Videoportretten: Beelden bij gehoorverlies

14 januari 2022
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 2 min

In de videoportrettenreeks ‘Beelden bij gehoorverlies’ van Deelkracht doen doven en slechthorenden hun verhaal. Kinderen, jongeren en volwassenen delen in korte video’s hun ervaringen. Ze vertellen over het ontstaan van hun gehoorbeperking, hun ervaringen daarmee en welke invloed dit heeft in het dagelijks leven. Door hun persoonlijke verhaal te delen hopen zij bij te dragen aan meer begrip en erkenning van slechthorendheid en doofheid. Daarnaast wil Deelkracht aandacht geven aan de diversiteit van deze doelgroep. Inmiddels zijn op de website van Deelkracht negen video’s te bekijken, en daar komen steeds meer video’s bij.

beelden bij gehoorverlies deelkracht.nl

1,5 miljoen mensen doof of slechthorend

In Nederland wonen naar schatting zo’n 1,5 miljoen mensen die doof zijn of enige vorm van slechthorend hebben. Zij horen minder of geen gesproken taal en kunnen daardoor niet alles wat er om hen heen gebeurt goed volgen. Zowel het niet goed kunnen volgen van gesprekken als het missen van omgevingsgeluiden kan het functioneren in het dagelijks leven bemoeilijken.

Toegankelijkheid

Helaas is onze samenleving vaak niet toegankelijk voor doven of slechthorenden. Zij lopen tegen problemen aan bij het bezoek van theaters, bioscopen en horecagelegenheden. De voorzieningen zijn daar veelal onvoldoende. Het lawaainiveau is zodanig hoog of de akoestiek zo slecht, dat verstaan en communiceren lastig of onmogelijk is. Ook de toegankelijkheid van bedrijven en instellingen laat vaak te wensen over. De eerste drempel doet zich soms al voor bij de intercom bij de slagboom.

“Met de video’s wil Deelkracht bijdragen aan de bekendheid van gehoorverlies en daarmee aan een inclusievere samenleving.”

Video’s op website Deelkracht.nl

In de video’s waarin slechthorenden en doven hun persoonlijke verhaal vertellen, wordt duidelijk wat de impact is van een beperking in horen op hun leven. Ernest Müter, tot voor kort voorzitter van de stuurgroep van Deelkracht, vertelt: “We zien dat er in de samenleving onvoldoende bekendheid is met gehoorverlies. Bovendien heeft elke doof of slechthorend persoon zijn of haar eigen geschiedenis.” Müter vervolgt: “Door hun persoonlijke verhaal onder de aandacht te brengen hopen wij bij te dragen aan meer begrip en erkenning van slechthorendheid en doofheid.”

Ernest Müter Beelden bij gehoorverlies Deelkracht
Ernest Müter is bestuurder bij de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) en was afgelopen jaar voorzitter van Deelkracht

Verschillende oorzaken gehoorbeperking

Over Deelkracht

In Nederland zijn er meerdere organisaties met expertise op het gebied van auditieve en/of communicatieve beperkingen. Daaronder vallen de Koninklijke Kentalis, de Koninklijke Auris Groep en de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK).  Onderzoekers en zorgprofessionals van deze organisaties werken samen met andere organisaties én met ervaringsdeskundigen. Ernest Müter: “De gezamenlijke organisaties en de ervaringsdeskundigen vormen samen het programma Deelkracht. Dit programma wordt mogelijk gemaakt door ZonMw. We ontwikkelen samen kennis en zetten deze in om de zorg verder te verbeteren en de samenleving toegankelijker te maken. ”

Bekijk de video’s op: www.deelkracht.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Meer nieuws

Handtekeningenterreur in de audiciensbranche | Column

18 mei 2022 | Het CBS meldt deze week dat het aantal vacatures op elke 100 werklozen ondertussen is [...]

Stichting Kind en Oor levert audiologische hulp aan kinderen in Nepal

14 mei 2022 | Stichting Kind en Oor is in 2016 opgericht en heeft als doel om goede oorzorg [...]

Online tinnitus symposium georganiseerd door B-Audio | Professional

10 mei 2022 | B-Audio organiseert een online symposium rondom tinnitus voor professionals in de hoorbranche (audiologen, KNO-artsen, audiciens, [...]

Elektrische hersenstimulatie zorgt voor beter verstaan in rumoer

9 mei 2022 | Invasieve elektrische hersenstimulatie kan ervoor zorgen dat het verstaan van spraak in rumoer en lawaai [...]