Slaapapneu en slechthorendheid houden mogelijk verband met elkaar

13 september 2016
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 2 min

Amerikaans onderzoek uitgevoerd bij diverse medische centra laat zien dat er een mogelijk verband bestaat tussen slaapapneu en slechthorendheid.
Slaapapneu kan tot slechthorendheid leiden door ischemie en ontstekingsreacties in het slakkenhuis. Bekend was reeds dat patiënten met obstructieve slaap-apneu een verhoogde kans op cardiovasculaire ziekten hebben. Ook is de de kans voor hen op hoge bloeddruk (hypertensie) veel groter. Hartritmestoornissen, angina pectoris en een Cerebro Vasculair Accident (CVA) en een beroerte komen ook vaker voor.

Ischemie

Ischemie is een medische term voor onvoldoende doorbloeding. Elk orgaan in ons lichaam heeft voor het functioneren een bepaalde hoeveelheid zuurstof, energieleverende stoffen en bouwstoffen nodig. Bij bijna alle organen worden deze door bloed aangevoerd. Ook is het nodig dat giftige stoffen (toxische stoffen) worden afgevoerd. Wanneer de bloedtoevoer vermindert of stopt dan kan een orgaan in moeilijkheden komen. Dat geldt ook voor ons gehoororgaan dat juist gevoelig is voor zuurstof tekorten. Wanneer het gehoororgaan in moeilijkheden komt doordat de doorbloeding verslechtert kan er gehoorschade optreden. Dat lijkt zich voor te doen bij slaapapneu.

Onderzoeksgroep en -opzet

Voor het onderzoek werden data gebruikt van volwassen deelnemers tussen de 18 en 78 jaar aan de “Hispanic Community Health Study/Study of Latinos” (HCHS/SOL). De onderzoekspopulatie was afkomstig van een groot aantal medische centra. In het onderzoek werd gebruik gemaakt van zelfidentificatie van Latijns-Amerikaanse burgers woonachtig in de stedelijke gebieden van de United States. Het slaapapneu-onderzoek vond aan huis plaats en de klinische audiometrie werd uitgevoerd in de diverse deelnemende medische centra.

Definities slaapapneu en slechthorendheid

De onderzoekers hielden als criterium voor slaapapneu een waarde van de Apneu-Hypopneu Index (AHI) van groter dan 15 aan. De Apneu-Hypopneu index geeft aan hoeveel ademstops (apneu) of sterk verminderde ademhalingen (hypopneu) er per uur zijn. Een AHI van 15 tot 30 wordt gezien als een matige slaap-apneu en een AHI groter dan 30 als een ernstige slaap-apneu. Gehoorverlies werd gedefinieerd als de gemiddelde gehoordrempel in elk oor bij 3000 tot 8000 Hz in de hoge frequenties (hoogfrequent gehoorverlies), en bij 500 tot 2000 Hz voor de lage frequenties (laagfrequent gehoorverlies). Een verlies dat zich zowel in de lage als hoge frequenties voordeed werd een ‘gecombineerd gehoorverlies’ genoemd en ‘enig gehoorverlies’ was een verlies of in de hoge of in de lage frequenties.

Resultaten van het onderzoek naar slaapapneu en slechthorendheid

Van de 13,967 deelnemers had 9.9% slaapapneu en 32.3% had ‘enig gehoorverlies’. Gecorrigeerd voor de risicofactoren voor slechthorendheid, hadden de deelnemers met met slaapapneu een 30% groter risico op ‘enig gehoorverlies’, een 26% grotere kans op een hoogfrequent gehoorverlies en een 127% grotere kans op laagfrequent gehoorverlies en een 29% grotere kans op een gecombineerd gehoorverlies.

Conclusies van het onderzoek

Slaapapneu wordt geassocieerd met hoogfrequent en laagfrequent gehoorverlies onafhankelijk van snurken en andere verstorende variabelen (confounding).

Meer informatie over slaapapneu

Meer informatie over slaapapneu en obstructief slaap-apneu kunt u vinden op de website van de apneuverenging en in onderstaand filmpje gemaakt door gezondheidsplein.nl.

[su_youtube url=”https://youtu.be/ftr-VV0_WfY”]

Bron:
Chopra A, Jung M, Kaplan RC, Appel DW, Dinces EA, Dhar S, Zee PC, Gonzalez F, Lee DJ, Ramos AR, Hoffman HJ, Redline S, Cruickshanks KJ, Shah NA. Sleep apnea is associated with hearing impairment: the hispanic community health study/study of latinos. J Clin Sleep Med 2016;12(5):719–726.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Boek Gezien en Gehoord biedt inspiratie voor werknemer en werkgever

22 maart 2023 | Het recent verschenen boek Gezien en Gehoord biedt inspiratie voor mensen met een auditieve of [...]

Stichting SEMH: nieuwe partij voor kwaliteitsbewaking hoorhulpmiddelenzorg | Professional

20 maart 2023 | Interview met SEMH-directeur René Ungerer   De kwaliteit van de hulpmiddelenzorg in Nederland wordt bewaakt. [...]

Financiële dienstverlener Alpina toegankelijk voor doven en slechthorenden

16 maart 2023 | Alpina is de eerste financiële dienstverlener die toegankelijk is voor doven, slechthorenden en mensen met [...]

Virtual Reality training verbetert ruimtelijk horen dragers één cochleair implantaat

14 maart 2023 | Onderzoekers van de Universiteit van Trento in Italië en de Universiteit van Lyon in Frankrijk [...]