Audiciensvereniging NVAB valt uit elkaar

Beter Horen, Schoonenberg en Van Boxtel zeggen lidmaatschap NVAB op. Branche vereniging valt uiteen

Vandaag hebben de drie ketens Beter Horen, Schoonenberg en Van Boxtel Hoorwinkels onafhankelijk van elkaar besloten om hun lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Audicien Bedrijven (NVAB) op te zeggen. De reden hiervoor is dat de belangen en de kwaliteit de diverse bedrijven voorstaan binnen de vereniging zoals deze bestond te veel verschilden. Door te grote […]

kort geding achmea hoortoestellen

Schoonenberg, Beter Horen en Van Boxtel spannen een kort geding aan tegen Achmea

De ketens Schoonenberg, Beter Horen en Van Boxtel spannen een kort geding aan tegen zorgverzekeraar Achmea. De ketens zijn het niet eens met de nieuwe manier waarop Achmea de hoorzorg aanbesteedt. Dit meldt het Financieel Dagblad. Slechthorende cliënten die bij Achmea verzekerd zijn, krijgen vanaf volgend jaar bij de door de verzekeraar gecontracteerde audciensbedrijven een […]

achmea hoortoestellen bruikleen

Achmea wil hoortoestellen in bruikleen verstrekken. Keuzevrijheid cliënt verder ingeperkt.

Verzekeraar Achmea heeft het plan om hoortoestellen vanaf 2016 in bruikleen te gaan verstrekken. Dat blijkt uit de inkoopprocedure hoorhulpmiddelen van verzekeraar Achmea die op internet te vinden is. Voor de verzekerden lijkt hier op het eerste gezicht voordelen aan te zitten: de verzekeraar blijft bij bruikleen eigenaar van het hoortoestel en het eigen risico […]

audined logo klein

Beroepsvereniging Audined maakt zich ernstige zorgen over kwaliteit hoorzorg

De beroepsvereniging van audiciens maakt zich ernstige zorgen over de kwaliteit van de hoorzorg door de manier waarop het hoorprotocol momenteel wordt toegepast. Dat blijkt uit het position statement dat zij recent naar buiten hebben gebracht. Ook geeft de vereniging forse kritiek op het gebruik van de Amsterdamse Vragenlijst. Nieuw systeem biedt audiciens onvoldoende mogelijkheden […]

Column HOorzaken

Tijd om het verleden los te laten

Column Het is al weer even geleden dat ik mijn eerste betere stereo installatie aanschafte. Ik ging daarvoor in de jaren tachtig van de vorige eeuw in de stad waar ik studeerde naar een speciaalzaak, gerund door liefhebbers. Cliënten mochten in deze winkel uitgebreid verschillende combinaties van versterkers, luidsprekers, kabels en platenspelers beluisteren. Ze namen […]

NVVS heeft geen goed zicht op protocol en kritische kijk op onderzoek ontbreekt

Opinie en Analyse De NVVS is met een nieuwsbericht gekomen naar aanleiding van het onderzoek van AMC, wat eerder op deze site is besproken. Hieruit blijkt dat de opvatting van de Nederlandse Verenging voor Slechthorenden (NVVS) over wat een protocol is, niet aansluit met wat binnen gezondheidszorg gebruikelijk is. Door daarnaast in het bericht te stellen […]

Onderzoeksrapport professor Wouter Dreschler AMC misleidend

Opinie en commentaar Kwaliteit hoorzorg wel gelijk gebleven bij lagere kosten maar zonder werkend protocol Op de website van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) staat een juichverhaal over het behoud van de kwaliteit van de hoorzorg terwijl de kosten aanmerkelijk zijn afgenomen. Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door het Academisch Medisch Centrum (AMC)  in Amsterdam met de […]

Nieuwe stichting zet zich in voor kwaliteit, toegankelijkheid, keuzevrijheid en betaalbaarheid hoorzorg

  Recent is de Stichting Behoud Kwaliteit Gehoorzorg in het leven geroepen. De nieuwe stichting vindt dat de focus in de hoorzorg op dit moment te veel ligt op het korte termijn financieel belang van de zorgverzekeraars. Dezen zijn immers uit op kostenbesparing. Hierdoor wordt volgens de stichting de gespecialiseerde audiciens te veel beperkt in […]

rode cijfers hoortoestellenbranche

Hoortoestellenbranche draait fors verlies

Flinke verliezen na invoering nieuw vergoedingsstelsel – Kwaliteit hoorzorg staat op de tocht Maandag 12 mei meldde de NOS het verontrustende nieuws dat hoortoestellenwinkels flink in de rode cijfers zijn beland en dat er inmiddels tientallen audiciens zijn ontslagen. Beter Horen en Schoonenberg, de twee grootste spelers in de hoortoestellenbranche, blijken miljoenen verliezen te draaien. […]

logo gain vereniging hoortoestelfabrikanten

Vereniging hoortoestelfabrikanten start juridische procedures tegen zorgverzekeraars

Functiegerichte aanspraak hoortoestellen / hoorhulpmiddelen De vereniging van fabrikanten van hoortoestellen, GAIN, heeft ernstige bezwaren tegen het ZN-systeem waarmee Zorgverzekeraars Nederland de functiegerichte aanspraak op hoorhulpmiddelen heeft ingevoerd.De hoortoestelfabrikanten zijn van mening dat het systeem aan de hand waarvan slechthorenden sinds afgelopen jaar een hoortoestel krijgen toebedeeld door hun zorgverzekeraar veel tekortkomingen kent. Zo houdt […]