Fluister in mijn rechter oor, zing in mijn linker – verschillen linker en rechter oor

1 november 2004
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 1 min

Verschillen linker en rechter oor

Uit recent wetenschappelijk onderzoek is naar voren gekomen dat het linker en rechter oor geluiden anders decoderen. Al lang is bekend dat de auditieve regio’s in onze hersenhelften geluiden verschillend sorteren: de linker hersenhelft richt zich het meest op spraak en andere snelfluctuerende signalen, terwijl de rechter hersenhelft voorop loopt bij het verwerken van tonen en muziek. Professor Yvonne Sininger van David Geffen School heeft nu echter aangetoond dat het oor zelf geluiden anders verwerkt. Reeds bij de aankomst van geluid bij ons oor is er verschil in de verwerking tussen het linker en rechter oor. Wanneer een geluid bij ons oor aankomt zijn er kleine cellen in het oor die uitzetten en inkrimpen en zo de trillingen van het geluid versterken. Deze versterkte trillingen lekken ook weer terug naar buiten het oor en zijn daar ook meetbaar. Dit worden Otoakoestische emissies genoemd. De onderzoekers hebben deze emissies gemeten bij baby’s. Wat bleek: het linker oor geeft extra versterking voor muziek terwijl het rechter oor meer versterking voor snelle geluiden zoals spraak geeft. Dit ondersteunt eerder onderzoek waaruit naar voren kwam dat kinderen met een gehoorverlies aan het rechteroor meer leerproblemen ervaren dan kinderen met een gehoorverlies aan het linkeroor.
De bevindingen van dit onderzoek kunnen belangrijke implicaties hebben voor de rehabilitatie  van slechthorenden met een gehoorverlies aan één of beide oren.

Meer nieuws

Abonnement op opties in hoortoestellen: betalen per maand

30 maart 2023 | Deze week besteedde het programma Radar aandacht aan opties in auto’s die steeds vaker als [...]

Informatiebijeenkomsten cochleair implantaten – april 2023

29 maart 2023 | Benieuwd wat een cochleair implantaat voor u of voor uw kind kan betekenen? Ook in [...]

Cochleair implantaat heeft negatief effect op waarneming prosodie in een vreemde taal

28 maart 2023 | Marita Everhardt deed de afgelopen jaren onderzoek naar het leren van een vreemde taal door [...]

Boek Gezien en Gehoord biedt inspiratie voor werknemer en werkgever

22 maart 2023 | Het recent verschenen boek Gezien en Gehoord biedt inspiratie voor mensen met een auditieve of [...]