Toegankelijkheid voor doven en slechthorenden geborgd

14 april 2016
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 4 min

Zowel bedrijven als overheidsinstanties moeten voortaan toegankelijk zijn voor gehandicapten en dus ook voor doven en slechthorenden. Dit hebben de senatoren van de Eerste Kamer op dinsdag 12 april besloten. De Eerste Kamer heeft met twee wetsvoorstellen het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd.

Toegankelijkheid voor doven en slechthorenden

Bedrijven en overheidsinstanties moeten voortaan toegankelijk zijn voor gehandicapten, zo hebben de senatoren van de Eerste Kamer deze week besloten. Van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, noemt het “een historische dag”. Het heeft een flink aantal jaren geduurd en er waren vooraf flink wat onderhandelingen nodig in de tweede kamer, maar nu zijn er extra afspraken gemaakt voor gelijkwaardige behandeling van gehandicapten, zoals rolstoelgebruikers, mensen met een mentale of intellectuele beperking maar ook van mensen met een zintuigelijke beperking zoals blinden, doven en slechthorenden.
In één van de afspraken staat dat  zowel overheden als ondernemers met kleine aanpassingen hun gebouw toegankelijk moeten maken voor gehandicapten.

Nog onduidelijk hoe toegankelijkheid voor doven en slechthorenden wordt verbeterd

Er moet nog duidelijker worden vastgelegd wat de nieuwe verplichting in de praktijk voor de betrokken instellingen betekent. Omdat niet alles in een wet tot in detail kan worden geregeld, komt er een algemene maatregel van bestuur (AMvB). Hierin staat welke verplichtingen overheidsinstanties en bedrijven precies hebben en wat redelijkerwijs van hun mag worden verwacht. Hiermee kunnen allerlei rechtszaken in de toekomst worden voorkomen. Staatssecretaris Van Rijn gaf aan dat er stapsgewijs zal worden ingezet op de verbetering van de algemene toegankelijkheid.
Er zal ook worden gekeken of bepaalde maatregelen onevenredig belastend zijn. Hierbij speelt een rol wat het nut is van een maatregel en hoeveel mensen gebruik maken van een bepaalde voorziening. De ontwerp-AMvB wordt naar verwachting in september voorgelegd aan het parlement. Staatssecretaris Van Rijn stelt dat er bij het plan van aanpak voor implementatie zo concreet mogelijke maatregelen en doelstellingen worden opgenomen. Wel vindt hij dat een overhaaste implementatie niet moet plaatsvinden, omdat deze averechts kan werken. Van Rijn vindt dat er eerst draagvlak moet worden gecreëerd.

Mogelijkheden om toegankelijkheid voor doven slechthorenden te verbeteren

Welke maatregelen bestaan er eigenlijk om de toegankelijkheid voor doven slechthorenden te verbeteren? Dit vroegen wij aan Per Gisolf directeur van Audioropa, een bedrijf dat gespecialiseerd is in professionele communicatieapparatuur, ringleidingen en luidsprekersystemen.

Per Gisolf Audioropa

Directeur Per Gisolf van Audioropa en Hoorexpert

Per Gisolf: “ Er zijn tal van mogelijkheden, allereerst kan worden gedacht aan een ringleiding die bijvoorbeeld in een zaal, theater e.d. wordt aangelegd. Dit zou overigens ook goed kunnen in het openbaarvervoer waar slechthorenden vaak maar met moeite de geluidsinstallatie kunnen verstaan. Ook kan worden gedacht aan een balie-ringleidingversterker voor bij de kassa, bij de balie van een gemeentehuis, loket, politiebureau of op de bar.

