit

16 juli 2024 | MED-EL en Starkey kondigen aan samen te gaan werken. De samenwerking zal zich met name [...]

Emotioneel Gewaarzijn en Expressie Therapie bij behandeling tinnitus heeft potentie

15 juli 2024 | De toepassing van ‘Emotional Awareness and Expression Therapy (EAET)’ bij de behandeling van tinnitus heeft [...]

Musi-CI training najaar 2024: muzikale training voor mensen met een cochleair implantaat

9 juli 2024 | Vanaf september vinden er weer Musi-CI trainingen plaats voor mensen met een cochleair implantaat. De [...]