Vereniging van hoortoestelfabrikanten GAIN presenteert missie

22 november 2018
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 4 min

Afgelopen week presenteerde de vereniging van hoortoestelfabrikanten GAIN in Zoetermeer haar missie met de naam: Gehoor geven. Op dezelfde dag lanceerden de gezamenlijke industriespelers hun nieuwe website. In de visie wijst de vereniging op het belang van ons gehoor in het dagelijks leven en de grote gevolgen die gehoorproblemen hebben. De vereniging vindt dat goede hoorzorg vanzelfsprekend moet zijn en dat er ook voor iedereen een snelle behandeling en een oplossing op maat behoort te zijn. Daarbij moeten zich volgens de vereniging geen belemmeringen voordoen en ook de zekerheid van kwaliteit gewaarborgd zijn. 

Kees van der Sluijs Vereniging Gain

Directeur Vereniging GAIN Kees van der Sluijs opent de bijeenkomst in Zoetermeer

Verbetering kwaliteit hoorzorg

Aan Kees van der Sluijs directeur van de vereniging GAIN vroegen we welke belemmeringen de vereniging op dit moment ziet en op welke punten de kwaliteit volgens GAIN te verbeteren is. Van der Sluijs hierover: “De hoorzorg in Nederland behoort tot de beste ter wereld en ook met de waarborgen voor kwaliteit is het op dit moment bijzonder goed geregeld. Dat is goed, en waar GAIN voor staat is dat dit ook zo moet blijven. De branche biedt betaalbare, hoogwaardige en toegankelijke zorg, maar toch lijkt niet iedere slechthorende daar gebruik van te maken, gegeven de nog steeds te lange duur voordat iemand bij een audicien binnenstapt en kennis maakt met hoortoestellen die zijn of haar leven kunnen veranderen.”
Van der Sluijs vult aan: “Er is veel onderzoek waaruit blijkt dat mensen met een onbehandeld gehoorverlies meer kans lopen hun cognitieve vaardigheden te verliezen, eerder dementie ontwikkelen of kunnen vallen. Hoortoestellen verbeteren de levenskwaliteit van slechthorenden en in dat besef is nog wel wat te verbeteren. De nieuwste generaties hoortoestellen worden niet altijd vergoed en het is de consument ook niet altijd bekend dat een verbetering in zijn gehoor middels de aanschaf van een kwalitatief goed hoortoestel niet per se de meest optimale oplossing voor zijn persoonlijke situatie betekent. Een oplossing die de nieuwste generaties hoortoestellen juist wél zouden kunnen bieden.”

“Er is veel onderzoek waaruit blijkt dat mensen met een onbehandeld gehoorverlies meer kans lopen hun cognitieve vaardigheden te verliezen, eerder dementie ontwikkelen of kunnen vallen. Hoortoestellen verbeteren de levenskwaliteit van slechthorenden en in dat besef is nog wel wat te verbeteren….”

Leden ondertekenden manifest

Door het ondertekenen van een manifest maken de leden duidelijk zorg te willen dragen voor een betere preventie, snellere diagnostisering, adequate behandeling en een goede toegankelijke hoorzorg op maat. Met een goede voorlichting wil de vereniging twijfel en angst wegnemen, zo staat in het manifest te lezen. We vroegen Van der Sluijs op welke manier de vereniging daaraan in de nabije toekomst gaat bijdragen. Van der Sluijs: “Wij streven naar de hoogst haalbare standaard in functionele en passende hooroplossingen. We hechten daarbij aan goede voorlichting en heldere communicatie. Wij stimuleren innovatieve productontwikkelingen die leiden tot verbetering in diagnostisering en behandeling.  En wij geloven in kennisdeling. Door trainingen en het delen van interne insights, willen we bijdragen aan een sterkere keten. Wij zijn ervan overtuigd dat nauwe samenwerking binnen de keten de kwaliteit van de hoorzorg in Nederland significant verbetert. Wij zetten ons in om voor de consument goede zorg beschikbaar te maken en onze gezamenlijke belangen als branchevereniging te behartigen.”

