Tinnitus Notch Therapie nieuw in Signia hoortoestellen

5 februari 2017
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 5 min

Tinnitus Notch Therapie is een aanpak bij de behandeling van tinnitus die sinds kort toegepast wordt in Signia hoortoestellen. Deze Notch therapie kan worden ingezet bij tonale tinnitus. Bij tonale tinnitus hoort de client een geluid of overlappende geluiden met een specifieke toonhoogte. Bij 59% van de mensen met tinnitus is er sprake van tonale tinnitus. Recent onderzoek wijst in de richting dat de aanpak van tonale tinnitus door middel van ‘notching’ beter helpt bij de gewenning aan (tonale) tinnitus dan de tot op heden gebruikte therapie met ruis.

tinnitus notch therapie signia

Signia Hoortoestellen met Tinnitus Notch Therapie

Tinnitus Notch Therapie zorgt voor herstel natuurlijk remming

Wanneer een goedhorende een bepaalde toon hoort, zullen in het slakkenhuis bepaalde zenuwcellen actief worden. Tegelijkertijd zorgen deze cellen ervoor dat de omliggende zenuwcellen minder actief worden en remmen zo het afgegeven signaal van de buurcellen. Deze zogeheten inhiberende werking helpt ons om geluiden duidelijk van elkaar te onderscheiden. Gehoorschade zorgt er zo voor dat ons gehoor niet alleen minder gevoelig wordt, maar ook dat we geluiden minder goed uit elkaar kunnen houden. Dit kan verklaard worden door het verloren gaan van de inhiberende werking van de zenuwcellen. Het verloren gaan van deze inhiberende werking en de reorganisatie die tegelijkertijd in het auditieve deel van onze hersenen voordoet, zorgt ervoor dat meerdere hersencellen tegelijkertijd actief zijn. Deze hyperactiviteit in de hersenen nemen we volgens de achterliggende theorie waar als tinnitus.
De nieuwe notch therapie helpt deze neurale hyperactiviteit in de hersenen te onderdrukken door juist bij die frequentie waar de tinnitus zich bevindt, het geluid weg te filteren. De idee erachter is dat dit helpt de laterale inhibitie te vergroten. Door het herstel van deze natuurlijke vorm van remming ervaart de client de tinnitus als minder prominent aanwezig.

Tinnitus impact op levenskwaliteit

Tinnitus kan een flinke impact op het leven hebben van mensen die er mee te maken krijgen. Tinnitus blijkt zich bij een flink aantal volwassenen voor te doen: tussen de 4 en 15% van de volwassenen geeft aan tinnitus te ervaren en zo’n 2% geeft aan dat dat de tinnitus de hele dag hinder veroorzaakt. Tinnitus heeft bij deze groep niet alleen een negatieve invloed op de levenskwaliteit, maar is ook een symptoom met een flinke economische impact.

Tinnitus symptoom van slechthorendheid, psychische problematiek of gezondheidsproblemen 

Tinnitus kan samengaan met slechthorendheid, emotionele en psychische problematiek, maar ook met andere gezondheidsproblemen. Tinnitus kan gezien worden als symptoom van deze problemen dat veel negatieve consequenties kan hebben. Tinnitus kan angstig maken en leiden tot zorgen, piekeren en gevoelens van machteloosheid. Een negatief toekomstbeeld en het gevoel niet meer in staat te zijn tot normale activiteiten en verplichtingen, kan tot gedeprimeerde gevoelens of een depressie leiden. De angst, het piekeren en de fixatie op de tinnitus, houden de tinnitus vaak in stand of leiden tot een vicieuze cirkel die de tinnitus erger maakt. Behandeling in een vroeg stadium is dan ook van groot belang.

Betere informatievoorziening en hulpverlening

De afgelopen jaren is de informatievoorziening en hulpverlening voor mensen met tinnitus steeds verder verbeterd. Er is een goed zelfhulpboek verschenen en clienten kunnen terecht bij één van de audiologische centra of bij de GGMD. Hier helpen psychologen hun clienten de tinnitus onder controle te krijgen, ook is er maatschappelijke hulp aanwezig en ondersteuning bij het omgaan met tinnitus op het werk. Ook zijn er in Nederland zelfstandig gevestigde psychologen en audiciens die clienten vanuit hun eigen praktijk ondersteunen. Dat het in Nederland om veel clienten gaat blijkt wel uit de wachtlijsten die er op dit moment veelal voor behandeling zijn, waar clienten gevaarlijk lang op staan.

