Nieuw: reinigen oren bij de audicien

26 maart 2024
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 6 min

Sinds kort kunnen cliënten door gecertificeerde audiciens hun oren laten reinigen. Deze audiciens volgden daarvoor een opleiding ontwikkeld door KNO-arts dr. Jan Rombout. Het reinigen met speciale apparatuur vindt plaats onder zijn online-supervisie. Het reinigen van het oor bij een audiciensbedrijf biedt voordelen voor zowel de cliënt als zijn audicien. Ook voor de huisarts heeft het pluspunten. Verwacht wordt namelijk dat het aantal patiënten dat zich in de huisartspraktijk meldt met oorsmeerproblemen in de nabije toekomst verder zal toenemen.  

oorsmeer verwijderen bij de audicien oor reinigen bij de audicien
Bij het reinigen gebruikt de audicien een speciale 3D microscoop.

Huidige gang van zaken omslachtig

Het gebeurt met enige regelmaat: de cliënt komt bij de audicien langs voor bijvoorbeeld een hoortest, gehoorbeschermers of een nieuw hoortoestel en de audicien ontdekt dat er een te veel aan oorsmeer in het oor aanwezig is of zelfs een flinke oorprop. Op dat moment kan de geplande afspraak niet of maar deels doorgang vinden. De audicien zal het advies geven een afspraak bij de huisarts te maken om daar zijn oren te laten reinigen. Bij de huisarts gebeurt dit door het oor uit te spuiten. In sommige gevallen zal de huisarts de cliënt op grond van medische redenen doorverwijzen naar de KNO-arts. Dit om het reinigen daar op een secuurdere manier te laten uitvoeren. Na het reinigen kan de cliënt weer terug naar de audicien. Deze gang van zaken is natuurlijk erg omslachtig.  

Reinigen oren bij de audicien

Deze gang van zaken is niet meer nodig als het ligt aan KNO-arts dr. Jan Rombout. Samen met René Kamminga van Alsoka Medical ontwikkelde hij voor vakbekwame audiciens een opleiding op het gebied van het reinigen van het oor. De audicien kan na het volgen daarvan en gebruik makend van specialistische apparatuur onder zijn supervisie zelf de gehoorgang reinigen. Dat is zowel voor de audicien als zijn cliënt natuurlijk wel zo efficiënt. Het reinigen gebeurt bij de audicien via dezelfde secure methode als bij de KNO-arts. Deze reinigt het oor namelijk ‘droog’ door middel van het maken van een zogeheten oortoilet. Bij de huisarts gebeurt het anders namelijk door het oor met water uit te spuiten.

Uitspuiten oor bij huisarts

Het uitspuiten van het oor met een krachtige waterstraal is een veel voorkomende handeling in de praktijk van de huisarts. Dit uitspuiten gebeurt veelal door de doktersassistent. Al wordt het op deze wijze reinigen van het oor als een handeling met niet al te veel risico’s gezien, toch kunnen er zich complicaties bij voordoen die soms ernstig zijn. Denk daarbij irritatie van de gehoorgang en beschadiging van het gehoor of het trommelvlies (perforatie). Ook kan er tinnitus door ontstaan.

Wanneer de apparatuur niet goed is gereinigd kan er zich ook een gehoorgangontsteking ontwikkelen na afloop. Dat blijkt uit eerder onderzoek waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in tijdschrift Huisarts en Wetenschap. Of de voorgestelde lastige en tijdrovende procedure om de apparatuur goed te reinigen vandaag de dag wél goed wordt opgevolgd is niet duidelijk. Die procedure is wel nodig om de overdracht van bacteriën te voorkomen.  

Oortoilet veiliger

De manier waarop de KNO-arts het oor reinigt is over het algemeen als veel veiliger aan te merken dan het uitspuiten. De KNO-arts gebruikt daar geen water bij. De procedure die de KNO-arts hanteert, heet dan ook ‘droog reinigen’ of ‘oortoilet’.

Bij het reinigen gebruikt de KNO-arts een klein mini stofzuigertje en instrumenten met een kleine haakje en oogje eraan. Daarmee haalt de arts voorzichtig het oorsmeer uit de gehoorgang. Tijdens het reinigen kijkt de arts door een speciale 3D microscoop om zo het oor nauwkeurig te kunnen reinigen. Als dit door een KNO-arts of goed getrainde professional gebeurt is het risico op complicaties bij deze manier van reinigen minimaal.

KNO-arts dr. Rombout daarover: “In de praktijk zien we dat het zogeheten ‘droog-reinigen’ van oren met een mini-stofzuigertje en speciale instrumenten voordelen biedt ten opzichte van het uitspuiten. De handeling is na training en voldoende oefening én met gebruik van de juiste apparatuur vrij eenvoudig en snel uit te voeren, ook door de audicien”. Rombout vervolgt: “Voordeel is dat er geen water onder druk in de gehoorgang wordt gespoten. Het maken van het zogeheten oortoilet gebeurt met goed zicht op de gehoorgang. Dit in tegenstelling met het uitspuiten. Zowel de buisjes die op het stofzuigertje zitten als de instrumenten vervangt de audicien iedere keer nadat er oorsmeer uit een oor is verwijderd. Het risico op complicaties is daardoor minimaal.”

oren reinigen bij de audicien speciale apparatuur
Het reinigen van de oren bij de audicien gebeurt zeer voorzichtig met een mini-stofzuigertje, haakjes en lisjes. Tijdens de training oefenen audiciens eerst uitgebreid op een kunst-oor.

