Uitzetten elektrodes cochleair implantaat kan tot beter verstaan en grotere tevredenheid leiden

18 april 2023
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 3 min

Amerikaanse onderzoekers laten zien dat het uitzetten van elektrodes van een cochleair implantaat die voor een minder goede omzetting zorgen, het verstaan van spraak kan verbeteren. De meerderheid van de deelnemers aan het onderzoek gaven aan ook voorkeur te hebben voor het nieuwe programma waarbij bepaalde elektrodes waren gedeactiveerd. Om te bepalen welke elektrodes in aanmerking komen voor deactivatie, gebruikten de onderzoekers een zogeheten ‘pitch ranking’ test. De test is door klinisch audiologen in de praktijk af te nemen om daarmee de prestaties van CI-dragers te verbeteren.

uitzetten elektrodes cochleair implantaat kan verstaan van spraak verbeteren
Onderzoek laat zien dat het uitzetten van elektrodes van een cochleair implantaat die voor een minder goede omzetting zorgen, het verstaan van spraak kan verbeteren.

Stimulering gehoorzenuw

Met een cochleair implantaat is het mogelijk zeer ernstig slechthorenden en doven weer te laten horen. Dat gebeurt door de gehoorzenuw te stimuleren met elektrodes die de chirurg nauwkeurig in het slakkenhuis plaatst. Deze elektrodes geven kleine stroompulsjes af. Bij het stimuleren van het slakkenhuis wordt gebruik gemaakt van de kennis van de fysiologie van het oor. Bekend is dat in het slakkenhuis aan de kant van de stijgbeugel de hoge tonen worden omgezet in zenuwsignalen. Dit terwijl aan het andere uiteinde dat juist plaatsvindt voor de allerlaagste tonen.

uitzetten elektrodes cochleair implantaat
Links het slakkenhuis met daarin de geplaatste elektrodes. Rechts de geluidsprocessor met onder de huid het implantaat van waaruit een dun draadje naar het slakkenhuis gaat.

Correcte plaatsing elektrodes essentieel

Hoe beter de plaatsing van de geïmplanteerde elektrodes overeenkomt met de verdeling van toonhoogtes in het slakkenhuis hoe beter ook het te verwachten resultaat. Deze correcte plaatsing is één van de factoren die ervoor zorgt dat de ene drager van een cochleair implantaat betere resultaten ermee haalt dan de ander. Wanneer de plaatsing niet optimaal is kan er overlap ontstaan in stimulatie van zenuwen. Enige mate van overlap is sowieso te verwachten omdat het slakkenhuis met een vloeistof gevuld is die stroompjes zeer goed weet te geleiden. Echter wanneer de overlap in stimulatie door een minder goede plaatsing van elektrodes erg groot is, wordt het lastiger verschillende toonhoogtes van elkaar te onderscheiden. Daarmee wordt ook het verstaan van spraak lastiger zeker in geroezemoes. Een correcte plaatsing van elektrodes is dus essentieel en soms kan het uitzetten ervan zelfs voor winst zorgen.

Uitzetten elektrodes niet overal toegepast

Terwijl het al geruime tijd duidelijk is dat het uitzetten van bepaalde elektrodes bij sommige dragers van een cochleair implantaat verbeteringen kan geven, passen klinisch audiologen dit volgens de onderzoekers niet overal toe. Soms wordt het wel gedaan bijvoorbeeld wanneer metingen aan het cochleair implantaat systeem laten zien dat er iets niet goed gaat. Dat kan zo zijn wanneer de impedantie niet deugt. Bij de beslissing spelen de gegevens van een ‘pitch ranking’ test tot op heden geen rol. Juist het ontbreken van een gestandaardiseerde methode voor het bepalen welke elektrodes bijdragen aan een minder goed onderscheidend vermogen tussen toonhoogtes, is een van de redenen die audiologen aandragen om niet aan het uitzetten van elektrodes te beginnen.

Doel onderzoek

De wetenschappers Sarah Warren en Samuel Atcherson onder meer werkzaam bij respectievelijk het Cochleair Implantaat Onderzoekslaboratorium van de Universiteit van Memphis en de afdeling Audiologie en Spraakpathologie van de Universiteit voor Medische Wetenschappen in Arkansas, wilden met hun onderzoek allereerst kijken of de klinische ‘pitch ranking’ test kon bijdragen aan het ontdekken welke elektrodes minder goed werken. Een pitch ranking test is een psycho-akoestische test die wordt gebruikt om de waarneming van toonhoogteverschillen te meten. Met deze kennis wilden ze vervolgens nagaan of het selectief uitschakelen van elektrodes de resultaten met een cochleair implantaat konden verbeteren.

Deelnemers aan het onderzoek

Uiteindelijk zijn de resultaten van 13 volwassenen bij de onderzoeksresultaten betrokken. Hun leeftijd lag tussen de 20 en 81 jaar. Alle deelnemers waren Engelstalig en pas na het verwerven van taal doof geworden. De deelnemers droegen cochleair implantaten van de merken Cochlear, Advanced Bionics en MED-EL.

Uitzetten elektrodes kan verstaan van spraak verbeteren

De onderzoeksresulaten van het onderzoek dat gepubliceerd is in ‘Frontiers in Human Neuroscience’ laat zien dat het uitzetten van elektrodes van een cochleair implantaat die voor een minder goede omzetting zorgen, het verstaan van spraak kan verbeteren.
Ook bleek uit het onderzoek dat de meerderheid van de deelnemers aan het onderzoek aangaven ook voorkeur te hebben voor het nieuwe experimentele programma waarbij bepaalde elektrodes waren gedeactiveerd. De ‘pitch ranking’ taak bleek een goede test om te bepalen welke elektrodes in aanmerking komen voor de-activatie.

Bron: Warren Sarah E., Atcherson Samuel R., Evaluation of a clinical method for selective electrode deactivation in cochlear implant programming, Frontiers in Human Neuroscience. Vol. 17, 2023, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2023.1157673    DOI=10.3389/fnhum.2023.1157673 ISSN=1662-5161 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Binding zink voorkomt lawaaislechthorendheid bij muizen

19 februari 2024 | Onderzoekers van de Universiteit van Pittsburgh laten zien dat de binding van zink helpt om [...]

Meting voorspelt spraakverstaan met CI

15 februari 2024 | Een zogeheten functional near-infrared spectroscopy meting (fNIRS) in rusttoestand lijkt een goede voorspeller te zijn [...]

Nathalie haar zoontje Finn werd doof geboren – Lees hier haar ervaringsverhaal

14 februari 2024 | Op het moment dat na de geboorte duidelijk werd dat Nathalie haar zoontje Finn tweezijdig [...]

Tinnitus en risico op gehoorschade bij gymleraren door hoge geluidsniveaus in sporthallen

13 februari 2024 | De hoge geluidsniveaus in sporthallen kunnen op den duur zorgen voor gehoorschade bij gymleraren. De [...]