Tinnitus bij veteranen kan negatieve impact hebben op hun werk

10 augustus 2023
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 4 min

Recent onderzoek onder Amerikaanse veteranen laat zien dat er een verband is tussen de ernst van hun tinnitus en de beperkingen die ze ervaren op het werk. Daarnaast blijkt dat 1 op de 6 veteranen aangeeft dat tinnitus hun functioneren op het werk negatief beïnvloedt. Dat tinnitus een flinke impact kan hebben op het functioneren in het dagelijks leven en op het functioneren op het werk, heeft eerder onderzoek al laten zien. Ook blijken mensen met tinnitus vaker te moeten verzuimen op het werk dan werknemers zonder tinnitus. Tot op heden was de relatie tussen de ernst van de tinnitusklachten en de beperkingen die het op het werk geeft bij veteranen, nog niet goed onderzocht. Daar hebben onderzoekers van het ‘National Center for Rehabilitative Auditory Research’ (NCRAR) en het ‘Center to Improve Veteran Involvement in Care’ (CIVIC) in Portland (Oregon) verandering in gebracht.

tinnitus bij veteranen militairen
1 op de 6 veteranen geeft dat tinnitus hun functioneren op het werk negatief beïnvloedt

Tinnitus en hyperacusis bij veteranen

Tinnitus en hyperacusis komen beide veel voor onder veteranen. Veteranen kunnen in oorlogsgebied blootgesteld zijn aan extreem lawaai of aan explosies tijdens gevechten. Hierdoor is de kans op gehoorschade, tinnitus en hyperacusis groot. Daarnaast lopen militairen ook nogal eens traumatisch hersenletsel en PTSD (post-traumatic stress disorder) op. Dat laatste kan ook tot overgevoeligheid voor geluiden en tot schrikreacites leiden bij plotselinge veranderingen van de geluidsintensiteit of bij specifieke geluiden.

Tinnitus door gehoorschade

De meest voorkomende oorzaak van tinnitus is blootstelling aan hard geluid. Zeker explosie- en schietgeluiden kunnen doordat ze in korte tijd een zeer hoge geluidsintensiteit bereiken, voor gehoorschade zorgen. De kans op tinnitus is onder (ex-) militairen bijna tweeëneenhalf keer zo groot als onder burgers (die ook niet in het verleden gediend hebben bij de krijgsmacht). De ernst van de klachten is erg wisselend. Bij sommigen gaan de geluiden vanzelf naar de achtergrond waardoor ze er ook weinig hinder van ondervinden. Anderen kunnen wel juist flinke klachten ontwikkelen door hun tinnitus. Daardoor ervaren ze een lagere kwaliteit van leven en er kunnen zich slaap- en concentratieproblemen voordoen. Ook kunnen er psychische problemen ontstaan door tinnitus zoals angst en depressie.

Invloed tinnitus op het functioneren op het werk

Er blijkt een verband tussen tinnitus en een verminderd cognitief functioneren. Dat doet zich voor op verschillende vlakken. Denk daarbij aan problemen met het geheugen, uitvoerende taken, de verwerkingssnelheid en verbale capaciteiten. Dat tinnitus door de impact op zowel het mentale, emotionele als op psychosociaal gebied, ook tot problemen op het werk kan leiden is dan ook goed voor te stellen. Eerder onderzoek heeft dat ook laten zien. Ook blijken mensen met tinnitus vaker te moeten verzuimen op het werk dan werknemers zonder tinnitus. Tot voor kort was de relatie tussen de ernst van de tinnitusklachten en de beperkingen die het op het werk geeft, niet goed onderzocht. Het nieuwe onderzoek geeft daar meer inzicht in.

Het onderzoek naar de impact van tinnitus op het functioneren op het werk

In de studie hebben de onderzoekers naar het verband gekeken tussen de ernst van de tinnitus en het functioneren van de veteranen op het werk (zelfrapportage). Alle deelnemers aan het onderzoek hadden tinnitus. In de onderzochte groep zaten zowel veteranen met en zonder samengaand traumatisch hersenletsel. De e-mail waarmee 1800 veteranen zijn uitgenodigd, zorgde uiteindelijk voor 891 respondenten. De ernst van de tinnitus werd gemeten met de Tinnitus Functional Index (TFI) vragenlijst.

Resultaten onderzoek tinnitus bij veteranen

Van de veteranen die meededen aan het onderzoek gaf 17% aan een hoge impact te ondervinden op het werk van hun tinnitus. 83% gaf aan geen of weinig impact ervan te ondervinden. Deelnemers met een leeftijd tussen de 30 en 40 geven aan een grotere impact te ervaren dan hun jongere collega’s.

Van de veteranen met hersenletsel, mentale gezondheidsproblemen, pijnproblemen en PTSD gaf een groter percentage aan dat tinnitus een hoge impact had op hun functioneren dan veteranen zónder deze problemen. Echter het verband tussen de ernst van de tinnitus en de impact op het werk verschilde niet tussen de groep met of zonder hersenletsel.

Het onderzoek liet verder zien dat bij elk punt verhoging op de TFI-vragenlijst de kans met 8% toenam om een hoog niveau van impact op functioneren op het werk te ervaren.

Veteranen met een gemiddelde TFI-score van 75 geven aan een grote negatieve impact te ervaren op het functioneren op het werk. Dit terwijl een gemiddelde TFI-score van 45 zorgde voor weinig tot geen impact. Bij een score van 45 was er een kans van 5% dat de tinnitus invloed op het werk had, terwijl bij een TFI-score van 75 de kans op problemen 37% was.

Tinnitustherapie, hoortoestellen en toekomstig onderzoek

Zowel tinnitus als traumatisch hersenletsel zijn belangrijk om in de gaten te houden bij de zorg voor veteranen. Het onderzoek laat zien dat de TFI-vragenlijst ook hier een bruikbaar instrument is.
Het is goed om veteranen te wijzen op de mogelijkheden van tinnitustherapie en therapieën voor hyperacusis. Veteranen wijzen op de mogelijkheden van hoortoestellen bij gehoorverlies is natuurlijk ook een belangrijke stap. Dit kan immers tot vermindering van de tinnitusklachten leiden. Vervolgonderzoek kan meer inzicht geven hoe het staat met de effecten van tinnitus op het werk van militairen die in actieve dienst zijn bij defensie.  
Ook zou het interessant zijn om een zelfde soort onderzoek te doen onder werknemers in de burgermaatschappij.

Bron: The Impact of Tinnitus Severity on Work Functioning among U.S. Military Veterans with Tinnitus. Laura Coco, Elizabeth R. Hooker, Tess A. Gilbert e.a. Link

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Het verhaal van Frances: lees hier over haar ervaringen met haar Cochleair Implantaat

18 april 2024 | Het is oktober 2012 als ik sinds lange tijd weer de wachtkamer van de KNO [...]

Fluoroscopie biedt meerwaarde bij plaatsing cochleair implantaat

15 april 2024 | Duitse onderzoekers zien voordelen van de inzet van een fluoroscopisch beeldvormingssysteem bij het implanteren van [...]

Bernafon Encanta nieuwe hoortoestelfamilie uit de koker van Demant  

14 april 2024 | Demant het moederbedrijf van Oticon en Bernafon lanceerde afgelopen week tijdens een bijeenkomst in Utrecht [...]

Realistische reclames zijn een utopie, ook voor hoortoestellen | Column

11 april 2024 | De roep om realistische reclames voor hoortoestellen komt met enige regelmaat voorbij op sociale media. [...]