Unitron Moxi hoortoestel helpt emoties in spraak te herkennen

13 juli 2020
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 4 min

Het Unitron Moxi hoortoestel laat slechthorenden emoties in spraak beter herkennen. Dit blijkt uit onderzoek van het hoorcentrum in Oldenburg. De afgelopen jaren zijn er veel technieken ontwikkeld om zowel het horen als het verstaan met hoortoestellen te verbeteren. Toch blijft het herkennen van emoties in spraak voor slechthorenden ook mét hoortoestellen lastig zo laten verscheidene onderzoeken zien. Daarmee missen slechthorenden een belangrijk deel van de betekenis die in spraak besloten ligt. De manier waarop Unitron de verschillende technieken in hun Moxi hoortoestel onderling laat samenwerken is essentieel voor de verbetering bij het herkennen van emoties in spraak.

Emoties in spraak

Wanneer we spraak horen wil dat nog niet zeggen dat we daarmee ook het gesprokene goed hebben verstaan. Zijn de woorden goed verstaan dan wil dat weer niet zeggen dat de luisteraar de bedoelde betekenis goed meekrijgt. Daarvoor moeten we ook de emotie die erin vervat zit meekrijgen. Uit de intonatie en klank kunnen we afleiden of iemand boos, verdrietig of blij is en ook of iets spottend of grappig bedoeld is.

Nieuw onderzoeksgebied

De afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar de psychologische impact van gehoorverlies op de slechthorende zelf als ook op hun omgeving. Ook is er onderzoek gedaan naar luisterinspanning, vermoeidheid en cognitieve achteruitgang door slechthorendheid. Een relatief nieuw terrein is het onderzoeksgebied dat dat kijkt naar de impact van gehoorverlies op het herkennen van emoties in spraak.

Vragenlijst scoort vermogen tot onderscheiden emoties in spraak

Een paar jaar geleden ontwikkelde onderzoekers van de Ryerson Universiteit in Toronto (Canada) een nieuwe vragenlijst die in kaart kan brengen of gehoorverlies een beperking vormt bij het oppikken van emotionele informatie tijdens het verstaan. Met deze vragenlijst is gekeken hoe goed emoties in spraak zijn waar te nemen door drie groepen: mensen met een normaal gehoor, slechthorenden zonder hoortoestel en slechthorenden met een hoortoestel. Hieruit kwam naar voren dat zowel jongeren als ouderen met gehoorverlies meer problemen ervaren met het waarnemen van emoties in stemmen dan deelnemers met een normaal gehoor. Wat echter ook bleek is dat slechthorenden met een hoortoestel het niet veel beter deden dan de groep zonder.

Visuele informatie helpt

Uit weer aan ander onderzoek kwam naar voren dat door het toevoegen van visuele informatie de herkenning van emoties wel flink verbeterde en de verschillen tussen normaalhorenden, slechthorenden zonder en de groep met hoortoestel nog maar klein zijn. Visuele aanwijzingen waaruit een slechthorende emoties kan afleiden, zijn echter niet altijd goed zichtbaar.

Sociale problemen

Het niet goed kunnen identificeren van emoties in spraak kunnen zijn weerslag hebben op het sociaal functioneren. Zeker in grotere groepen, bij sprekers op grotere afstand en bij minder goede verlichting zijn gezichtsexpressies minder goed te duiden. In deze situaties biedt visuele informatie minder houvast. Dit speelt ook een rol bij het kijken naar televisie.
De kans dat een slechthorende (ook met een hoortoestel) in sociale situaties gesproken informatie minder goed begrijpt en daardoor op zijn beurt een reactie geeft die de gesprekspartner niet kan plaatsen, wordt daarmee vergroot.

