Techniek in Oticon Opn S hoortoestellen verbetert selectieve aandacht

27 februari 2020
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 4 min

Onderzoek laat zien dat de techniek in de Oticon Opn S selectieve aandacht in rumoer verbetert. Dit blijkt uit onderzoek naar de werkzaamheid van de techniek in het toestel met behulp van EEG-metingen. Deze metingen dienden als maat voor aandacht in de hersenen. De onderzochte OpenSound techniek maakt dat niet alleen de spreker aandacht krijgt waarop de slechthorende zich wil richten, maar dat er ook ruimte is om ook aandacht te geven aan andere sprekers. Dit terwijl het geroezemoes juist minder op de voorgrond komt. Hierdoor is het makkelijker om gesprekken te volgen en te voeren. Onderzoekster dr. Elaine Ng werkzaam als universitair docent aan de Linköping Universiteit in Zweden en senior onderzoeker bij Oticon, gaf tijdens de wintervergadering van de Nederlandse Verenging voor Audiologie in Utrecht een lezing over het EEG onderzoek .

Universitair docent en onderzoekster dr. Elaine Ng

Selectieve aandacht

Elaine Ng legde allereerst uit dat selectieve aandacht het natuurlijk vermogen van de hersenen is om geluiden te organiseren en prioriteit te geven. Tijdens het voeren van gesprekken is het essentieel ons te kunnen richten op een enkele spreker en deze aandacht te geven. Goedhorenden zijn daar prima toe instaat en kunnen tegelijkertijd ook andere sprekers in de gaten houden en onbelangrijk geroezemoes negeren. Groepsgesprekken zijn zo goed te volgen. Selectieve aandacht ligt volgens de onderzoekster dan ook aan de basis van een goed sociaal leven.

Meer negatieve effecten dan verminderd verstaan alleen

Het selectief aandacht geven en het voeren van groepsgesprekken is voor slechthorenden vaak juist erg moeilijk. Doordat de aandacht niet gericht kan worden op een enkele spreker, is het verstaan van spraak lastig en zorgt er ook voor dat slechthorenden meer luisterinspanning moeten leveren. De extra luisterinspanning zorgt er voor dat slechthorenden gesproken informatie minder goed onthouden. De onderzoekster geeft aan dat dit op zijn beurt ook weer kan leiden tot het terugtrekken uit sociale situaties, een toename van het risico op depressie en uiteindelijk ook een vergroot risico op dementie.  

EEG onderzoek selectieve aandacht Oticon Opn S
EEG onderzoek naar selectieve aandacht met de Oticon Opn S

EEG onderzoek naar selectieve aandacht

Met een EEG onderzoek heeft de onderzoekster gekeken hoe goed luisteraars in staat zijn hun aandacht selectief te richten op sprekers in achtergrondlawaai. EEG staat voor elektro-encefalografie. Het is een manier om de elektrische activiteit van de hersenen te meten.
Bij de meting kreeg de testpersoon 64 elektroden op de hoofdhuid geplakt. Met het EEG onderzoek werd bij de geteste personen de mogelijkheid gemeten om aandacht te geven aan sprekers in geroezemoes en ook het geroezemoes zelf te negeren.

Testpersonen en opzet

Aan het onderzoek namen 22 ervaren hoortoesteldragers deel met een gemiddelde leeftijd van 67 jaar. Ze werden getest mét en zonder de techniek uit de nieuwste generatie Oticon hoortoestellen. Om de slechthorenden heen stonden luidsprekers: vier waaruit geroezemoes klonk, een spreker waarop gefocust moest worden en ook een tweede spreker. Het niveau van de sprekers kwam met 3 dB boven het geroezemoes uit.  

Resultaten EEG onderzoek naar selectieve aandacht tijdens het voeren gesprekken.
Links: zonder OpenSound Navigator techniek, rechts met

Resultaten EEG onderzoek

Uit het onderzoek bleek dat zonder de meest recente OpenSound techniek, de spreker waar de aandacht op werd gericht weliswaar duidelijk doorkwam, maar dat daarmee de tweede spreker maar erg weinig aandacht kreeg van de hersenen. De tweede spreker viel qua aandacht weg en kwam op een gelijk laag aandachtsniveau als het geroezemoes.
Mét de OpenSound techniek uit de Oticon Opn S in de ‘aan-stand’ kreeg niet alleen de spreker waar de primaire aandacht op was gericht een betere weergave in de hersenen (+10%), maar kreeg ook de tweede spreker veel meer aandacht (+95%). Tegelijkertijd ging het geroezemoes veel meer naar de achtergrond in de hersenen (-50%).
De Opensound-techniek ordent geluiden en sprekers blijkbaar beter voor de hersenen van de slechthorende en is tegelijkertijd daarbij in staat geroezemoes zo aan te bieden dat het voor de drager te negeren valt.

Betere deelname aan sociaalverkeer

Uit eerder onderzoek bleek reeds dat met de nieuwste hoortoesteltechniek uit de Oticon Opn toestellen, slechthorenden beter kunnen deelnemen aan het sociale verkeer dan met traditionele versterking met directionaliteit. Dat geldt ook in situaties waarin de spraak zachter is dan het geroezemoes.

Oticon Opn hoortoestel

Oticon Opn S

In 2016 is de Oticon Opn geïntroduceerd. Daarmee heeft de fabrikant een nieuwe weg ingeslagen om tot een beter verstaan van spraak te komen en luisterinspanning te reduceren. De strategie in Oticon Opn hoortoestellen richt zich erop om de primaire geluidsbron (spreker) goed weer te geven, terwijl de luisteraar ook zijn aandacht (indien gewenst) kan richten op andere sprekers en geluiden. De gebruikte techniek ondersteunt de slechthorende zo om die spreker uit te kiezen die hij het meest belangrijk vindt. Hiermee heeft de fabrikant een nieuwe manier gevonden om uitdagende situaties te benaderen.

Afscheid traditionele directionaliteit

Oticon heeft met de Oticon Opn de eerder gangbare manier van het richten van hoortoestellen op één spreker door middel van directionele microfoons en lawaaionderdrukking achter zich gelaten. Oticon vergelijkt in hun uitleg deze traditionele benadering met directionaliteit als het kijken met oogkleppen op. Met het nieuwe systeem met de naam Multiple Speaker Access Technology (MSAT) wordt niet meer een enkele spreker geïsoleerd, maar blijft de toegang tot alle sprekers en andere geluiden open.

Het door dr. Elaine Ng gepresenteerde EEG onderzoek lijkt dit te bevestigen. De fabrikant is daarmee weer een stap dichterbij om het gat te dichten tussen goedhorenden en slechthorenden.


Voor meer informatie: klik op Oticon Opn S

Lees ook:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Geeske van Voorthuijsen Uitblinker bij Ctalents Diamond Awards 2024

15 juni 2024 | Bij de uitreiking van de Ctalents Diamond Awards 2024 kreeg Geeske van Voorthuijsen als ‘Uitblinker’ [...]

Hoortoestellen zorgen voor betere balans bij ouderen

13 juni 2024 | Gehoorverlies bij ouderen verhoogt het risico op vallen door een verminderde balans. Een recente studie [...]

Webshop op HOorzaken gesloten

6 juni 2024 | Vanaf vandaag is het niet meer mogelijk via deze website hoorhulpmiddelen en andere producten te [...]

Het ervaringsverhaal van Oliver (1969): “Dankzij mijn CI heb ik een groot stuk van mijn oude sociale leven weer teruggekregen.”

4 juni 2024 | Ik werd geleidelijk steeds slechthorender, als gevolg van – onder andere – otosclerose. Doordat ik [...]