Nieuwe stichting zet zich in voor kwaliteit, toegankelijkheid, keuzevrijheid en betaalbaarheid hoorzorg

18 juni 2014
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 2 min

 

Stichting Behoud Kwaliteit Gehoorzorg

Recent is de Stichting Behoud Kwaliteit Gehoorzorg in het leven geroepen. De nieuwe stichting vindt dat de focus in de hoorzorg op dit moment te veel ligt op het korte termijn financieel belang van de zorgverzekeraars. Dezen zijn immers uit op kostenbesparing. Hierdoor wordt volgens de stichting de gespecialiseerde audiciens te veel beperkt in hun mogelijkheden om kwalitatieve zorg te verlenen waardoor niet de noodzakelijke tijd en individuele aandacht aan hun patiënten kan worden gegeven.
Dit vindt de stichting vooral een probleem voor de meer kwetsbare groepen zoals ouderen, kinderen en mensen met complexere gehooraandoeningen.
Omdat ook nog eens afschaffing van artikel 13 van de zorgverzekeringswet dreigt, wordt de individuele slechthorende beperkt in zijn keuzevrijheid voor een audicien die een werkwijze hanteert die voor zijn of haar problematiek voldoende kwaliteit levert in de vorm van vakmanschap, tijd en aandacht. Ook is het van belang dat, net als bij andere eerstelijns zorgverleners, er voor een audicien dichtbij huis kan worden gekozen en waar men terecht kan zonder doorverwijzing.
De Stichting vindt ook het huidige systeem met een eigen risico van 25% bovenop het algemene risico van €360,- en specifieke regelingen en vergoedingen die verschillen per combinatie van audicien en verzekeraar te complex.
Om deze redenen en om de kwaliteit, toegankelijkheid, keuzevrijheid en betaalbaarheid van de hoorzorg in de toekomst te garanderen is het initiatief genomen tot oprichting van de Stichting Behoud Kwaliteit Hoorzorg. Ook wordt door de stichting de essentiële rol van de gespecialiseerde audicien bewaakt.
Voorzitter van de Stichting is Brian Esselaar, die als strategie-adviseur op het gebied van bestuurlijke zaken in de gezondheidszorg veel ervaring heeft met de hoorzorg. De ervaren KNO-artsen Jaap Meeuwis (verbonden aan het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam) en Hubert Spoelstra (verbonden aan Bronovo Ziekenhuis in Den Haag) zijn de overige bestuursleden. Hein Greven, consultant public affairs & communicatie, is aangesteld als kwartiermaker en interim directeur van de stichting.

Esselaar: “Hoorzorg van hoge kwaliteit is een essentiële voorwaarde om onze samenleving vitaal en productief te houden. Dit geldt voor het groeiend aantal ouderen dat een hoortoestel gebruikt, maar ook voor de kwetsbare groep slechthorende kinderen. Met de oprichting van de Stichting Behoud Kwaliteit Hoorzorg werken we hier actief aan en bieden we tegenwicht aan de druk op kwaliteit. We willen de keuzevrijheid behouden en de betaalbaarheid ook voor de volgende generatie slechthorenden waarborgen.”

De stichting wordt ondersteund vanuit de hoek van de audiciens die achter de doelstellingen van de Stichting staan.
Om de onafhankelijk van de stichting te garanderen is er bewust voor gekozen om geen audiciens (bedrijven)in de nieuwe stichting zitting te laten nemen. De stichting wordt natuurlijk wel ondersteund vanuit het vakgebied.

Reacties (1)
  1. Bestaat deze stichting nog?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Meer nieuws

Kabinet negeerde NIVP advies over rookmelders

5 juli 2022 | Dat blijkt uit het journalistieke onderzoek van Brussel correspondent Frans Boogaard van het Algemeen Dagblad. [...]

Audiologen luiden noodklok en komen op voor de kwaliteit van Hoorzorg

29 juni 2022 | Vandaag vragen een zeer groot aantal audiologen aandacht voor de zorgen die zij hebben over [...]

Online workshop: ‘Grip op je energie met een auditieve beperking’

28 juni 2022 | Werkpad organiseert op 7 juli aanstaande tussen 16:00 en 17:30 uur de gratis te volgen [...]

Audioloog Jan de Laat krijgt koninklijke onderscheiding

24 juni 2022 | Tijdens zijn afscheidssymposium in Leiden kreeg klinisch fysicus audioloog dr. ir. Jan de Laat vandaag [...]