Oticon Real biedt veteranen met overgevoeligheid voor onverwachte geluiden uitkomst

19 augustus 2023
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 5 min

Het Oticon Real hoortoestel zorgt voor minder schrikreacties bij veteranen die overgevoelig zijn voor onverwachte geluiden. Daarnaast biedt het toestel de veteranen meer comfort en de geluidsweergave zorgt op zijn beurt voor minder irritaties. Het bedrijf heeft dit onderzocht bij Deense veteranen door de reactie op geluid in hun hersenen via een EEG-meting in kaart te brengen. Met de zogeheten SuddenSound Stabilizer (SSS) in de ‘aan-stand’ waren de hersenreacties op plotselinge geluiden significant minder dan met deze techniek in de ‘uit-stand’. De oorlogsveteranen gaven ook een sterke voorkeur te hebben voor het luisteren met de ingeschakelde SSS-optie. De optie kan mogelijk ook voordelen bieden aan mensen die last hebben van hyperacusis.

schrikreacties bij veteranen overgevoeligheid geluiden
EEG meting waarmee ook de reactie op geluid bij veteranen werd gemeten in een laboratorium
(Foto door DCStudio on Freepik)

Onverwachte geluiden

Onverwachte harde geluiden kunnen bij iedereen een schrikrespons veroorzaken. Denk aan het geluid van een plotselinge knal van vuurwerk, een pistoolschot of het knallen van een ballon. Sommige mensen ontwikkelen in hun leven een sterke overgevoeligheid voor plotselinge onverwachte geluiden. Daar waar anderen niet of nauwelijks schrikken of alweer snel wennen aan een zich herhalend geluid, zorgt het bij hen voor een blijvende sterke fysiologische reactie. Denk daarbij aan een verhoogd adrenalineniveau, stijging van de hartslag en bloeddruk.

Overgevoeligheid voor geluiden

De overgevoeligheid voor geluiden kan komen doordat mensen psychologisch anders gaan reageren op hun omgeving. Zo kunnen militairen die in oorlogsgebieden zijn geweest een schrikreactie ontwikkelen op plotselinge geluiden of snelle veranderingen in geluid. Deze geluiden kunnen andere symptomen oproepen die in verband staan met hun oorlogstrauma. Denk daarbij aan spanning, angst, boosheid en hyperarousal. Bij hyperarousal is er sprake van een zeer hoge mate van opwinding dat op zijn beurt zelfbeschermend gedrag activeert. Dat kan bijvoorbeeld vecht- of vluchtgedrag zijn.

Onderzoek naar auditieve cognitie onder veteranen belangrijk

Veteranen kunnen in oorlogsgebied blootgesteld zijn aan extreem lawaai of aan explosies tijdens gevechten. Audiologen en audiciens zullen zich dan vooral richten op de daaraan gerelateerde audiologisch problemen zoals gehoorschade en tinnitus. Door explosies, hersenschade en psychologische stress kunnen er zich ook op andere gebieden problemen voordoen.  Zo kan psychologische stress ook zorgen voor aanhoudende hyperarousal, een verhoogde schrikgevoeligheid of een posttraumatische stressstoornis. Dit kan op zijn beurt zorgen voor herbelevingen en vermijding van stimuli die verband houden met de gebeurtenissen. Daarnaast kan er een verandering in cognitie en stemming optreden. De posttraumatische stressstoornis kan op zijn beurt ook weer voor sterkte schrikreacties zorgen.

Stressvolle gebeurtenissen kunnen invloed op waarneming hebben

Het meemaken van zeer stressvolle gebeurtenissen kan uiteindelijk ervoor zorgen dat de wereld heel anders gehoord en beleefd wordt. De perceptie wijkt dan af van wat op grond van audiologische kenmerken alleen te verwachten is. De auditieve waarneming kan in sommige gevallen dus veranderen door interactie met psychische factoren. Dat is ook regelmatig te zien bij patiënten met tinnitus en hyperacusis.  

schrikreacties bij veteranen op onverwachte geluiden
Naar schatting heeft een vijfde van de veteranen audiologische problemen en PTSS.
Foto door RDNE Stock project

Audiologische problemen en PTSS bij Amerikaanse veteranen

Van de Amerikaanse veteranen die deelnamen aan missies in Irak en Afghanistan, heeft 19% met audiologische problemen te maken zoals gehoorschade en tinnitus. In dezelfde populatie komen psychologische problemen zoals een posttraumatische stressstoornis (PTSS) naar schatting bij 23 procent voor.

Onderzoek naar effect SuddenSound Stabilizer op hersenen

Om te kijken wat de effecten zijn van de SuddenSound Stabilizer op de reactie van de hersenen van veteranen op plotselinge geluiden heeft Oticon daar onderzoek naar gedaan.
De onderzoekers wilde dit objectief onderzoeken en waren tegelijkertijd benieuwd hoe de veteranen deze techniek subjectief ervaren. Bij het onderzoek werden zowel veteranen betrokken met als zonder audiologische problemen. Ook bevonden zich in de onderzochte groep zich veteranen met en zonder psychologische problemen door gevechtservaring.

Eerder onderzoek liet zien dat de SuddenSound Stabilizer in de Oticon Real tot minder luisterinspanning leidt. De onderzoekers veronderstelden bij het nieuwe onderzoek dat deze techniek de gevoeligheid voor schrikachtige geluiden bij veteranen die daar last van hebben, kunnen verminderen.

