Selectie binnen een dag voor cochleair implantaat blijkt mogelijk

3 april 2024
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 5 min

Onderzoekers van de afdeling KNO van het Erasmus Medisch Centrum laten zien dat het mogelijk is binnen een dag te bepalen of een patiënt voor een cochleair implantaat in aanmerking komt. Dat blijkt uit een pilotproject uitgevoerd door audiologen en KNO-artsen van het CI-centrum in Rotterdam. De onderzoekers publiceerden hun bevindingen in het American Journal of Otolaryngology. Voor CI-kandidaten zorgt het verkorte protocol voor minder reistijd, minder bezoeken aan het ziekenhuis en ook lagere kosten. Daarnaast krijgen ze sneller duidelijkheid. Ook voor professionals die bij het selectieproces betrokken zijn, pakt de nieuwe aanpak gunstig uit. Zij besteden bijna een derde minder tijd aan hun patiënten. Tijd die hard nodig is omdat het aantal mensen dat in aanmerking komt voor een cochleair implantaat groeiende is. Dit terwijl ook de toenemende nazorg op de beschikbare capaciteit drukt.

selectie cochleair implantaat binnen een dag audioloog Jantien Vroegop en Nienke Homans
Audiologen Jantien Vroegop (links) en Nienke Homans. Credits foto: Esther Morren

Aantal CI-kandidaten en nazorg neemt toe

Het aantal mensen dat in Nederland aanmerking komt voor een cochleair implantaat (CI) stijgt nog steeds. Dat komt enerzijds doordat het aantal ouderen toeneemt en anderzijds doordat mensen ook ouder worden. Immers met het ouder worden neemt ook het gehoorverlies toe. Daarnaast zijn de indicatiecriteria de afgelopen jaren ook nog eens verruimd. Door de toename van het aantal patiënten met een CI is er ook steeds meer nazorg voor hen nodig. Voor de centra die cochleair implantaten plaatsen -de zogeheten CI-centra– is het dan ook belangrijk efficiënt om te gaan met de schaarse tijd en middelen die zij tot hun beschikking hebben.

Eendags-selectieprotocol

Redenen genoeg voor de onderzoekers om een selectieprotocol te ontwikkelen waarmee de tijd tussen verwijzing voor een CI en de uiteindelijke operatie is te bekorten. Het ontwikkelde ééndagsselectie protocol hebben de onderzoekers uitgetest in de praktijk. Audiologen Nienke Homans en Jantien Vroegop werkten bij dit pilotproject samen met KNO-artsen Robert-Jan Pauw en Hylke van der Toom. Deze maand zijn de resultaten van de pilot verschenen in het American Journal of Otolaryngology.

Audioloog Nienke Homans en eerste auteur van het artikel daarover: “Jantien had in Amerika een presentatie gezien over een studie waarin mensen in 1 dag geholpen werden, inclusief operatie. Toen ze me dat in onze werkkamer vertelde, dachten wij: dit kunnen wij ook! Jantien en ik springen graag in op actuele problemen en vraagstukken en ook bij dit project kwam de positiviteit en flexibiliteit van onze collega’s van het CI-team weer goed van pas.”

Intensief selectieproces

Het selectieproces voor een CI is een veel omvattend traject. Het bestaat uit onder meer uit een aantal audiologische tests en medische onderzoeken. Om de vorm van het slakkenhuis te beoordelen krijgt de patiënt een CT-scan. In zeer specifieke gevallen vindt ook een MRI-scan plaats. Op grond daarvan kunnen de chirurgen bepalen of de operatie kans van slagen heeft. De medische en audiologische onderzoeken leveren de voornaamste criteria of de resultaten met een CI succesvol kunnen zijn. Maar ook de professionele blik van een psycholoog, logopedist en maatschappelijk werker kunnen zeer waardevol zijn om een tot een verantwoord oordeel te komen.

Resultaten evaluatie protocol

Sneller uitsluitsel

Normaliter moeten patiënten zes keer een afspraak maken in het ziekenhuis om de selectiefase te doorlopen. De resultaten van onderzoek laten zien dat er met het nieuwe protocol flinke tijdwinst is te boeken. Doordat patiënten vooraf thuis al uitgebreide informatie krijgen en daar ook al een aantal vragenlijsten invullen, zijn ze goed voorbereid als ze naar het ziekenhuis komen. Dat is een eerste onderdeel dat tijdwinst geeft.

Audioloog Jantien Vroegop: “De andere tijdwinst hebben we weten te behalen doordat de verschillende medewerkers die de selectie-onderzoeken doen goed gekeken hebben naar waar de overlap zat tussen hun gesprekken, waardoor de tijdsduur per gesprek kon worden ingekort. We zien dat de selectiefase daardoor in plaats van in 84 dagen nu binnen één dag kan. Dat is fijn voor patiënten die anders lange tijd in onzekerheid zitten of ze al dan niet in aanmerking komen voor een cochleair implantaat. In plaats van lange tijd tussen hoop en vrees voor afwijzing te zitten, hebben ze nu binnen een dag uitsluitsel en kan de operatie gelijk worden ingepland.”