missie verenging GAIN

Stimulering innovatie

Natuurlijk staan de fabrikanten ook voor stimulering van innovatie. Dat het met de technische innovatie wel goed zit, is de afgelopen decennia wel gebleken. In het laatste decennium van de vorige eeuw verschenen er hoortoestellen met automatische volumeregeling en kwamen ook de eerste digitale producten op de markt. Sinds die tijd zijn de eigenschappen van hoortoestellen in een razend tempo verbeterd. Denk hierbij aan lawaaireductie, feedbackonderdrukking, richtinggevoeligheid, handsfree bellen, draadloos naar tv en hifi luisteren, oplaadbaarheid en fijnafstelling op afstand. Door de miniaturisering en steeds grotere aandacht voor design en gebruiksgemak, zijn hoortoestellen inmiddels hippe headsets geworden. Eind dit jaar verschijnen zelfs de eerste hoortoestellen met sensors waarmee de fysieke en mentale activiteit is te meten. In de loop van volgend jaar worden de eerste hoortoestellen verwacht die in combinatie met een smartphone als vertaalapparaat fungeren. Innovaties die het steeds beter mogelijk maken dat iedereen volledig mee kan doen in onze maatschappij en de gebruiker soms zelfs op een voorsprong zetten.

Vereniging GAIN online

Kennisdeling, samenwerking en belangenbehartiging

GAIN ziet ook grote voordelen in kennisdeling. Door trainingen en het delen van praktijkervaringen wil de vereniging ervoor zorgen dat de keten van hoortoestelverstrekking sterker wordt. Van oudsher zit er veel audiologische kennis en visie op het vakgebied aan de zijde van fabrikanten. GAIN wil deze kennis en visie ook in de toekomst graag blijven delen. Ook ziet de vereniging het belang van een goede samenwerking binnen de keten van hoortoestelverstrekking en een goede belangenbehartiging.
We vroegen wat er volgens GAIN in de samenwerking beter zou kunnen. Van der Sluijs hierover: “Ondanks uitstekende initiatieven van individuele aanbieders is het bevorderen, beschermen en verwezenlijken van optimale zorg voor het gehoor nog lang niet vanzelfsprekend. De leden van GAIN zijn ervan overtuigd dat nauwe samenwerking leidt tot verbetering van de hoorzorg in Nederland. Omdat de uitdagingen groot en diffuus van aard zijn, is transparante samenwerking nodig om een werkelijke doorbraak te realiseren. Samen slechten wij de belemmeringen voor het verkrijgen en dragen van hoorhulpmiddelen.”

Nieuwe website vereniging GAIN

GAIN Online: Nieuwe website en sociale media

De vereniging presenteerde ook haar nieuwe website en de adressen waar zij vindbaar zijn op Facebook, LinkedIn en Twitter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Nieuwe solid state batterij TDK heeft potentie voor hoortoestellen

20 juni 2024 | TDK zegt een doorbraak bij de ontwikkeling van oplaadbare solid state batterijen te hebben gerealiseerd. [...]

De AudioStream adapter van MED-EL: telefoneren en audio oversturen naar de RONDO 3

19 juni 2024 | Gebruikers van de RONDO 3 van MED-EL kunnen met de Audiostream-adapter eenvoudig muziek en telefoongesprekken [...]

Keuze hoortoestel: achter- of in-het-oor hoortoestel?

17 juni 2024 | Wanneer u toe bent aan een hoortoestel maakt u samen met de audicien de keuze [...]

Geeske van Voorthuijsen Uitblinker bij Ctalents Diamond Awards 2024

15 juni 2024 | Bij de uitreiking van de Ctalents Diamond Awards 2024 kreeg Geeske van Voorthuijsen als ‘Uitblinker’ [...]