Hoorprofs audiciens niet in gelijk gesteld door rechter. Deel kwaliteitswinkels moet wellicht deuren sluiten

11 januari 2013
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 2 min

door: René van der Wilk

Vandaag heeft de rechter uitspraak gedaan in het kortgeding dat de HoorProfs audiciens hadden aangespannen tegen de gunning van Achmea aan Specsavers die naast Beter Horen en Schoonenberg begunstigde is. De rechter heeft besloten de vordering van HoorProfs af te wijzen. Wat betekent dit voor u als slechthorende?
Als u als slechthorende verzekerd bent bij Achmea bekent dit dat u terecht kunt bij Beter Horen, Schoonenberg en Specsavers. Wilt u als verzekerde nog wel terecht bij een zelfstandige audicien aangesloten bij Hoorprofs dan betekent dat u een veel lagere vergoeding krijgt.

In het nieuwe systeem van functiegerichte aanspraak betalen slechthorenden nog maar 25% zelf van de prijs van een hoortoestel. Daarnaast zijn met de audiciensberijven veelal contracten afgesloten met de aanbiedende audiciens om tegen lage kosten batterijen en serviceproducten te bieden. Bij Achmea bijvoorbeeld betaalt de slechthorende cliënt per jaar daar nog maar slechts €25,- voor. De slechthorende cliënt gaat in 2013 dus minder betalen voor zijn hoortoestel en voor batterijen en service. Wel vervallen de nul-euro toestellen. De invoering van het systeem gaat helaas samen met aanzienlijke bezuinigingen. De zorgverzekeraars zijn zowel belast met de uitvoering van de functiegerichte aanspraak op hoortoestellen als met het doorvoeren van de bezuinigingen. Om de lagere bijdrage voor hoortoestellen mogelijk te maken en de bezuinigingen door te voeren, zijn verzekeraars genoodzaakt met minder audiciensbedrijven in zee te gaan. Ook zullen door de bezuinigingen en de scherpe contracten niet meer alle hoortoestellen beschikbaar zijn (klik hier voor meer informatie).

Een van de redenen voor het afwijzen van de vordering van HoorProfs die de rechter aangeeft, is dat de stichting onvoldoende heeft aangetoond dat uitsluitend HoorProfs deelneemt aan de CQ- index (een kwaliteitsindex). Achmea heeft tijdens de rechtszaak aangegeven deze stukken niet op tijd ontvangen te hebben en ze daarom ook niet mee hebben mogen meenemen in de procedure. Het is jammer voor de HoorProfs dat dit zo is gelopen omdat juist de NVVS aangeeft dat uitsluitend HoorProfs hebben deelgenomen aan deze kwaliteitsindex. Overige bedrijven hebben en konden daar niet aan voldoen. Onduidelijk blijft hoe deze een positief antwoord op de vraag over het gebruik van de CQ index in 2012 hebben kunnen geven en hoe daar door Achmea is mee omgegaan.

Het protocol van functiegerichte aanspraak op hoortoestellen heeft als voordeel dat er straks, als alles goed gaat, aan de voorkant van het traject een goede inventarisatie plaats gaat vinden van zowel de beperkingen als de zorgvraag. Dat is een kwaliteitsverbetering ten opzichte van het verleden. Doordat invoering van het protocol samengaat met bezuinigingen en er een strikte koppeling aan hoortoestelcategorieën plaatsvindt zijn en er niet bijbetaald mag worden voor een geavanceerder toestel, zijn er ook een aantal verslechteringen in de kwaliteit van de hoorzorg te verwachten.

Doordat sommige HoorProfs audiciens voor een zeer groot deel afhankelijk zijn van de verzekeraar Achmea zullen waarschijnlijk in 2013 een aantal van deze HoorProfs audiciens de deuren moeten sluiten. Dit zou een van de eerste te voorziene verschralingen in de hoorzorg zijn die de invoering van de functiegerichte aanspraak met de daarmee samengaande bezuinigingen met zich mee gaat brengen.

Zowel Schoonenberg en Beter Horen hebben een landelijke dekking en in alle filialen staan STAR geregistreerde audiciens. Specsavers die tot op heden met de merken Rexton, Unitron en Bernafon werkt, moet komend jaar nog gaan laten zien dat zij aan de gestelde criteria van personele bezetting en landelijke dekking kunnen voldoen. Het is voor verzekeraar Achmea te hopen dat Specsavers dit voor elkaar krijgt. Als dit niet lukt is er geen mogelijkheid om terug te vallen op die Hoorprofs audiciens die hun deuren hebben moeten sluiten.

Hoorprofs overweegt een hoger beroep.

Zie ook de reactie van de NVVS

Meer nieuws

Geeske van Voorthuijsen Uitblinker bij Ctalents Diamond Awards 2024

15 juni 2024 | Bij de uitreiking van de Ctalents Diamond Awards 2024 kreeg Geeske van Voorthuijsen als ‘Uitblinker’ [...]

Hoortoestellen zorgen voor betere balans bij ouderen

13 juni 2024 | Gehoorverlies bij ouderen verhoogt het risico op vallen door een verminderde balans. Een recente studie [...]

Webshop op HOorzaken gesloten

6 juni 2024 | Vanaf vandaag is het niet meer mogelijk via deze website hoorhulpmiddelen en andere producten te [...]

Het ervaringsverhaal van Oliver (1969): “Dankzij mijn CI heb ik een groot stuk van mijn oude sociale leven weer teruggekregen.”

4 juni 2024 | Ik werd geleidelijk steeds slechthorender, als gevolg van – onder andere – otosclerose. Doordat ik [...]