Patiëntenverenigingen: “Geef kinderen volledige vergoeding voor hoortoestellen”

16 juni 2015
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 3 min

Slechthorende of dove kinderen hebben zonder uitzondering een hoortoestel en of andere hoorhulpmiddellen nodig om mee te komen op school, mee te kunnen doen op het speelplein, om zich veilig door het verkeer te begeven en om zich goed te kunnen ontwikkelen. Patiëntenverenigingen vinden dan ook dat er geen drempel mag zijn om een hoortoestel aan te schaffen. Toch kunnen niet alle ouders de eigen bijdrage van 25% voor hoortoestellen betalen. Patiëntenverenigingen roepen politici op tot een wetsreparatie, zodat kinderen tot 18 jaar voortaan hun hoortoestellen volledig vergoed krijgen. De patiëntenverenigingen voor mensen met een hooraandoening roepen hier nogmaals toe op omdat aanstaande donderdag 18 juni de ‘evaluatie hoorzorg’ op de agenda van de Vaste Commissie voor VWS staat.

slechthorende kinderen

Sinds nieuwe regelgeving betaalt iedereen 25% eigen bijdrage, ook kinderen

Sinds begin 2013 betaalt iedereen die in Nederland een hoortoestel wil aanschaffen een eigen bijdrage van 25%. Voorheen hadden kinderen een gunstigere regeling dan volwassenen, maar met de nieuwe wetgeving worden kinderen gelijk geschaard met volwassenen. Bovendien zijn sinds de nieuwe wetgeving de zogenaamde ‘nul-euro-toestellen’ verdwenen. Dit waren hoortoestellen waar ook volwassenen zonder bijbetalen in het bezit van konden komen. Omdat ook deze toestellen zijn komen te vervallen zijn er voor kinderen dus nu geen hoortoestellen meer beschikbaar die volledig vergoed worden.
Bij aanschaf van twee hoortoestellen komen ouders met de nieuwe regelgeving gemiddeld voor 350 euro kosten te staan. Alleen wanneer ouders voor hun kind een aanvullende verzekering hebben afgesloten kunnen de kosten voor hoortoestellen soms geheel of gedeeltelijk gedekt worden. Omdat het juist gaat juist om kinderen van ouders die het financieel moeilijk hebben zullen zij meestal geen goed dekkende aanvullende verzekering hebben.

Hoortoestellen zijn essentieel voor taalverwerving en cognitieve en sociale ontwikkeling

Snel na het ingaan van de nieuwe regeling ontvingen de gezamenlijke patiëntenverenigingen voor doven, slechthorenden en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis uit verschillende hoeken signalen dat sommige ouders afzien van de aanschaf van hoortoestellen voor hun kind, omdat zij de eigen bijdrage niet kunnen betalen. Deze signalen komen vooral terecht bij de audiologen werkzaam bij audiologische centra omdat dat de aangewezen plek is voor de gehoorrevalidatie en begeleiding bij spraak- en taalproblemen van kinderen.  Omdat hoortoestellen essentieel zijn voor de taalverwerving en de cognitieve en de sociale ontwikkeling van deze kinderen, pleiten de patiëntenverenigingen ervoor dat dat hoortoestellen voor kinderen tot 18 jaar volledig worden vergoed. Een dergelijke maatregel kost de verzekeraars circa € 300.000,- per jaar, daarmee zijn alle slechthorende kinderen te helpen. Een luttel bedrag op de totale zorgkosten en een besparing voor de toekomst. Naast het persoonlijk leed, kunnen achterstanden op latere leeftijd ook leiden tot maatschappelijke kosten. Zo is met 50% de werkloosheid onder doven en zwaar slechthorenden nu al relatief hoog.

Steun hoorbranche en Europese verenigingen voor volledige vergoeding hoortoestellen voor kinderen

Volledige vergoeding van hoortoestellen vergroot de ontwikkelingskansen van een slechthorend en doof kind. Daarom ondersteunen alle partijen in de hoorbranche het pleidooi van de patiëntenverenigingen: audicienbedrijven, hoortoestelfabrikanten, audiologische centra en kno-artsen. Dit wordt nog eens onderstreept door een Europees statement dat op 18 april ondertekend werd door de leden van de EFHOH, de Europese organisaties voor slechthorenden, waarin zij stellen dat alle slechthorenden in Europa toegang moeten hebben tot kwalitatief goede hoorhulpmiddelen.

Verantwoording overheid

De patiëntenverenigingen hebben sinds 2013 tot twee keer toe een brief geschreven aan minister Schippers van VWS met het verzoek volledige vergoeding van hoortoestellen voor slechthorende kinderen te realiseren. Er is slechts een kleine wetsreparatie nodig om dit te realiseren. De minister schoof besluitvorming vooruit totdat evaluatie van de nieuwe wetgeving zou plaatsvinden. Op 18 juni staat deze evaluatie hoorzorg op de agenda van de Vaste Commissie voor VWS, maar de volledige vergoeding voor kinderen is hierin niet meegenomen. Vandaar dat patiëntenverenigingen dit punt apart onder de aandacht brengen van zowel minister Schippers, politici, ambtenaren als ook bij alle Nederlanders. Daarbij vinden de patiëntenverenigingen dat het de verantwoordelijkheid van de overheid is om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren, zeker in een ontwikkeld land als Nederland. De overheid heeft niet voor niets gekozen om voor kinderen geen eigen risico in te voeren. Waarom deze lijn dan niet doortrekken voor slechthorende en dove kinderen die aangewezen zijn op hoortoestellen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Het verhaal van Frances: lees hier over haar ervaringen met haar Cochleair Implantaat

18 april 2024 | Het is oktober 2012 als ik sinds lange tijd weer de wachtkamer van de KNO [...]

Fluoroscopie biedt meerwaarde bij plaatsing cochleair implantaat

15 april 2024 | Duitse onderzoekers zien voordelen van de inzet van een fluoroscopisch beeldvormingssysteem bij het implanteren van [...]

Bernafon Encanta nieuwe hoortoestelfamilie uit de koker van Demant  

14 april 2024 | Demant het moederbedrijf van Oticon en Bernafon lanceerde afgelopen week tijdens een bijeenkomst in Utrecht [...]

Realistische reclames zijn een utopie, ook voor hoortoestellen | Column

11 april 2024 | De roep om realistische reclames voor hoortoestellen komt met enige regelmaat voorbij op sociale media. [...]