Sonova laat internationale pers kennismaken met het bedrijf en laatste ontwikkelingen

10 juli 2019
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 9 min

Op 25 juni jongstleden heeft Sonova, het moederbedrijf van onder meer Phonak en Advanced Bionics, de internationale pers kennis laten maken met het bedrijf. De missie en visie, werkwijze, productiemethode en de laatste ontwikkelingen passeerden de revue. Ook mocht de pers een blik werpen op een gloednieuwe geluidskamer met maar liefst 105 luidsprekers. Tijdens de lezingen werd ingegaan op de relatie tussen slechthorendheid, gezondheidsproblemen, cognitieve achteruitgang en dementie. Ook de toepassing van eAudiologie en de soms ontwrichtende gevolgen kwamen aan bod. Natuurlijk was er ook aandacht voor de cochleair implantaat divisie van Sonova: Advanced Bionics (AB). De voordelen van het 3D implantaat bij het maken van MRI’s kreeg aandacht, zo ook de voordelen van de synergie tussen Phonak en AB voor de dragers van de geluidsprocessoren van het bedrijf.
Een audiologe uit de Verenigde Staten deelden haar ervaring met de Lyric bij tinnituspatienten.

Rondleiding

Robots en handwerk

De productie van hoortoestellen is bij Phonak tegenwoordig deels geautomatiseerd. Op de productievloer zijn dan ook flink wat robotarmen te zien. Zodra echter het precieze werk aan bod komt, is toch de fijnmotoriek van een mensenhand nodig. De aanvoer van onderdelen is wel volledig geautomatiseerd. Hoog boven het hoofd van de productiemedewerkers rijden kleine karretjes over een rails af en aan. Bestellingen voor onderdelen worden volledig automatisch verwerkt en opgehaald uit het magazijn. Ieder geproduceerd hoortoestel wordt uitvoerig getest en geïnspecteerd. Er vinden uitgebreide metingen aan plaats, maar ook een inspectie met het oog en het menselijk oor vormen een belangrijk onderdeel van de eindcontrole.

sonova productie

Kwaliteit

Bij aanvang vindt alle productie in Zwitserland plaats. Dat geldt voor zowel de behuizingen van de hoortoestellen, de fabricage van hybride geluidsprocessoren als elektronische onderdelen. Pas als de kwaliteit van de processen is geoptimaliseerd en goed is vastgelegd, mogen ook andere productielocaties zoals in Amerika, Canada en Vietnam gaan produceren. Daar worden de processen goed bewaakt en vinden dezelfde nauwkeurige eindcontroles plaats. Sonova heeft kwaliteit dan ook hoog in het vaandel staan.

geluidskamer phonak sonova

Geluidskamer

In het gebouw bevindt zich ook een gloednieuwe geluidskamer. In dit laboratorium met de naam Real Life Lab, bevinden zich maar liefst 105 luidsprekers op verschillende hoogtes en plaatsen in de ruimte. De akoestiek van de ruimte is naar wens door de onderzoekers aan te passen. Door de grote flexibiliteit die dit oplevert, zijn zeer realistische geluidsomgevingen te creëren. Geluiden kunnen zelfs van onder de vloer vandaan komen.
In de geluidskamer vinden tests plaats van nieuwe producten, waarbij ook het luistergedrag van slechthorenden is te bestuderen. De volgende vragen kunnen zich voordoen: Zijn slechthorenden in staat met nieuwe hoortoesteltechnieken goed te lokaliseren? Hoe draaien zij hun hoofd ten opzichte van de spreker? Hoe dicht gaan ze naar de spreker toe? En wat voor luisterstrategie gebruiken ze? Slechthorenden kunnen zich vrij bewegen in de gloednieuwe geluidskamer en de interactie aangaan in verschillende luistersituaties. De onderzoekers kunnen daarbij nauwgezet hun bewegingen in de ruimte registreren. Onderzoekers in de sociale wetenschappen gebruiken ook dit soort registratietechnieken. Slechthorenden met de nieuwste hoortoestellen van het bedrijf, de Phonak Marvel, zijn uitvoerig in deze kamer bestudeerd.

