Stelling: Tinnitus is nooit een reden voor de dood, alhoewel een enkeling denkt op die manier aan tinnitus te kunnen ontsnappen. Niet tinnitus, maar die gedachte is pathologisch

12 februari 2022
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 3 min

Van 7 tot en met 13 februari 2022 is het de Week van het Oorsuizen. HOorzaken.nl geeft daar aandacht aan door elke dag een stelling van klinisch neuropsycholoog Olav Wagenaar te behandelen. Wagenaar is auteur van de cursus Controle Over Tinnitus en van het boek ‘Eerste Hulp Bij Oorsuizen’. Daarnaast is hij moderator bij de Facebook-lotgenotengroep EHBOorsuizen en mede-ontwikkelaar van de eHealth module ‘eHBOorsuizen: Controle over Tinnitus’.
Vandaag gaat Wagenaar in op de stelling: Tinnitus is nooit een reden voor de dood, alhoewel een enkeling denkt op die manier aan tinnitus te kunnen ontsnappen. Niet tinnitus, maar die gedachte is pathologisch (ziekte)

tinnitus zelfdoding reden dood

Wagenaar: “Als je de media moet geloven, pleegt menig tinnituspatiënt zelfmoord. Dat is vreselijk voor die personen, maar ook vreselijk beangstigend om te lezen of horen als je (net) tinnitus hebt. Terwijl het helemaal niet waar is! Het komt weliswaar een enkele keer voor, maar die mensen hebben nooit alleen tinnitus. In die gevallen is sowieso altijd sprake van psychiatrische ziekte, niet zelden gerelateerd aan persoonlijkheidsproblematiek. Tinnitus is dan slechts een van de vele vervelende symptomen.”

Tinnitus symptoom mentale overbelasting

Wagenaar vervolgt: “Tinnitus is vanuit neuropsychologisch perspectief immers een symptoom van mentale overbelasting. Reken maar dat dergelijke psychiatrische ziekten overbelastend zijn! Hadden zij het symptoom tinnitus niet gehad, dan zouden zij nog net zo ziek zijn geweest en zich op basis van de psychiatrische ziekte misschien wat hebben aangedaan. Dat is dus geen representatieve groep mensen met tinnitus. Er zijn ook veel mensen met kanker die tinnitus hebben, maar dat wil natuurlijk absoluut niet zeggen dat je kanker krijgt van tinnitus.

Tinnitus kan een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven. Uit onze recente steekproef onder 125.000 Nederlanders blijkt echter dat van alle mensen met chronische tinnitus slechts 1,5% daadwerkelijk vindt dat zij een slechte kwaliteit van leven heeft. Dat zou wellicht zou kunnen duiden op depressiviteit. Een depressie is echter over het algemeen betrekkelijk goed te behandelen met diverse medische behandelvormen.
Er is een klein aantal mensen dat euthanasie aanvraagt in verband met ondraaglijk en uitzichtloos lijden aan tinnitus. Ook in die gevallen kun je je afvragen wat er precies ondraaglijk is. Is dat de tinnitus, de machteloosheid erbij of de negatieve gevolgen?

Wagenaar: “Het probleem zit ‘m vooral in de betekenis die iemand aan tinnitus geeft en diens aanpassingsvermogen”

Olav Wagenaar stelling week van het oorsuizen 2022
Neuropsycholoog Olav Wagenaar

Het hele neuropsychologisch model dat steeds de basis is van alle EHBOorsuizen zelfhulp-vormen is gericht op het tegengaan van machteloosheid en negatieve gevolgen die stuk voor stuk behandelbaar zijn. En op beheersbaarheid en beïnvloeding van oorsuizen. Zelfs als de reactie op tinnitus traumatische kenmerken heeft, is een therapie als EMDR zeer veelbelovend. Verder zijn er diverse therapievormen tegen chronische pijn, die met een kleine aanpassing ook voor tinnitus kunnen werken. Ik wil hiermee zeggen dat de machteloosheid behandelbaar is en beslist niet uitzichtloos. Het probleem zit ‘m vooral in de betekenis die iemand aan tinnitus geeft en diens aanpassingsvermogen: is tinnitus een ziekte die de oorzaak is van alles? Of is iemand in staat om te onderzoeken wat de oorzaak is van de overbelasting die eraan voorafging, de noodzakelijke veranderingen door te voeren en de negatieve gevolgen stapje voor stapje terug te dringen. De eerste benadering is inflexibel en ziekmakend, waardoor de ultieme ontsnapping voor een enkeling kennelijk verleidelijk kan zijn. Maar de tweede benadering, desnoods door middel van therapie, is gezond leven(d). Overigens blijkt dat in onze steekproef onder Nederlanders, van de mensen met altijd oorsuizen 15% een hoortoestel nodig heeft (tegen 2% in de groep mensen zonder tinnitus) terwijl 30% een gehoorbeperking ervaart (tegen 20% in de groep zonder tinnitus). Dat lijkt erop te wijzen dat veel mensen nog onvoldoende bewust zijn van de rol van gehoorverlies en de revalideerbaarheid daarvan. Dus nee, van het criterium uitzichtloosheid van een euthanasiebeoordeling is volgens mij meestal geen sprake… .“

Dit was de laatste stelling in de rij. HOorzaken.nl bedankt Olav Wagenaar voor zijn serie bijdragen op deze website in de Week van het Oorsuizen 2022

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Meer nieuws

Audiologen luiden noodklok en komen op voor de kwaliteit van Hoorzorg

29 juni 2022 | Vandaag vragen een zeer groot aantal audiologen aandacht voor de zorgen die zij hebben over [...]

Online workshop: ‘Grip op je energie met een auditieve beperking’

28 juni 2022 | Werkpad organiseert op 7 juli aanstaande tussen 16:00 en 17:30 uur de gratis te volgen [...]

Audioloog Jan de Laat krijgt koninklijke onderscheiding

24 juni 2022 | Tijdens zijn afscheidssymposium in Leiden kreeg klinisch fysicus audioloog dr. ir. Jan de Laat vandaag [...]

Phonak Audéo Fit: top hoortoestel dat de gezondheid monitort

23 juni 2022 | Phonak introduceerde afgelopen week in Amsterdam voor de internationale schrijvende pers een van haar nieuwe [...]