Homans vult aan: “Het is bekend dat er een verband tussen ernstige slechthorendheid en doofheid enerzijds en verminderde kwaliteit van leven anderzijds is. Een kortere periode tussen verwijzing en operatie is ook winst vanuit dit oogpunt.”

cochleair implantaat geluidsprocessoren merken
Kandidaten krijgen tijdens de lunch gelijk informatie over de verschillende merken cochleair implantaten en geluidsprocessoren.

Productinformatie, ervaringen uitwisselen en vragen stellen

Tijdens de lunch op de selectiedag krijgen CI-kandidaten bij het Erasmus MC gelijk informatie over de verschillende merken implantaten en geluidsprocessoren. Daarbij wordt ook duidelijk gemaakt wat de mogelijkheden en de beperkingen zijn van het horen met een CI. Ook kunnen patiënten ervaringen met elkaar uitwisselen en vragen stellen aan aanwezige zorgverleners.

Minder bezoeken en lagere kosten

Ook het aantal ziekenhuisbezoeken kan met het nieuwe verkorte protocol uiteindelijk terug van zes naar een. Dat zorgt voor de CI-kandidaten van het Erasmus MC in Rotterdam tegelijkertijd voor minder reistijd en ook lagere kosten. Patiënten blijken door het aantal reisbewegingen te verminderen zo’n 3 uur aan reistijd te besparen. Ook de reiskosten werden gemiddeld met 175 euro gereduceerd. Het geld dat de CI-kandidaten bespaarden op de parkeerkosten is daarbij nog geen eens meegerekend.

Audioloog Jantien Vroegop: “Onze studie laat de voordelen van ons nieuwe protocol zien om zowel de lasten voor patiënten als voor zorgverleners te verminderen. Het hele CI-selectieproces is er een stuk efficiënter door geworden.”

selectie cochleair implantaat sneller en efficienter Erasmuc MC
Het eendagsselectieproces voor een CI neemt veel minder tijd in beslag. Prettig zowel voor voor CI-kanidaten als zorgverleners.

Tijdbesparing voor zorgverleners

Ook de totale tijd die professionals aan patiënten besteden, werd met het nieuwe protocol verminderd. De gesprekstijd met zorgverleners in het ziekenhuis is met het nieuwe protocol met maar liefst 80 minuten verkort. De totale tijd die professionals aan patiënten besteden werd door het verkorte protocol zo met ruim 25 procent teruggebracht.

Homans: “Het was een flinke logistieke puzzel die eerst lastig leek op te lossen. Toch is het ons gelukt. Dat is voor ons CI-centrum winst en belangrijk gezien de steeds verdere toename van het aantal CI-kandidaten. De nieuwe manier van werken heeft er mede voor gezorgd dat het aantal implantaties bij volwassenen bijna verdubbeld is de afgelopen jaren.”

Vroegop: “We zien dat de gehele selectiefase in plaats van in 84 dagen nu binnen één dag kan. Onze studie laat de voordelen van ons nieuwe protocol zien om zowel de lasten voor patiënten als voor zorgverleners te verminderen. Het hele CI-selectieproces is er een stuk efficiënter door geworden. En nog belangrijker onze patiënten zijn er blij mee. Als ze weer de keuze hadden voor een dag of meerdere dagen, geven ze aan te kiezen voor de één-dagsoptie. Vroegop besluit: “Het meest blij zijn ze natuurlijk uiteindelijk met hun CI. Weer kunnen verstaan en deelnemen aan sociale activiteiten is natuurlijk het allerbelangrijkste.”

Bronnen:
Artikel: ScienceDirect
Website: ErasmusMC

Reacties (1)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Het verhaal van Frances: lees hier over haar ervaringen met haar Cochleair Implantaat

18 april 2024 | Het is oktober 2012 als ik sinds lange tijd weer de wachtkamer van de KNO [...]

Fluoroscopie biedt meerwaarde bij plaatsing cochleair implantaat

15 april 2024 | Duitse onderzoekers zien voordelen van de inzet van een fluoroscopisch beeldvormingssysteem bij het implanteren van [...]

Bernafon Encanta nieuwe hoortoestelfamilie uit de koker van Demant  

14 april 2024 | Demant het moederbedrijf van Oticon en Bernafon lanceerde afgelopen week tijdens een bijeenkomst in Utrecht [...]

Realistische reclames zijn een utopie, ook voor hoortoestellen | Column

11 april 2024 | De roep om realistische reclames voor hoortoestellen komt met enige regelmaat voorbij op sociale media. [...]