Lezingen

Relatie slechthorendheid en gezondheidsproblemen

Christine Jones, audiologe bij Phonak benadrukte in haar lezing wat de negatieve consequenties van slechthorendheid zijn. Ons gehoor is de poort naar sociale interacties, een bron van emotionele ervaringen en zorgt dat we onze omgeving in de gaten kunnen houden. De audiologe wijst erop dat het besef steeds meer toeneemt dat er een relatie bestaat tussen tal van gezondheidscondities en onbehandeld gehoorverlies. Dat loopt uiteen van psychische gevolgen zoals depressie, tot valincidenten en cognitieve achteruitgang en dementie. Dit terwijl slechthorenden die wel de keuze maken aan hoortoestellen te gaan juist veel positieve gezondheidseffecten bemerken en meer sociaal actief zijn. Ook is de kans op werk groter.

eAudiologie

Audiologe Tania Rodriques verantwoordelijk bij Phonak voor trainingen en educatie, hield een lezing over de gevolgen van de digitale ontwikkelingen binnen de audiologie. Zij richtte zich daarbij met name op eAudiologie. Hieronder valt de informatie, technieken en dienstverlening die er tezamen voor zorgen dat audiologische zorg op afstand mogelijk is. Het gebruik van apps op smartphones maakt fijnafstelling van hoortoestellen en contact tussen audicien en slechthorende cliënt op afstand mogelijk.

Digitale ontwrichting

Rodriques kwam allereerst met voorbeelden uit andere branches waar nieuwe bedrijfsmodellen op internet voor ontwrichting hebben gezorgd. Zo is de taxi-wereld de afgelopen jaren ontwricht door Uber en koeriers krijgen concurrentie van UberCargo. Het hotelwezen raakte ontwricht door AirBnB. De effecten van digitale technologieën zijn ook zichtbaar in de medische wereld en in de gezondheidszorg. Volgens Rodrigues zien slechthorenden zichzelf niet als patiënt omdat ze niet ziek zijn. Ze zijn ook beter geïnformeerd, en nemen een proactieve rol in bij de gezondheidszorg die ze nodig hebben. Ze willen gemak en geloven niet zomaar allerlei marketing claims die producenten maken bij hun producten. Zij gaan bij vrienden en kennissen of op sociale media na hoe de ervaringen zijn met bepaalde producten. In 2020 bestaat 40% van de klanten uit dergelijke consumenten.

Fijnafstellen hoortoestellen op afstand

De Phonak hoortoestellen zijn inmiddels op afstand fijn af te stellen en via een app op de smartphone kunnen cliënten ook contact met hun audicien onderhouden. Aangezien de prijsdruk binnen de hoorbranche in Nederland hoog is, zal de druk om kostenefficiënt te werken toenemen. Fijnafstelling van hoortoestellen op afstand biedt gemak voor de consument en tegelijkertijd tijdwinst voor de audicien. Voor de consument scheelt het reistijd. Een ander voordeel is dat de cliënt zijn hoortoestel kan laten afstellen in de situatie waar hij problemen ervaart.

Realtime gemak

Afstellen van hoortoestellen waarbij de slechthorende direct de verandering in instelling hoort, als ook real-time videogesprekken met zijn audicien, behoren bij Phonak nu al tot de mogelijkheden. Met een dagboek op de smartphone kunnen cliënten hun audicien ook nog eens feedback geven over hun luisterervaringen in de alledaagse situaties. De audicien kan zo de slechthorende gemak bieden en tegelijkertijd zich onderscheiden van producten zoals luisterhulpjes (hearables) die via internet en over de toonbank heen verkocht (gaan) worden.

Zelf instellen en oortjes als eerste hoortoestel

Mogelijk verandert het gedrag van de consument nog verder dan de audiologe van Phonak naar voren bracht. Slechthorenden die gewend zijn met techniek, computers, tablets en smartphones om te gaan, zullen net zo lief straks zelf instellingen van hun luisterhulpje willen veranderen. De iPhone kan nu al als draadloze microfoon gebruikt worden voor de Airpods van Apple. Nog even en de beginnende slechthorende doet zelf via zijn oortjes een hoortest en krijgt zo de extra versterking die hij nodig heeft. Dat is natuurlijk een goede ontwikkeling: nu wachten slechthorenden flink wat jaren alvorens aan een hoortoestel te beginnen. Wellicht maakt dat ze daardoor ook eerder naar de audicien gaan als een dergelijk luisterhulpje niet meer voldoet.

