Restitutie hoortoestel bij niet gecontracteerde audicien zal in 2013 verschillen per zorgverzekeraar

3 december 2012
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 3 min

Per 2013 wordt de functiegerichte verstrekking van hoorhulpmiddelen ingevoerd. Op HOorzaken heeft u hier recent over kunnen lezen. In de regeling die ingaat per januari 2013 gaat de slechthorende een eigenbijdrage betalen van 25% over de prijs van het hoortoestel. Voor slechthorenden die geen standaard hoortoestel willen is dit financieel gezien gunstiger (wanneer zij straks tenminste door het protocol ook in de laagste categorie worden ingedeeld). Van de zorgverzekeraar die de regie in de uitvoering van de nieuwe regeling heeft, wordt verwacht dat hij, naast de extra kosten die hiermee worden gemaakt, ook bezuinigt door selectief te contracteren. Dit betekent dat uw zorgverzekeraar om die bezuiniging te realiseren naar alle waarschijnlijkheid met een beperkt aantal audiciensbedrijven een contract zal afsluiten. Dit kan het audiciensbedrijf van uw voorkeur zijn, maar ook een bedrijf dat verder weg zit dan uw voorkeursaudicien of als u reeds een hoortoestel draagt, niet de audicien waar u al jaren komt. Ook kan dit effect hebben op de keuzevrijheid op het merk hoortoestel, omdat het voor audiciensbedrijven op hun beurt nodig is om ook selectief in te kopen om zo een gunstige prijs te bedingen en de gunning, die voor een deel van de aan de zorgverzekeraar aangeboden prijs afhangt, binnen te halen.

Of en hoeveel restitutie er mogelijk is gaat verschillen per zorgverzekeraar

Wellicht wilt u om welke reden dan ook niet naar een van de door uw zorgverzekeraar gecontracteerde bedrijven. Krijgt u dan nog een bedrag terug van uw zorgverzekeraar? Eerder werd op deze website gemeld dat u dan in aanmerking zou komen voor restitutie van waarschijnlijk 70%. Het percentage zal echter gaan verschillen per zorgverzekeraar of en hoeveel deze u vergoed aan restitutie. Als uw verzekeraar een resitutieregeling gaat hanteren dan krijgt u een percentage van de prijs die afgesproken is met de door uw zorgverzekeraar gecontracteerde audiciens.
In 2012 hanteren sommige zorgverzekeraars een percentage van 60% of lager, of keren bij een naturapolis een lager bedrag uit wanneer de zorg elders wordt afgenomen door hun cliënt.

Wetsvoorstel kan zorgverzekeraars meer vrijheid bieden cliënten te stimuleren naar gecontracteerde audicien te gaan

Momenteel staat in artikel 13 van de zorgverzekeringswet dat verzekeraars voor hun in natura verzekerde zorg minder dan 100 procent mogen vergoeden. De vergoeding mag echter niet zo laag zijn dat het voor de verzekerden een ‘hinderpaal’ is om naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder te gaan. Volgens de minister is dat strijdig met de gedachte achter de naturaverzekering. Zorg kan volgens haar namelijk alleen betaalbaar en van een hoge kwaliteit blijven als zorgverzekeraars zoveel mogelijk aanbieders contracteren die een goede prijs-kwaliteitverhouding kunnen leveren, en tegelijkertijd hun verzekerden stimuleren om daar naartoe te gaan. Als de wet wordt aangenomen kan het zijn dat verzekeraars meer vrijheid krijgen hun cliënten door een ongunstige restitutieregeling te stimuleren naar gecontracteerde audiciens te gaan. Met hetzelfde doel kunnen zorgverzekeraars er ook voor kiezen om de gecontracteerde zorg niet onder het eigen risico te laten vallen.
Het wetsvoorstel ligt nog bij de Raad van State voor advies en invoering van de wet is afhankelijk van de goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. Of deze wet voor 2013 in werking treed is de vraag, omdat het zich laat aanzien dat de wet, na de val van het kabinet, is blijven liggen.

Informeer bij uw zorgverzekeraar naar vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Voor u als verzekerde is het dan ook nuttig om niet alleen naar de polisvoorwaarden te kijken, maar ook naar het regelement hulpmiddelen. U kunt daarin zien met welke audicienbedrijven uw verzekeraar contracten heeft afgesloten, en ook wat uw zorgverzekeraar u vergoed aan niet-gecontracteerde zorg. Hier zal naar alle waarschijnlijkheid een percentage komen te staan. U kunt uw verzekeraar in november bellen en vragen welke exact bedrag u in 2013 terugkrijgt als u van plan bent naar een niet gecontracteerde audicien te gaan.

Zoekwoord: restitutie hoortoestel, hoorprotocol

Meer nieuws

Fluoroscopie biedt meerwaarde bij plaatsing cochleair implantaat

15 april 2024 | Duitse onderzoekers zien voordelen van de inzet van een fluoroscopisch beeldvormingssysteem bij het implanteren van [...]

Bernafon Encanta nieuwe hoortoestelfamilie uit de koker van Demant  

14 april 2024 | Demant het moederbedrijf van Oticon en Bernafon lanceerde afgelopen week tijdens een bijeenkomst in Utrecht [...]

Realistische reclames zijn een utopie, ook voor hoortoestellen | Column

11 april 2024 | De roep om realistische reclames voor hoortoestellen komt met enige regelmaat voorbij op sociale media. [...]

Selectie binnen een dag voor cochleair implantaat blijkt mogelijk

3 april 2024 | Onderzoekers van de afdeling KNO van het Erasmus Medisch Centrum laten zien dat het mogelijk [...]