Therapie in combinatie met hoortoestellen twee keer zo effectief

Ook fabrikanten van hoortoestellen hebben de afgelopen jaren niet stil gezeten en hebben tal van opties voor tinnitus in hun hoortoestellen ingebouwd zoals fractal geluiden, verschillende ruissoorten en tal van andere maskerende en kalmerende geluiden. Bij de door Jastreboff en Hazell ontwikkelde Tinnitus Retraining Therapie (TRT) en ook bij andere therapieën maakt achtergrondruis veelal een vast onderdeel uit van de therapie om zo gewenning aan het tinnitus geluid te bespoedigen.
Ook blijkt bij een flink aantal slechthorenden met tinnitus alleen de versterking die een hoortoestel biedt de hinder al te verminderen. Zowel het maskerende effect als de verminderde luisterinspanning en daarmee verminderde hersenactiviteit die het gebruik van hoortoestellen bewerkstelligt, zorgt ervoor dat de tinnitus vermindert.
Recent heeft de American Academy of Otolaryngology richtlijnen opgesteld bij de behandeling van tinnitus waar ook hoortoestellen onderdeel van uitmaken. Het door Kochkin in 2011 uitgevoerde Marke Track onderzoek ondersteunt deze richtlijnen. Uit dit onderzoek bleek dat 2 op de 3 respondenten rapporteerden dat hoortoestellen hun tinnitus in het merendeel van de tijd of zelfs altijd verlichten, terwijl 3 op de 10 aangaf dat het hun tinnitus altijd verlicht.
Daarnaast laat onderzoek zien dat therapie in combinatie met hoortoestellen twee keer zo effectief is als therapie alleen.

tinnitus notch therapie behandeling

Nieuwe Tinnitus Notch therapie in Signia hoortoestellen

De nieuwe Tinnitus Notch Therapie helpt zoals aangegeven de neurale hyperactiviteit in de hersenen te onderdrukken door juist bij die frequentie waar de tinnitus zich bevindt, het geluid weg te filteren. Met de Signia hoortoestellen van Sivantos is deze spectrale notch filtering toe te passen. De natuurlijke remming van de hyperactiviteit zorgt ervoor dat de tinnitus als minder prominent aanwezig wordt ervaren. Naast deze Tinnitus Notch Therapie hebben de Signia hoortoestellen ook meerdere soorten ruisachtige geluiden tot hun beschikking. Signia hoortoestellen zijn helaas niet verkrijgbaar via de zorgverzekeraar: de hoortoestellen dienen particulier aangeschaft te worden. Wel zijn er van Sivantos hoortoestellen van het merk Audioservice via de zorgverzekering beschikbaar die beschikken over verschillende ruisvormen, Voor meer informatie over de Signia hoortoestellen met Tinnitus Notch Therapie kunt u  terecht bij een van de audiciens die de producten van Sivantos levert. Meer informatie kunt u lezen op de website van Signia.

Voorbeeld Laterale Inhibitie bij het zien

Niet alleen bij het horen speelt laterale inhibitie een belangrijke rol ook bij het zien. Hieronder staat een zogeheten Hermann Grid. Het is een zwart vlak met grijze kruispunten, waarbij op elke kruising een witte stip is gezet. Wanneer de kijker zich  probeert te concentreren op een van die witte stippen, is al snel merkbaar dat de andere stippen zwart beginnen te worden.

laterale inhibitie
Onze hersenen zijn geneigd om een iets groter verschil in helderheid waar te nemen als twee vlakken elkaar raken. Dat is natuurlijk handig voor ons, omdat we zo kunnen zien waar het ene vlak begint en het andere eindigt. Het contrast wordt zo vergroot. Wanneer we kijken naar het onderstaande grid zal de ene zenuwcel vuren en wordt tegelijkertijd de acitiviteit van de zenuwcel ernaast onderdrukt.  Wanneer de aandacht wordt gericht op één bepaald kruispunt, is in de ooghoeken te zien dat de andere kruispunten zwart lijken. Deze onderdrukking van prikkels wordt laterale inhibitie genoemd.

Week van het oorsuizen

Vandaag is de eerste dag van de Week van het Oorsuizen. Stichting Hoormij organiseert meerdere voorlichtingsbijeenkomsten over tinnitus en vraagt met deze week speciale aandacht voor tinnitus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Herstel van het gehoor met gentherapie bij erfelijke slechthorendheid weer stapje dichterbij

17 juli 2024 | Onderzoekers van het Mass Eye and Ear instituut hebben het gehoor bij muizen met een [...]

MED-EL en Starkey gaan samenwerken op het gebied van Bluetooth-connectiviteit

16 juli 2024 | MED-EL en Starkey kondigen aan samen te gaan werken. De samenwerking zal zich met name [...]

Emotioneel Gewaarzijn en Expressie Therapie bij behandeling tinnitus heeft potentie

15 juli 2024 | De toepassing van ‘Emotional Awareness and Expression Therapy (EAET)’ bij de behandeling van tinnitus heeft [...]

Musi-CI training najaar 2024: muzikale training voor mensen met een cochleair implantaat

9 juli 2024 | Vanaf september vinden er weer Musi-CI trainingen plaats voor mensen met een cochleair implantaat. De [...]