Stelling: Tinnitus is nooit een reden voor de dood, alhoewel een enkeling denkt op die manier aan tinnitus te kunnen ontsnappen. Niet tinnitus, maar die gedachte is pathologisch

12 februari 2022
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 3 min

Van 7 tot en met 13 februari 2022 is het de Week van het Oorsuizen. HOorzaken.nl geeft daar aandacht aan door elke dag een stelling van klinisch neuropsycholoog Olav Wagenaar te behandelen. Wagenaar is auteur van de cursus Controle Over Tinnitus en van het boek ‘Eerste Hulp Bij Oorsuizen’. Daarnaast is hij moderator bij de Facebook-lotgenotengroep EHBOorsuizen en mede-ontwikkelaar van de eHealth module ‘eHBOorsuizen: Controle over Tinnitus’.
Vandaag gaat Wagenaar in op de stelling: Tinnitus is nooit een reden voor de dood, alhoewel een enkeling denkt op die manier aan tinnitus te kunnen ontsnappen. Niet tinnitus, maar die gedachte is pathologisch (ziekte)

tinnitus zelfdoding reden dood

Wagenaar: “Als je de media moet geloven, pleegt menig tinnituspatiënt zelfmoord. Dat is vreselijk voor die personen, maar ook vreselijk beangstigend om te lezen of horen als je (net) tinnitus hebt. Terwijl het helemaal niet waar is! Het komt weliswaar een enkele keer voor, maar die mensen hebben nooit alleen tinnitus. In die gevallen is sowieso altijd sprake van psychiatrische ziekte, niet zelden gerelateerd aan persoonlijkheidsproblematiek. Tinnitus is dan slechts een van de vele vervelende symptomen.”

Tinnitus symptoom mentale overbelasting

Wagenaar vervolgt: “Tinnitus is vanuit neuropsychologisch perspectief immers een symptoom van mentale overbelasting. Reken maar dat dergelijke psychiatrische ziekten overbelastend zijn! Hadden zij het symptoom tinnitus niet gehad, dan zouden zij nog net zo ziek zijn geweest en zich op basis van de psychiatrische ziekte misschien wat hebben aangedaan. Dat is dus geen representatieve groep mensen met tinnitus. Er zijn ook veel mensen met kanker die tinnitus hebben, maar dat wil natuurlijk absoluut niet zeggen dat je kanker krijgt van tinnitus.

Tinnitus kan een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven. Uit onze recente steekproef onder 125.000 Nederlanders blijkt echter dat van alle mensen met chronische tinnitus slechts 1,5% daadwerkelijk vindt dat zij een slechte kwaliteit van leven heeft. Dat zou wellicht zou kunnen duiden op depressiviteit. Een depressie is echter over het algemeen betrekkelijk goed te behandelen met diverse medische behandelvormen.
Er is een klein aantal mensen dat euthanasie aanvraagt in verband met ondraaglijk en uitzichtloos lijden aan tinnitus. Ook in die gevallen kun je je afvragen wat er precies ondraaglijk is. Is dat de tinnitus, de machteloosheid erbij of de negatieve gevolgen?

Wagenaar: “Het probleem zit ‘m vooral in de betekenis die iemand aan tinnitus geeft en diens aanpassingsvermogen”

Olav Wagenaar stelling week van het oorsuizen 2022
Neuropsycholoog Olav Wagenaar

Het hele neuropsychologisch model dat steeds de basis is van alle EHBOorsuizen zelfhulp-vormen is gericht op het tegengaan van machteloosheid en negatieve gevolgen die stuk voor stuk behandelbaar zijn. En op beheersbaarheid en beïnvloeding van oorsuizen. Zelfs als de reactie op tinnitus traumatische kenmerken heeft, is een therapie als EMDR zeer veelbelovend. Verder zijn er diverse therapievormen tegen chronische pijn, die met een kleine aanpassing ook voor tinnitus kunnen werken. Ik wil hiermee zeggen dat de machteloosheid behandelbaar is en beslist niet uitzichtloos. Het probleem zit ‘m vooral in de betekenis die iemand aan tinnitus geeft en diens aanpassingsvermogen: is tinnitus een ziekte die de oorzaak is van alles? Of is iemand in staat om te onderzoeken wat de oorzaak is van de overbelasting die eraan voorafging, de noodzakelijke veranderingen door te voeren en de negatieve gevolgen stapje voor stapje terug te dringen. De eerste benadering is inflexibel en ziekmakend, waardoor de ultieme ontsnapping voor een enkeling kennelijk verleidelijk kan zijn. Maar de tweede benadering, desnoods door middel van therapie, is gezond leven(d). Overigens blijkt dat in onze steekproef onder Nederlanders, van de mensen met altijd oorsuizen 15% een hoortoestel nodig heeft (tegen 2% in de groep mensen zonder tinnitus) terwijl 30% een gehoorbeperking ervaart (tegen 20% in de groep zonder tinnitus). Dat lijkt erop te wijzen dat veel mensen nog onvoldoende bewust zijn van de rol van gehoorverlies en de revalideerbaarheid daarvan. Dus nee, van het criterium uitzichtloosheid van een euthanasiebeoordeling is volgens mij meestal geen sprake… .“

Dit was de laatste stelling in de rij. HOorzaken.nl bedankt Olav Wagenaar voor zijn serie bijdragen op deze website in de Week van het Oorsuizen 2022

Reacties (7)
 1. Sorry dat ik dit even kwijt moet:je weet niet in wat voor hel mensen leven als er sprake is van oorsuizen of stemmen horen.veel aandoeningen zitten vanbinnen en dan is het vaak moeilijk te peilen wat voor gevecht iemand levert met het bestaan.