Unitron Moxi hoortoestellen zorgen voor betere herkenning emoties

Aan het onderzoek van het Oldenburg Hoorcentrum deden ruim 150 slechthorenden mee. Dit hoorcentrum richt zich op audiologisch onderzoek en evaluatie van nieuwe hoorsystemen.
Ongeveer de helft van de deelnemers aan het onderzoek bestond uit ervaren hoortoesteldragers, de ander helft was nieuw daarmee. Ze werden aangepast met de Unitron Moxi hoortoestellen. Alle aanpassingen vonden plaats zoals dat normaal ook gebeurt in een audicienswinkel. Na een periode van 2 à 3 weken lieten de dragers van de nieuwe Unitron hoortoestellen een flinke verbetering te zien bij het herkennen van emoties in spraak. Bij de ervaren gebruikers was er een verbetering van 61% te zien en bij de slechthorenden die voor het eerst een hoortoestel droegen zelfs een verbetering van 89%. De verbetering was niet te zien met andere merken hoortoestellen.


Unitron Moxi Move R

Unitron heeft sinds kort een nieuwe versie van de Moxi uitgebracht: de Unitron Moxi Move R. Dit is een zeer klein oplaadbaar hoortoestel en werkt direct samen met de Roger apparatuur. Het toestel is gelijktijdig te koppelen met twee Android, iPhone of een ander Bluetooth apparaat én ook nog eens met twee TV connectoren. Kijk voor meer informatie op de website van Unitron


Samenwerking eigenschappen

Iedere fabrikant heeft momenteel wel eigenschappen als lawaaionderdrukking, automatische volumeregeling (snel of traag), adaptieve directionele microfoons en spraakdetectie in de hoortoestellen. Niet alleen deze afzonderlijke eigenschappen zijn bij de ene fabrikant beter dan bij de ander, ook de samenwerking tussen de verschillende eigenschappen blijkt cruciaal voor het uiteindelijk resultaat. Dit is ook weer te zien bij het beschikbaar maken van de aanwezige emoties in spraak voor de slechthorende.

Indeling hoortoestellen door zorgverzekeraars deugt niet

Vreemd genoeg classificeert het door zorgverzekeraars in het leven geroepen hoorprotocol, hoortoestellen op grond van afzonderlijke hoortoesteleigenschappen alleen. De Stichting Protocol Hoorhulpmiddelen die mede tot doel heeft het hoorprotocol door te ontwikkelen, heeft daar tot op heden ook nog geen verandering in weten te brengen.
Hierdoor is het door zorgverzekeraars gehanteerde systeem niet goed in staat onderscheid te maken in de kwaliteit tussen verschillende merken en type hoortoestellen. Op grond van de gehanteerde indelingscriteria komen ook high-end hoortoestellen er niet veel beter af dan vergoede hoortoestellen. Dit terwijl veel slechthorenden de meerwaarde wél ervaren. Het horen van emoties in spraak wordt vast ook weer als luxe gezien en niet direct nodig om goed te functioneren…..

Noot: eerder werd hier vermeld dat hoortoestellen door zorgverzekeraars geclassificeerd worden. Zorgverzekeraars Nederland gaf op Twitter aan dat de indeling van hoortoestellen niet meer gebeurt door zorgverzekeraars en dat de hoortoestellendatabase door ZN overgedragen is aan de stichting Protocol Hoorhulpmiddelen. Volgens HOorzaken ontneemt dit zorgverzekeraars uiteindelijk niet van hun verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde zorg voortkomend uit een protocol dat zorgverleners dienen te hanteren.

Bron: Unitron White Paper: “Can we capture the deeper meaning in conversations?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Het verhaal van Frances: lees hier over haar ervaringen met haar Cochleair Implantaat

18 april 2024 | Het is oktober 2012 als ik sinds lange tijd weer de wachtkamer van de KNO [...]

Fluoroscopie biedt meerwaarde bij plaatsing cochleair implantaat

15 april 2024 | Duitse onderzoekers zien voordelen van de inzet van een fluoroscopisch beeldvormingssysteem bij het implanteren van [...]

Bernafon Encanta nieuwe hoortoestelfamilie uit de koker van Demant  

14 april 2024 | Demant het moederbedrijf van Oticon en Bernafon lanceerde afgelopen week tijdens een bijeenkomst in Utrecht [...]

Realistische reclames zijn een utopie, ook voor hoortoestellen | Column

11 april 2024 | De roep om realistische reclames voor hoortoestellen komt met enige regelmaat voorbij op sociale media. [...]