Extra capaciteit door veilig reinigen oor bij audicien

Op dit moment heeft 5% van de bevolking al last van een te veel aan oorsmeer en het is een groeiend probleem. Zo is bekend dat het zich vaker voordoet bij ouderen. Door de vergrijzing zullen zich dan ook steeds meer mensen met oorsmeerproblemen en een oorprop bij de huisarts melden. Daarnaast zorgt het steeds frequentere gebruik van hoortoestellen, oortjes en gehoorbeschermers voor een nog verdere toename.

Helaas kan de huisarts nu al niet iedereen doorsturen naar de KNO-arts voor het veilig reinigen van het oor door middel van een oortoilet. Daarmee zou de KNO-artsen het te druk krijgen en zullen de wachttijden te veel toenemen. Vanuit zowel het capaciteitsprobleem als vanuit het oogpunt van veiligheid is het een gunstige ontwikkeling wanneer steeds meer audiciens de oortoilet-service gaan bieden aan hun cliënten.

Meer voordelen oortoilet bij audicien

Het uitvoeren van een oortoilet bij cliënten in de audicienswinkel heeft nog een aantal voordelen. Allereerst hoeft de cliënt niet eerst een afspraak te maken bij de huisarts. Daarnaast kan de audicien ten tijde van de reeds gemaakte afspraak gelijk het oorsmeer verwijderen. Daarnaast vermindert het ook nog eens de (toenemende) druk op de huisarts die toch al klaagt dat er te veel zorgtaken op zijn bord terecht komen. De afgelopen jaren stopten een aanzienlijk aantal huisartsen onder de 50 jaar met hun vak. Dit omdat ze het gevoel hebben tot ‘het duizenddingendoekje van de gezondheidszorg’ te zijn verworden (lees meer).

Kosten reinigen oor bij audicien

Aan het reinigen van het oor bij het audiciensbedrijf zit wel een kostenplaatjes. Deze investeert daarvoor natuurlijk ook in training, apparatuur en maakt ook kosten voor de supervisie door de KNO-arts. De verwachting is dat de audicien er rond de 70 euro per oor voor rekent. De cliënt kan natuurlijk er ook voor kiezen dit bij de huisarts te laten doen. Daar is het weliswaar gratis, maar de procedure is er wel minder veilig. Mocht de huisarts beslissen om medische redenen het reinigen bij de KNO-arts te laten uitvoeren dan kan dit op de kosten van het eigen risico drukken. Of het reinigen van het oor bij de audicien in de toekomst vergoed gaat worden door de zorgverzekeraar is nu nog niet duidelijk.

Altijd klein risico aan reinigen oor

Aan het reinigen van het oor zit altijd een klein risico. Op welke manier dit dan ook gebeurt. Het risico is het kleinst als het trommelvlies volledig intact is. Dat is zeker belangrijk wanneer het oor wordt uitgespoten met water. Daarnaast kan het trommelvlies weliswaar op het oog intact lijken, maar tegelijkertijd wél kwetsbaar zijn.

Een normaal trommelvlies heeft namelijk drie bladen: de buitenkant met een huidachtig weefsel, een middenlaag en een binnenste laag met slijmvlies. Als iemand bijvoorbeeld in zijn jeugd oorontstekingen heeft gehad, kan het zo zijn dat er sprake is van een zogeheten gedekte perforatie of een dun vlies. Het trommelvlies lijkt dan intact maar er is dan wel erg kwetsbaar. Als hier sprake van is, bestaat er ook een risico bij het zogeheten ‘droog-reinigen’.

De behandelaar zal dan ook altijd vragen naar de medische achtergrond. In specifieke gevallen zoals bij gebruik van bloedverdunners of eerdere ooroperaties zal de cliënt het advies krijgen het reinigen te laten uitvoeren door de KNO-arts. Ook om deze reden werken de gecertificeerde audiciens onder supervisie van KNO-arts Rombout.

Waar terecht voor reinigen oor bij audicien?

Op de website www.earwaxshop.com is te zien dat inmiddels een aantal audiciens verspreid over Nederland de service van het reinigen van het oor al aanbieden. De verwachting is dat meer audiciens zullen volgen.

Meer informatie voor audiciens is hier te vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Het verhaal van Frances: lees hier over haar ervaringen met haar Cochleair Implantaat

18 april 2024 | Het is oktober 2012 als ik sinds lange tijd weer de wachtkamer van de KNO [...]

Fluoroscopie biedt meerwaarde bij plaatsing cochleair implantaat

15 april 2024 | Duitse onderzoekers zien voordelen van de inzet van een fluoroscopisch beeldvormingssysteem bij het implanteren van [...]

Bernafon Encanta nieuwe hoortoestelfamilie uit de koker van Demant  

14 april 2024 | Demant het moederbedrijf van Oticon en Bernafon lanceerde afgelopen week tijdens een bijeenkomst in Utrecht [...]

Realistische reclames zijn een utopie, ook voor hoortoestellen | Column

11 april 2024 | De roep om realistische reclames voor hoortoestellen komt met enige regelmaat voorbij op sociale media. [...]