  • Dank je Susanne; geloof het of niet, je verwoordt precies wat ik bedoel: het kan zo verschrikkelijk machteloos voelen en dat gevoel is iets waar urgent behandeling/begeleiding op zou moeten worden gericht. Er zijn nl mensen met chronisch oorsuizen die dat gevoel niet zo heftig hebben, maar er zijn bijna geen mensen die zulk heftig machteloosheidsgevoelens gewoon kunnen verdragen.

 2. De betekenis die iemand aan tinitus geeft….mijn god . Je hebt werkelijk geen idee heh Olav, waarom een drenkeling eruit wil stappen . Tinitus is voor de medische wereldeen uiting van overbelasting….alleen dat al. Umcg is een onderzoek aan het doen naar ontstekingen en tinituss , goddank daarvoor. Stap eens uit je stress en overbelastings bubbel . Ps ik volgde bij Adalante de behandeling en snap daar ookgeen hout van. Als jullie niet weten hoe het voelt en waar het door komt stop eens met die blabla aub, dat zou patienten ook helpen.

  • Hoi Rob, ik ben wel benieuwd naar het onderzoek inzake ontstekingen. Was dat bij jou het geval? Ik heb soms het gevoel dat er bij mij een sluimerende ontsteking/inflammatie is. Alleen de kno kan middels de otoscoop niks zien.. betekent dat er dan daadwerkelijk geen onsteking zit? Zijn er andere tests beschikbaar die een onsteking (midden, binnenoor of gehoorzenuw) kan uitsluiten?

 3. Ik heb ernstige tinitus en gehoorverlies
  Verder lijdt ik aan diverse chronische aandoeningen, waaronder niet aangeboren hersenletsel, diabetes, reuma, scoliose, vele operaties aan ledematen, waaronder 2 protheses. Darmaandoening, hartpatiënt, COPD, etc. Ik ben letterlijk doodmoe omdat ik + 3 jaar niet of nauwelijks slaap door toedoen van hersenbloedingen en epilepsie. Maar zeker niet ben is depressief. Wel radeloos en wat ik eerder omschreef doodmoe. Gewoon klaar met dit vreselijke leven. De tinitus en gehoorverlies zijn de laatste druppels geweest. Ergens houdt het op. Reserves zijn al lang verbruikt. Voor betekent euthanasie eindelijk rust.

 4. Wat een vreselijke vooringenomen stelling. U doet alsof u begrijpt wat andere mensen van binnen ervaren. Dat is per definitie al onmogelijk. Juist bij een door de medische wereld nog maar half begrepen ziekte als tinnitus is dat nog veel meer onmogelijk. Dat er mensen zijn bij wie bijvoorbeeld een EMDR behandeling wel werkt, wil niet zeggen dat dat voor iedereen zo is. En al is bekend dat stress een aanleiding / oorzaak (!?) kan zijn voor tinnitus, is het ook bekend dat wegnemen van de stress soms wel, maar even vaak niet tot verdwijnen van de tinnitus leidt.
  Ik zou van mijn leven niet door een medicus behandeld willen worden die bij voorbaat al denkt te weten hoe het zit (itt het gros van de medische wereld) en zijn enorm gebrek aan inlevingsvermogen schaamteloos durft te etaleren.

 5. ik heb zelf ook al jaren last van tenitus de radio aan zetten helpt voor een tegen geluid het is echt vreselijk om tenitus te hebben

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Boek Gezien en Gehoord biedt inspiratie voor werknemer en werkgever

22 maart 2023 | Het recent verschenen boek Gezien en Gehoord biedt inspiratie voor mensen met een auditieve of [...]

Stichting SEMH: nieuwe partij voor kwaliteitsbewaking hoorhulpmiddelenzorg | Professional

20 maart 2023 | Interview met SEMH-directeur René Ungerer   De kwaliteit van de hulpmiddelenzorg in Nederland wordt bewaakt. [...]

Financiële dienstverlener Alpina toegankelijk voor doven en slechthorenden

16 maart 2023 | Alpina is de eerste financiële dienstverlener die toegankelijk is voor doven, slechthorenden en mensen met [...]

Virtual Reality training verbetert ruimtelijk horen dragers één cochleair implantaat

14 maart 2023 | Onderzoekers van de Universiteit van Trento in Italië en de Universiteit van Lyon in Frankrijk [...]