SuddenSound Stabilizer

De SuddenSound Stabilizer is een eigenschap in het Oticon Real hoortoestel dat instantaan plotselinge geluiden afzwakt. Dat kan zowel voor plotselinge zachte als hard geluiden zijn. De techniek zorgt er wel te allen tijde voor dat de geluiden gebalanceerd worden doorgegeven. Deze techniek heeft geen negatief effect op het verstaan van spraak, zelfs niet in de sterkst werkende stand. Bij de maximale instelling kan de snel werkende onderdrukking 30 dB bedragen.

EEG: P50 ERP hersenrespons

Zogeheten event related potentials (ERP’s) zijn reacties van de hersenen op stimuli zoals plotselinge geluiden. Deze zijn te meten met een elektro-encefalogram (EEG). In het onderzoek heeft Oticon naar de P50 ERP gekeken, een respons in de hersenen die zich voordoet in de primaire auditieve cortex. De P50 ERP volgt op de waarneming van ieder geluid. De meting is te zien als een staat van opwinding die zich voordoet nog voordat een persoon bewust zijn aandacht op een geluid richt. De reactie kan echter tot op zekere hoogte ook de psychologische staat weergeven waarin iemand verkeerd. Denk daarbij aan de verhoogde gevoeligheid voor schrikgeluiden. De P50 neemt toe met de intensiteit van de stimulus en ook met de staat van opwinding.  

Habituatie

Bij normaalhorenden en mensen zonder PTSS neemt de P50 respons af wanneer ze meerdere dezelfde stimuli achtereen te horen krijgen. Dat duidt erop dat de meeste luisteraars gewend raken aan het geluid. Het centrale zenuwstelsel went aan herhalende geluiden. Bij mensen met PTSS is deze zogeheten habituatie veel minder.

Deelnemende veteranen aan het onderzoek

Aan het onderzoek deden 13 veteranen mee in de leeftijd tussen de 30 en 63 jaar oud met een gemiddelde leeftijd van 48 jaar. De helft van de deelnemers had een mild tot gemiddeld gehoorverlies. Alle deelnemers waren met de Deense krijgsmacht uitgezonden geweest naar conflictgebieden in Afghanistan, Irak of naar gelijkende conflictgebieden. Ze rapporteerden allen blootstelling aan gebeurtenissen zoals het waarnemen van burger of militaire slachtoffers, deelnemen aan gevechten of het waarnemen ervan, of het ondergaan van artillerie- of raketaanvallen. Zeven van de deelnemers gaven aan een verhoogde schrikrespons te hebben.

Bij alle deelnemers werden voorafgaand aan het onderzoek audiometrische tests afgenomen. Ook kregen ze een Oticon Real hoortoestel aangepast op grond van hun hoordempels.

Resultaten

Het onderzoek liet zien dat de veteranen de voorkeur gaven aan de Oticon Real met de SuddenSound Stabilizer in de aan-stand. Ook vonden de deelnemers de luisterervaring comfortabeler met de SSS in de aan-stand. Dit in vergelijking met de SSS in de uit-stand. Ook raakten ze in de aan-stand minder snel geïrriteerd. Ook de P50 hersenrespons was significant lager met de Oticon Real met de SSS in de ‘aan-stand’. Dit betekent dat SuddenSound Stabilizer effectief de fysiologische respons op de stimuli weet te verminderen.

Bekend is dat oorlogsveteranen gevoelig kunnen zijn voor plotselinge geluiden. De onderzoekers hebben laten zien dat de SuddenSound Stabilizer deze populatie kan helpen. De onderzoeksresultaten suggereren dat de Oticon Real voordelig kan zijn voor veteranen met verhoogde gevoeligheid voor plotselinge harde of snel wisselende geluiden. Veteranen zullen minder snel schrikken doordat plotselinge geluiden minder hard doorkomen.

Oticon Real hoortoestel
Oticon Real hoortoestel biedt veteranen met overgevoeligheid voor onverwachte geluiden uitkomst. Mogelijk kan het hoortoestel ook bij hyperacusis voordelen bieden.

Oticon Real biedt mogelijk ook bij hyperacusis voordelen

Hoewel de onderzoekers geen specifiek onderzoek hebben gedaan naar mensen met hyperacusis, is te veronderstellen de SSS-optie ook voordelen kan bieden aan de groep patiënten die daar last van hebben. Omdat te bevestigen is nader onderzoek nodig. Mensen die last hebben van hyperacusis kunnen het toestel natuurlijk altijd vrijblijvend uittesten en zelf beoordelen of het meerwaarde heeft. Aan de andere kant blijkt bij hyperacusis exposure therapie effectief. Cliënten worden tijdens deze therapie juist blootgesteld aan de voor hen hinderlijke geluiden om zo de tolerantie ervoor te verhogen.

Bron: Whitepaper Oticon. Titel: SuddenSound Stabilizer for veterans. Tailoring help for veteran-specific hearing problems.

Informatie over de Oticon Real? Klik hier

Lees ook:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Cochlear introduceert nieuwe generatie Osia-systeem

21 juli 2024 | Cochlear brengt een nieuwe generatie van het Osia-systeem uit. Met het nieuwe OSI300- implantaat is [...]

Herstel van het gehoor met gentherapie bij erfelijke slechthorendheid weer stapje dichterbij

17 juli 2024 | Onderzoekers van het Mass Eye and Ear instituut hebben het gehoor bij muizen met een [...]

MED-EL en Starkey gaan samenwerken op het gebied van Bluetooth-connectiviteit

16 juli 2024 | MED-EL en Starkey kondigen aan samen te gaan werken. De samenwerking zal zich met name [...]

Emotioneel Gewaarzijn en Expressie Therapie bij behandeling tinnitus heeft potentie

15 juli 2024 | De toepassing van ‘Emotional Awareness and Expression Therapy (EAET)’ bij de behandeling van tinnitus heeft [...]