Professor dr. ir. Wouter Dreschler oneens met sombere verwachting over hoorprotocol

Professor dr. ir. Wouter Dreschler is het oneens met sombere verwachting van GAIN voorzitter Hans van Pagee over introductie van het hoorprotocol. In het artikel “Vereniging hoortoestelfabrikanten GAIN bezorgd over invoering protocol functiegerichte aanspraak op hoortoestellen” gepubliceerd op deze website, heeft de voorzitter van de vereniging van hoortoestelfabrikanten GAIN in een interview zijn zorgen geuit over het […]

hans van pagee GAIN

Vereniging hoortoestelfabrikanten GAIN bezorgd over invoering protocol functiegerichte aanspraak op hoortoestellen

Interview met Hans van Pagée voorzitter van de vereniging van hoortoestelfabrikanten (GAIN) Door: René van der Wilk De vereniging van hoortoestelfabrikanten (GAIN) maakt zich ernstige zorgen of de introductie van het protocol waarmee de aanspraak op hoorhulpmiddelen functiegericht geregeld wordt, wel ordentelijk zal verlopen. De vereniging vreest onder meer dat de individuele zorgvraag in het […]

Restitutie hoortoestel bij niet gecontracteerde audicien zal in 2013 verschillen per zorgverzekeraar

Per 2013 wordt de functiegerichte verstrekking van hoorhulpmiddelen ingevoerd. Op HOorzaken heeft u hier recent over kunnen lezen. In de regeling die ingaat per januari 2013 gaat de slechthorende een eigenbijdrage betalen van 25% over de prijs van het hoortoestel. Voor slechthorenden die geen standaard hoortoestel willen is dit financieel gezien gunstiger (wanneer zij straks […]

Wijziging vergoeding hoortoestellen per 1 januari 2013

Vrijheid voor keuze hoortoestel en audicien beperkt – Achmea maakt als eerste voorlopige gunning bekend Op 1 januari 2013 gaat de vergoeding van hoortoestellen veranderen. Tot aan het eind van het jaar krijgen slechthorenden nog volgens de oude regeling hun hoortoestel vergoed. De oude regeling, die tot eind 2012 geldt, houdt in dat slechthorenden wanneer […]

Lenteakkoord uitgelekt: hoortoestellen 25% eigenbijdrage

Het Lenteakkoord is uitgelekt zo blijkt uit de website van de Telegraaf. De krant heeft het hele pakket maatregelen in handen, dat VVD, CDA, D66, Groen Links en de Christen Unie afgelopen nacht hebben afgerond. Met dit Lenteakkoord moet het begrotingstekort voor 2013 terug worden gedrongen. Het eigen risico in de zorg wordt met 350 […]

NVVS: NVVS: “Verdwijnen hoortoestel uit basispakket is onrechtvaardig, schadelijk en duur”

De Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) heeft gereageerd op de geruchten dat het kabinet en politieke partijen overwegen om het hoortoestel uit het basispakket te laten verdwijnen. Namens alle belangenorganisaties van doven en slechthorenden heeft de NVVS aan de Kamerfracties duidelijk gemaakt dat het schrappen van hoortoestellen uit de basisverzekering tot grote problemen zal leiden […]

Volledige vergoeding hoorhulpmiddelen gaat niet door

Het CVZ heeft enige tijd geleden geadviseerd de wetgeving voor hoorhulpmiddelen functiegericht te maken en de vergoedingslimiet voor hoortoestellen af te schaffen. Minister Klink legt dit advies vooralsnog naast zich neer. In het ontwerpbesluit van 21 juni valt te lezen dat de minister de hoorhulpmiddelen in de basisverzekering wil laten. Klink wil eerst onderzoek naar […]

Haalbaarheid en mogelijke consequenties van implementatie van het CVZ advies met betrekking tot hoorhulpmiddelen

Samenvatting Wanneer de zorgverzekeraar en de tweede kamer willen dat ook hoorhulpmiddelen op een objectieve en transparante wijze aansluiten op de zorgvraag waarmee de functiegerichte aanspraak op hoorhulpmiddelen mogelijk wordt gemaakt, zal eerst aan een aantal randvoorwaarden moeten worden voldaan. Allereerst is het nodig dat er betrouwbare en valide ICF–scores komen of een alternatief daarvoor. […]

CVZ brengt advies uit aan minister Klink over verstrekking van hulpmiddelen

Het College van Zorgverzekeringen (CVZ), een belangrijk adviesorgaan voor de overheid dat adviezen uitbrengt over het zorgstelsel en de verstrekking van hulpmiddelen, heeft minister Klink het advies gegeven om de vergoeding van hoortoestellen en hoorhulpmiddelen aan te passen (cvz pakketadvies 2010). De wetgeving van hoortoestellen moet volgens het CVZ functiegericht worden en samen met andere […]