Privacy slechthorende patiënten niet gewaarborgd in nieuw digitaal indicatiesysteem

9 april 2013
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 1 min

Slechthorenden die hun audicien bezoeken moeten sinds begin dit jaar een vragenlijst invullen. Samen met hun persoonlijke gegevens wordt deze informatie sinds kort opgeslagen in een systeem dat door Zorgverzekeraars Nederland wordt gebruikt voor de bepaling van de toekenning van een hoortoestel in een van de vijf categorieën. Dit zogenoemde indicatieportaal voldoet niet aan de eisen die de wet bescherming persoonsgegevens stelt: Gegevens met betrekking tot de medische situatie mogen namelijk niet algemeen en breed toegankelijk zijn. Vorige week bleek dat persoonlijke gegevens wel breed toegankelijk waren.
De privacy slechthorende patiënten is dus niet gewaarborgd in het nieuw digitaal indicatiesysteem
Slechthorenden doen er op dit moment verstandig aan opname van hun gegevens in het indicatiestellingssysteem te weigeren.

Vorige week bleek dat audiciens de klantgegevens van hun concurrenten kon inzien en ook wijzigen. Stephanie Hoogstede, bestuurslid van de audiciensvereniging Audined zegt hierover: ‘Het nieuwe Hoorprotocol is al niet geliefd bij audiciens, omdat het te weinig ruimte biedt om de service te verlenen aan de klant die zij van een hoorprofessional mag verwachten. Maar nu het systeem daarnaast ook niet aan de wettelijke eisen voldoet, is het einde zoek. De audiciens die betrokken waren bij de testfase hebben zich uitgesproken tegen de lancering op 1 april, omdat zij nog niet genoeg vertrouwen hadden in de portaal. Hier is helaas geen gehoor aan gegeven. Deze weeffout moet zo snel mogelijk worden hersteld’.
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) blijkt aan meerdere bedrijven hetzelfde certificaat uitgereikt te hebben waardoor audiciens bij elkaar in de database kunnen kijken. Het is juist aan de individuele verantwoordelijkheid van de audicien om de privacy van medische en persoonlijke gegevens van zijn cliënten te waarborgen. ZN heeft met het uitreiken van deze universele certificaten onzorgvuldig gehandeld.

De vraag is of op korte termijn bij audiciensbedrijven waar meerdere audiciens binnen een filiaal of audiciens op verschillende plekken werken, de privacy wel voldoende is gewaarborgd. Als u als slechthorende wilt dat de privacy van uw gegevens voldoende gewaarborgd is, is het raadzaam op dit moment geen toestemming te geven uw persoonlijke gegevens in het nieuwe indicatiesysteem op te laten slaan.

 

 

 

Meer nieuws

Abonnement op opties in hoortoestellen: betalen per maand

30 maart 2023 | Deze week besteedde het programma Radar aandacht aan opties in auto’s die steeds vaker als [...]

Informatiebijeenkomsten cochleair implantaten – april 2023

29 maart 2023 | Benieuwd wat een cochleair implantaat voor u of voor uw kind kan betekenen? Ook in [...]

Cochleair implantaat heeft negatief effect op waarneming prosodie in een vreemde taal

28 maart 2023 | Marita Everhardt deed de afgelopen jaren onderzoek naar het leren van een vreemde taal door [...]

Boek Gezien en Gehoord biedt inspiratie voor werknemer en werkgever

22 maart 2023 | Het recent verschenen boek Gezien en Gehoord biedt inspiratie voor mensen met een auditieve of [...]