toegankelijkheid voor doven en slechthorenden
Natuurlijk kunnen in een theater of zaal ook headsets worden gebruikt. In de zaal bevindt zich dan een flinke zender die het gesproken woord draadloos naar de headset van de slechthorende stuurt. Ook op het gebied van veiligheid zijn er maatregelen te nemen. Doven en zwaar slechthorenden zullen bijvoorbeeld in een hotel een alarmsysteem niet horen. Dit geldt overigens ook voor ernstig slechthorenden wanneer zij hun hoortoestel ’s nachts niet in hebben. Op het alarmsysteem kan dan een flitslicht worden aangesloten. Niet alleen zullen zij een alarm niet goed horen, ook horen zij de deurbel van een hotel niet wat natuurlijk ook geldt voor  een aanwezige wekker of wekservice. Hier zijn speciale flits- of trilwekkers voor.
Bij een rondleiding kan worden gedacht aan speciale communicatieapparatuur, met een zender en ontvanger waardoor de slechthorende de rondleider kan verstaan.
Tegenwoordig wordt er in theaters soms boventiteling toegepast. Een goede ontwikkeling. Wel staat deze soms heel erg hoog boven het podium, zodat het lastig is én de tekst én het toneel te volgen. Momenteel draait er in Theater Amsterdam een alternatieve proef met tablets, hierop is de tekst van de theatervoorstelling te lezen en tegelijkertijd kan er een halslus met ringleiding op worden aangesloten die op zijn beurt het geluid aan de hoortoestellen doorgeeft.”

stemversterker soundfield klas en lezing
“Bij lezingen kan net als in klassen,  zogeheten Soundfield apparatuur worden ingezet. De stem van de spreker wordt dan draadloos verstuurd naar een luidspreker en versterkt weergegeven.”, aldus Per Gisolf.
Zo blijken er tal van mogelijkheden om de toegankelijkheid voor doven en slechthorenden in de praktijk te verbeteren zowel in openbare ruimtes, bij bedrijven en overheidsinstellingen.

Bij het maken van een afspraak of binnenkomen kunnen zich de eerste problemen voordoen

Niet alleen in gebouwen kan de toegankelijkheid te wensen over laten, maar ook bij het maken van een afspraak of binnenkomen van een locatie kunnen zich de eerste hindernissen voordoen. De blog van Rikie Boevink met de naam “Open deuren” hierover is zeer inzichtgevend. De blog laat zien op welke punten reeds bij de voordeur of bij de parkeergarage verbeteringen zijn aan te brengen om de toegankelijkheid voor doven en slechthorenden te verbeteren. Ook is in de blog te lezen dat de online mogelijkheden die juist uitkomst kunnen bieden voor doven en slechthorenden te wensen over laten.

Mensen met auditieve handicap tot nu toe vaak toch minder gelijk dan anderen

Ondanks het wijdverspreide gelijksheidsdenken zijn mensen die doof of slechthorend zijn vaak minder gelijk dan anderen. Het nieuwe VN verdrag en de aangenomen wetten getuigen van een gemeenschappelijke wil om ook mensen met een auditieve handicap in te sluiten.
Tot op heden kunnen mensen met een auditieve beperking niet altijd voldoende overal aan deelnemen of volwaardig zelf hun zaken regelen omdat daarvoor niet alle middelen worden ingezet.
Met de nieuwe maatregelen zullen zij worden behandeld als volwaardige burgers die een integraal deel uitmaken van de samenleving.
In het algemeen kan worden gesteld dat mensen zonder beperking zullen moeten inschikken om ruimte te geven aan de vrijheid van mensen met een beperking. Ook wordt nu van bedrijven en instellingen verwacht dat zij hun best gaan doen om de toegankelijkheid te vergroten.

Kijk voor meer informatie over mogelijke aanpassingen op audioropa.nl

toegankelijkheid voor doven en slechthorenden audioropa

Reacties (1)
  1. Beste heer Gisolf, graag wijs ik nog op de (gratis) dienst van KPN Teletolk en de button die bedrijven kunnen plaatsen op de website naar Tolkcontact Teletolk waarmee een tolk NGT of tekstbemiddeling wordt toegevoegd in het gesprek met een organisatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Hoortoestellen zorgen voor betere balans bij ouderen

13 juni 2024 | Gehoorverlies bij ouderen verhoogt het risico op vallen door een verminderde balans. Een recente studie [...]

Webshop op HOorzaken gesloten

6 juni 2024 | Vanaf vandaag is het niet meer mogelijk via deze website hoorhulpmiddelen en andere producten te [...]

Het ervaringsverhaal van Oliver (1969): “Dankzij mijn CI heb ik een groot stuk van mijn oude sociale leven weer teruggekregen.”

4 juni 2024 | Ik werd geleidelijk steeds slechthorender, als gevolg van – onder andere – otosclerose. Doordat ik [...]

Apple Hearing Study komt met eerste inzichten over tinnitus

2 juni 2024 | Onderzoekers van de Universiteit van Michigan publiceerden recent gegevens van een van de grootste vragenlijstonderzoeken [...]