Slechthorende werknemers met tinnitus maken 25% grotere kans op arbeidsongeval

19 februari 2015
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 2 min

Onderzoek uitgevoerd aan de Yale University laat zien dat slechthorende werknemers met een hoogtonig gehoorverlies en tinnitus een 25% grotere kans maken op een arbeidsongeval. De onderzoekers volgden in de periode tussen 2003 en 2008 maar liefst 9920 productie- en onderhoudsmedewerkers. Uiteindelijk waren van 8818 werknemers de volledige gegevens beschikbaar. Het effect werd gevonden nadat gecorrigeerd was voor blootstelling aan lawaai en andere bekende letselvoorspellers.

Ook een laagtonig gehoorverlies was in verband te brengen met meer arbeidsongevallen zij het in mindere mate. Uit de studie was niet af te leiden dat een asymmetrisch gehoorverlies vaker tot letsel leidt. Mogelijk komt dit door de kleine groep werknemers met een dergelijk gehoorverlies in de onderzoekspopulatie. Een andere mogelijkheid is dat de hersenen hebben geleerd om te gaan met de asymmetrie waardoor het kunnen plaatsen waar geluiden vandaan komen als nog goed verloopt.

productie medewerker slechthorend

Volgens de onderzoekers leveren de resultaten van het onderzoek bewijs dat tinnitus in combinatie met een hoogtonig gehoorverlies een belangrijke risicofactor vormt voor werknemers, vooral voor hen die in een omgeving werken waar een hoge lawaaibelasting is. De onderzoekers vinden het dan ook nodig dat er zorgvuldig gekeken wordt naar de communicatiebehoeften en behoefte aan gehoorbescherming bij productie- en onderhoudsmedewerkers omdat zij extra risico lopen.

De NVVS geeft op haar website aan het eens te zijn met deze conclusie van de onderzoekers. Volgens de vereniging kan met de juiste hulpmiddelen zoals flitslampen en flitsbellen (die bijvoorbeeld ook op rookmelders kunnen worden aangesloten) al veel worden bijdragen aan de veiligheid van werknemers met tinnitus en gehoorverlies.
Ook wijst de vereniging op hulpmiddelen op het gebied van communicatie zoals ringleiding, solo-apparatuur en goed licht voor spraakafzien. Ook de aanpak van het lawaai aan de bron en akoestische maatregelen om een ruimte minder galmend en meer absorberend te maken, kunnen bijdragen aan de veiligheid.

Ook hoortoestellen kunnen een belangrijke bijdragen leveren aan de veiligheid, zowel voor het detecteren van geluiden als voor een beter ruimtelijk horen. Deze laatste optie is voornamelijk terug te vinden in de meest geavanceerde hoortoestellen. Deze worden helaas niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Slechthorenden kunnen vaak niet alleen minder goed communiceren ook horen ze pas op het laatste moment en daarmee te laat dat er gevaar dreigt, bijvoorbeeld van een aankomende vorkheftruck.  Ook het onderscheiden en herkennen van geluiden verloopt moeizamer, waardoor het minder makkelijk is te bepalen of een geluid gevaar oplevert. De NVVS geeft aan dat tinnitus ook kan leiden tot concentratieproblemen, waardoor werknemers met tinnitus dus ook minder alert kunnen zijn.

De NVVS wijst daarnaast op het belang van het bespreekbaar maken van het gehoorprobleem. Dit kan volgens de vereniging bijdragen aan de acceptatie en het omgaan met het gehoorprobleem. Tegelijkertijd kan dit de veiligheid op het werk bevorderen omdat collega’s hun slechthorende collega kunnen waarschuwen wanneer er gevaar dreigt. Gehoorpreventie is natuurlijk ook van groot belang om slechthorendheid en daarmee ook tinnitus te voorkomen.

Onderzoek:Does tinnitus, hearing asymmetry, or hearing loss predispose to occupational injury risk? International Journal of Audiology; February 2015, Vol. 54, No. S1 , Pages S30-S36
Lees meer op: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/14992027.2014.981305 en op site van de NVVS

Kijk voor speciale apparatuur in onze webshop of op de website van Hoorexpert of voor werkplekaanpassingen en audiologische installaties op de website van Hearsolutions

hoorexperthearsolutions werkplekaanpassingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Fluoroscopie biedt meerwaarde bij plaatsing cochleair implantaat

15 april 2024 | Duitse onderzoekers zien voordelen van de inzet van een fluoroscopisch beeldvormingssysteem bij het implanteren van [...]

Bernafon Encanta nieuwe hoortoestelfamilie uit de koker van Demant  

14 april 2024 | Demant het moederbedrijf van Oticon en Bernafon lanceerde afgelopen week tijdens een bijeenkomst in Utrecht [...]

Realistische reclames zijn een utopie, ook voor hoortoestellen | Column

11 april 2024 | De roep om realistische reclames voor hoortoestellen komt met enige regelmaat voorbij op sociale media. [...]

Selectie binnen een dag voor cochleair implantaat blijkt mogelijk

3 april 2024 | Onderzoekers van de afdeling KNO van het Erasmus Medisch Centrum laten zien dat het mogelijk [...]