Callcenters

Grote bedrijven zullen waarschijnlijk in de toekomst callcenters hebben waar audiciens op afstand problemen verhelpen. Bij de audicien kom je als beginnende slechthorende dan nog alleen voor intake, advies en eerste aanpassing van een hoortoestel.

advanced bionics cochleair implantaat mri

Cochleair implantaat en MRI

Audioloog Hans Mülder hield vervolgens een verhaal over cochleair implantaten. De uit Nederland afkomstige audioloog werkt inmiddels 20 jaar voor Phonak/Sonova en is nu verbonden aan de fabrikant van cochleair implantaten Advanced Bionics. Advanced Bionics is onderdeel van Sonova.
Mülder liet onder andere zien hoe Advanced Bionics (AB) het voor elkaar hebben gekregen een implantaat te ontwikkelen waarmee de drager zonder pijnklachten en zonder het verwijderen van de magneet of het toepassen van een drukverband een MRI kan ondergaan. De ontwikkelaars bij AB hebben hun zogeheten HiRes Ultra 3D implantaat daartoe voorzien van een interne magneet die zich in 3 dimensies oriënteert ten opzichte van een extern magnetisch veld. Een MRI scanner wekt een zeer sterk magnetisch veld op. Verwijdering van de magneet van het implantaat is weliswaar geen grote ingreep, maar de gebruiker moet wel na terugplaatsing wachten totdat de wond genezen is, alvorens hij weer kan horen. Mülder wijst erop dat patiënten in het algemeen, een MRI een stressvolle gebeurtenis vinden. De patiënt wordt in een nauwe buis geschoven waar een dreunend geluid hoorbaar en voelbaar is. Bij tien procent van patiënten kan de MRI niet afgerond worden of zijn de resultaten incompleet. De onzekerheid van de uitkomst van het MRI onderzoek kan ook een stressfactor zijn volgens hem. Zorgen om het implantaat, gedoe met een drukverband om je hoofd of het maken van een sneetje om de magneet te verwijderen, zorgen dan voor extra stress. AB weet dit met hun 3D implantaat te voorkomen: het kan gewoon blijven zitten zonder dat het pijnklachten geeft of enig gevaar oplevert. Voor deze nieuwe ontwikkeling heeft het bedrijf de Medtech Breakthrough Award 2019 uitgereikt gekregen.

Hans Mulder audioloog Sonova

Audioloog Hans Mülder – Director Strategic Marketing bij Advanced Bionics

Synergie tussen Phonak en Advanced Bionics

De synergie tussen de hoortoestellendivisie en het bedrijfsonderdeel dat cochleair implantaten produceert, biedt flinke voordelen voor de drager. Technieken zoals signaalbewerking, directionaliteit en draadloze communicatie ontwikkeld bij Phonak kunnen ook weer gebruikt worden bij Advanced Bionics. Mülder wijst erop dat draadloze communicatie met bluetooth ook voor dragers van cochleair implantaten beschikbaar dient te zijn. Met de cochleair implantaten van Advanced Bionics is het sinds  kort mogelijk via direct streaming draadloos te bellen met elk type telefoon (iPhone, Android of oudere types) die beschikt over Bluetooth. Sonova heeft daarvoor een eigen chip ontwikkeld (SWORD-chip). Voor bestaande Naida CI’s is draadloos bellen mogelijk met nieuwe de Naida CI Connect accessoire.

Cochleair implantaat aan het ene oor en hoortoestel aan het andere

Voor dragers van een cochleair implantaat die aan het andere oor ook een hoortoestel dragen heeft het bedrijf ook het nodige te bieden. De signaalbewerking kan goed op elkaar worden afgestemd.
De nieuwste cochleair implantaten van Advanced Bionics kunnen draadloos samenwerking met het Naida Link hoortoestel. Hierdoor is spraak in rumoer makkelijker te verstaan, verloopt telefoneren soepeler en wordt de bediening via beide toestellen gesynchroniseerd.

Phonak Naida V totaaloplossing

Samenwerking met soloapparatuur

Ook kunnen beide toestellen tegelijkertijd en vlekkeloos samen werken met de soloapparatuur van Phonak zoals de Roger Pen, Roger Select en de tafelmicrofoon. Samenwerking tussen het cochleair implantaat kan overigens ook met de Naida Link CROS. Dit is een klein hoortoestel dat de geluiden oppikt aan de kant van het dove oor en direct draadloos doorstuurt naar het oor met het cochleair implantaat op het horende oor.

