Volledige vergoeding hoorhulpmiddelen gaat niet door

1 juni 2010
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 1 min

Het CVZ heeft enige tijd geleden geadviseerd de wetgeving voor hoorhulpmiddelen functiegericht te maken en de vergoedingslimiet voor hoortoestellen af te schaffen. Minister Klink legt dit advies vooralsnog naast zich neer. In het ontwerpbesluit van 21 juni valt te lezen dat de minister de hoorhulpmiddelen in de basisverzekering wil laten. Klink wil eerst onderzoek naar de prijsontwikkeling en de batenkant van hoorhulpmiddelenverstrekking. Naar welke baten gekeken moet worden  wordt uit het ontwerpbesluit niet duidelijk. Economische evaluatie van hoortoestellen is reeds in 2002 door Manuela Joore verricht.
Op grond van dit onderzoek zal in de toekomst een besluit worden genomen hoe de verstrekking van hoortoestellen zal plaatsvinden. 
De afschaffing van de vergoedingslimiet van hoorhulpmiddelen zou tot een kostenstijging van € 28 tot €77 miljoen met zich meebrengen. Het is niet zo verwonderlijk dat in deze tijd waar veel bezuinigingen moeten plaatsvinden en de financiële ruimte beperkt is, deze meerkosten als niet acceptabel worden gezien door het kabinet.
Minister Klink verwacht dat aan de hand van het nog uit te voeren onderzoek duidelijk gemaakt kan worden of een meer flexibele omschrijving van hoorhulpmiddelen ook kan bijdragen aan een doelmatiger gebruik. De NVVS is blij dat hoortoestellen niet nu al het slachtoffer zijn geworden van ondoordachte bezuinigingsvoorstellen. Het zou immers ook zo maar kunnen dat hoortoestellen in de toekomst volledig buiten de vergoedingssfeer komen te vallen. 
Een voordeel van het uitstellen van de functiegerichte wetgeving is dat de branche ondertussen zelf kan gaan werken aan een betere protocollering van het aanpastraject, al zal een dergelijk protocol nooit volledig sluitend kunnen worden waardoor uittesten van hoortoestellen ook in de toekomst tot de praktijk van alledag zal blijven behoren.

 

Zoekwoorden: volledige vergoeding hoorhulpmiddelen, cvz, Klink

Meer nieuws

Boek Gezien en Gehoord biedt inspiratie voor werknemer en werkgever

22 maart 2023 | Het recent verschenen boek Gezien en Gehoord biedt inspiratie voor mensen met een auditieve of [...]

Stichting SEMH: nieuwe partij voor kwaliteitsbewaking hoorhulpmiddelenzorg | Professional

20 maart 2023 | Interview met SEMH-directeur René Ungerer   De kwaliteit van de hulpmiddelenzorg in Nederland wordt bewaakt. [...]

Financiële dienstverlener Alpina toegankelijk voor doven en slechthorenden

16 maart 2023 | Alpina is de eerste financiële dienstverlener die toegankelijk is voor doven, slechthorenden en mensen met [...]

Virtual Reality training verbetert ruimtelijk horen dragers één cochleair implantaat

14 maart 2023 | Onderzoekers van de Universiteit van Trento in Italië en de Universiteit van Lyon in Frankrijk [...]