Tinnitus komt ook voor bij jonge kinderen

9 mei 2023
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 3 min

Onderzoek van de Universiteit van Antwerpen laat zien dat ruim 10% van de kinderen tussen de 9 en 12 jaar permanent tinnitus ervaart en 3% last heeft van hyperacusis. Tinnitus komt dus ook voor bij jonge kinderen. Een op de vijf voelt zich door de tinnitus angstig, terwijl ruim een derde aangeeft dat het hun slaap beïnvloedt. Daarnaast geeft een kwart van de kinderen aan dat het hun concentratie beïnvloedt. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de helft van de ouders niet weet dat hun kind last heeft van tinnitus. De precieze oorzaak van de tinnitus bij deze groep jongere kinderen is nog niet duidelijk. Wel laat het onderzoek een verband zien met gehoorproblemen.

hyperacusis en tinnitus bij kinderen Laure Jacquemin
Ook jonge kinderen kunnen last van tinnitus en hyperacusis hebben. Hun ouders hebben daar veelal geen weet van.

Tinnitus en hyperacusis

De belangrijkste oorzaak van tinnitus zijn problemen met het oor en gehoor. Vaak is een combinatie van problemen de oorzaak (lees meer). Het horen van geluiden die niet in de buitenwereld aanwezig zijn, kan een flink impact op de levenskwaliteit hebben en het kan leiden tot slaap- en concentratieproblemen. Het gaat vaak ook samen met psychologische problemen zoals een angststoornis, depressiviteit en ook hyperacusis. Bij hyperacusis bestaat er een overgevoeligheid voor geluiden die anderen qua luidheid als normaal ervaren.

Eerder onderzoek naar tinnitus bij kinderen

Eerdere onderzoeken naar tinnitus bij kinderen lieten flink uiteenlopende percentages zien. Waar het ene onderzoek komt tot een percentage van 5%, concluderen andere onderzoekers dat het zelfs bij 46% van de kinderen voorkomt. Kinderen geven veelal niet spontaan aan dat ze er last van hebben, maar wel als er specifiek naar gevraagd wordt in een interview of met een vragenlijst. Tegelijkertijd kunnen kinderen positieve antwoorden geven als ze over een onderwerp ondervraagt worden. Dit omdat ze denken dat het wenselijk is. Bij ouders navragen of hun kind last heeft van tinnitus blijkt niet zinvol: de helft van de ouders heeft er geen weet van de tinnitus bij hun kroost.

Antwerps onderzoek naar tinnitus en hyperacusis bij kinderen

Om beter inzicht te krijgen in tinnitus onder kinderen en onvolkomenheden van eerdere onderzoeken te ondervangen, zetten de onderzoekers van de Universiteit van Antwerpen een nieuw onderzoek op. Daarbij hebben ze gekeken naar hoe vaak tinnitus en hyperacusis voorkomt bij kinderen tussen de 9 en 12 jaar. Ook waren ze benieuwd naar het verband tussen hun hoorvermogen en luistergedrag. Om dit te onderzoeken hebben de onderzoekers vragenlijsten afgenomen onder 415 scholieren op vier verschillende Vlaamse scholen. Van 97% van de ondervraagden scholieren verzamelden zij uiteindelijk de gegevens.  

tinnitus bij kinderen onderzoek Laure Jacquemin
Laure Jacquemin is onderzoeker aan de Universiteit in Antwerpen met expertise tinnitus, hyperacusis, misophonia en cochleair implantaten. Recent publiceerde ze een onderzoek naar tinnitus bij jonge kinderen.

Resultaten onderzoek naar tinnitus onder kinderen

De resultaten van het onderzoek naar tinnitus en hyperacusis laat zien dat ruim 10% van de kinderen tussen de 9 en 12 jaar permanent tinnitus ervaart. Drie procent blijkt last te hebben van hyperacusis. Een op de vijf kinderen voelt zich door de tinnitus angstig. Dit terwijl ruim een derde aangeeft dat de tinnitus hun slaap beïnvloedt. Een kwart van de kinderen geeft aan dat het invloed heeft op hun concentratie.

Laure Jacquemin werkzaam aan de Universiteit van Antwerpen en hoofdauteur van het artikel dat gepubliceerd is in het tijdschrift ‘European Archives of Oto-Rhino-Laryngology’ zegt over de resultaten: “Het is moeilijk te zeggen of er een stijging is in het aantal kinderen met oorsuizen. We hebben weinig cijfers van vroeger en tegelijkertijd is er ook ondertussen meer bekendheid met het fenomeen. Hierdoor zoeken vele kinderen en hun ouders sneller de gepaste hulp.”

Jacquemin vervolgt: “We moeten wel benadrukken dat veel kinderen die tinnitus ervaren hier geen last van hebben. In de klinische praktijk zien we ook dat geruststelling en de juiste informatie al een belangrijke eerste stap kan zijn. Indien nodig kunnen kinderen ook in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen terecht voor verdere individuele counseling.”

Oorzaak tinnitus

Over de precieze oorzaak van de tinnitus is op grond van het onderzoek geen uitspraak te doen. Het kan komen door het luisteren naar muziek en lawaaiblootstelling. Ruim 33% gaf aan tenminste een uur per dag via oortjes naar muziek te luisteren op een niveau van 60% of hoger van het maximale volume van de muziekspeler. Dat kan volgende de onderzoekers potentieel schadelijk zijn. 55% van de kinderen die deelnamen aan het onderzoek draagt ook nooit gehoorbeschermers in lawaaiige omstandigheden. Of de het luisteren naar muziek of de blootstelling aan lawaai daadwerkelijk bij de deelnemers aan het onderzoek tot gehoorschade leidt en de oorzaak is van de tinnitus, is op grond van het onderzoek niet te concluderen. Het regelmatig doormaken van middenoorontstekingen kan namelijk ook de oorzaak zijn van de tinnitus. De onderzoekers geven aan dat bijna 90% van de kinderen die meededen aan het onderzoek daar regelmatig last van heeft.

Bron: Jacquemin, L., van der Poel, N., Biot, L. et al. Prevalence of tinnitus and hyperacusis in 9–12-year-old children. Eur Arch Otorhinolaryngol (2023). https://doi.org/10.1007/s00405-023-07995-x

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Nieuwe solid state batterij TDK heeft potentie voor hoortoestellen

20 juni 2024 | TDK zegt een doorbraak bij de ontwikkeling van oplaadbare solid state batterijen te hebben gerealiseerd. [...]

De AudioStream adapter van MED-EL: telefoneren en audio oversturen naar de RONDO 3

19 juni 2024 | Gebruikers van de RONDO 3 van MED-EL kunnen met de Audiostream-adapter eenvoudig muziek en telefoongesprekken [...]

Keuze hoortoestel: achter- of in-het-oor hoortoestel?

17 juni 2024 | Wanneer u toe bent aan een hoortoestel maakt u samen met de audicien de keuze [...]

Geeske van Voorthuijsen Uitblinker bij Ctalents Diamond Awards 2024

15 juni 2024 | Bij de uitreiking van de Ctalents Diamond Awards 2024 kreeg Geeske van Voorthuijsen als ‘Uitblinker’ [...]