Naida CI Connect advanced bionics

Naida CI Connect

Een van de meest recente ontwikkelen is de Naida CI Connect. Deze connector is geschikt voor de geluidsprocessor van het Naida CI Q90 cochleair implantaat van Advanced Bionics (AB). Met deze module kunnen dragers van dit cochleair implantaat handsfree bellen, naar de tv luisteren en verbinding maken met vrijwel alle andere Bluetooth apparaten zoals tablets. De Naida CI Connect is een module die zo goed als onzichtbaar geïntegreerd kan worden in de geluidsprocessor van de Naida CI Q90.

Phonak Lyric

Lyric: 24/7 tinnitus oplossing

Phonak heeft sinds 2011 de Lyric in het portfolio. De Lyric is een zeer klein hoortoestel dat diep in de gehoorgang gedragen wordt, vlak voor het trommelvlies.  Na plaatsing door de audicien kan de gebruiker zo’n 3 maanden onbekommerd zijn toestellen gebruiken. Met het toestel in het oor kan gewoon gedoucht en gezwommen worden. Op het moment dat de batterij op is, gaat de slechthorende naar de audicien voor een nieuw exemplaar.
Dr. Julie Prutsman eigenaar van het Sound Relief Hearing Center en onder meer lid van de ‘American Tinnitus Association’, past de Lyric met regelmaat toe bij haar patienten die last hebben van tinnitus. Hoortoestellen kunnen, wanneer tinnitus samengaat met slechthorendheid verlichting geven van de klachten. Volgens Prutsman zijn er met de Lyric sneller positieve resultaten te bereiken doordat het hoortoestel 24 uur per dag en 7 dagen per week is te dragen. De client krijgt zo dag en nacht versterking aangeboden. De Lyric biedt ook permanente en consistente versterking. Bij hoortoestellen die ‘open’ aangepast worden bereiken zowel onversterkte geluiden als versterkte geluiden het trommelvlies. Volgens Prutsman geeft de Lyric van Phonak de hele tijd voldoende versterking van de zachte geluiden -en daarmee compressie- om de klachten die de tinnitus met zich meebrengt sneller te reduceren. Ook zou de Lyric doordat het toestel ook ‘s nacht versterking biedt, de nachtrust bevorderen.
Doordat de Lyric diep in de gehoorgang zit, gebruikt het toestel de natuurlijke anatomie van het oor. Veel andere hoortoestellen vangen het geluid al buiten het oor op, waardoor de natuurlijke werking van de oorschelp verloren gaat.

Phonak wint twee CES 2019 Innovation Awards Phonak Audeo Marvel

Phonak Marvel

Natuurlijk waren tijdens de mediadag de diverse producten ook te bekijken en was het mogelijk een aantal producten zelf uit te testen. Het laatste parade paardje van Phonak, de Marvel was te beluisteren en te beoordelen. De Marvel blijkt een flink succes te zijn en is zelf zo succesvol dat het bedrijf de vraag nauwelijks kon bijbenen.  Lees meer over de Phonak Marvel.

De Sonova Mediadag in Zwitserland gaf een mooi beeld van het bedrijf. Duidelijk werd dat het bedrijf met hart en ziel zich inzet om zo goed mogelijke oplossingen voor slechthorenden en doven te ontwikkelen.

Voor meer informatie over de Phonak producten van Sonova klik hier
Voor meer informatie over de Advanced Bionics producten van Sonova klik hier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Nieuwe solid state batterij TDK heeft potentie voor hoortoestellen

20 juni 2024 | TDK zegt een doorbraak bij de ontwikkeling van oplaadbare solid state batterijen te hebben gerealiseerd. [...]

De AudioStream adapter van MED-EL: telefoneren en audio oversturen naar de RONDO 3

19 juni 2024 | Gebruikers van de RONDO 3 van MED-EL kunnen met de Audiostream-adapter eenvoudig muziek en telefoongesprekken [...]

Keuze hoortoestel: achter- of in-het-oor hoortoestel?

17 juni 2024 | Wanneer u toe bent aan een hoortoestel maakt u samen met de audicien de keuze [...]

Geeske van Voorthuijsen Uitblinker bij Ctalents Diamond Awards 2024

15 juni 2024 | Bij de uitreiking van de Ctalents Diamond Awards 2024 kreeg Geeske van Voorthuijsen als ‘Uitblinker’ [...]