De nieuwe Phonak Naida V: klein en super krachtig powerhoortoestel

15 juni 2016
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 4 min

Phonak heeft afgelopen maand een nieuwe versie van de Naida power hoortoestellen op de markt gebracht. Deze hoortoestellen zijn nu ook voor zeer ernstig slechthorenden geschikt en maken gebruik van de verbeterde SoundRecover2 technologie. Deze nieuwe techniek zorgt ervoor dat hoogfrequente geluiden beter hoorbaar worden terwijl de geluidskwaliteit gelijk blijft. Daarnaast is de nieuwe Phonak Naida V krachtiger (tot 6 dB meer output), terwijl de behuizing 25% kleiner en veel steviger is gemaakt. De Naida hoortoestellen zijn in verschillende modellen leverbaar. Als klein model met een luidspreker-in-het-oor met een type 13 batterij tot en met een groter en nog krachtiger model met een 675 batterij waarbij een oorstukje wordt toegepast.

Phonak Naida V
Eerste versie SoundRecover technologie

In 2007 is Phonak met de eerste versie van de gepatenteerde Soundrecover technologie op de markt gekomen. Met deze techniek worden geluiden die in het voor de slechthorende onhoorbare hoge torengebied liggen, hoorbaar gemaakt door ze naar een lager toonhoogte gebied te verplaatsen. Dus naar het gebied dat voor hen wél waarneembaar is. De Soundrecover technologie verplaatst niet alleen geluiden uit het hoge tonengebied als een pakketje naar het hoorbare lagere tonengebied, maar maakt het pakketje eerst ook kleiner. Door het kleinere formaat van het pakketje storen de verplaatste klanken, de oorspronkelijke geluiden in het nieuwe lager gelegen gebied zo min mogelijk. Het verkleinen van het pakketje in het hoge tonengebied wordt frequentiecompressie genoemd.

frequentie compressie piano

Hierdoor zijn geluiden beter te detecteren en geluiden uit het hoge tonengebied beter te herkennen en te onderscheiden. Daarnaast leidt de toename in spraakkwaliteit en in waargenomen intonatie tot een beter verstaan van spraak. Door de toepassing van frequentiecompressie zoals deze wordt toegepast in Phonak’s Soundrecover technologie, krijgt de slechthorende een veel completer geluidsbeeld, waarmee meer spraak hoorbaar wordt en er meer klanken van elkaar te onderscheiden zijn. Deze techniek was reeds waardevol voor ernstig slechthorenden omdat zij hiermee toegang krijgen tot klanken die voor hen voorheen niet waarneembaar waren. Hierbij kan gedacht worden aan hoge medeklinkers en hoge muziektonen.

Vernieuwde SoundRecover2 technologie in Phonak Naida V

De vernieuwde versie van de SoundRecover technologie maakt deze techniek nu ook beschikbaar voor zeer ernstig slechthorenden, waarbij het restgehoor in het lage tonengebied nog kleiner is en die niet in staat zijn hoge tonen te horen. Om dit te bereiken is de grensfrequentie in het nieuwe Naida hoortoestel waaronder het geluid kan worden verplaatst verlaagd. De oude grensfrequentie lag vast op 1500 Hz, terwijl de nieuwe grensfrequentie ook lager kan liggen. Hierdoor kan het pakketje geluiden naar een nog lager tonengebied worden verplaatst.
De grensfrequentie in de SoundRecover2 technologie is daarnaast adaptief gemaakt: afhankelijk van het gehoorverlies en het binnenkomende geluid en de kenmerken daarvan, wordt de grensfrequentie automatisch hoger of lager gelegd. Wanneer er bijvoorbeeld klinkers aanwezig zijn, zal de grensfrequentie hoger worden gelegd om deze zo goed mogelijk intact te laten. Hierdoor wordt ook de verstaanbaarheid ervan beschermd. Het monitoren van het binnenkomende signaal gebeurt supersnel zodat onderscheid kan worden gemaakt tussen klinkers uit het lage tonengebied en medeklinkers uit het hoge tonengebied. De Sounrdrecover2 maakt daarnaast adapatief gebruik van meerdere frequentiecompressiegebieden: vanuit het bovenste gebied wordt altijd frequentiecompressie toegepast (vast gebied) en afhankelijk van het binnenkomende signaal wordt een tweede gebied al dan niet geactiveerd (flexibel adaptief gebied).
Voordeel van de lagere en flexibele ondergrens is dat het pakketje met geluiden minder ver in elkaar hoeft te worden geduwd en de geluidskwaliteit ook voor zeer ernstig slechthorenden daarmee behouden kan blijven. Hierdoor blijft het geluid van de Phonak Naida V natuurgetrouw en blijven geluiden ook vertrouwd klinken. Met de nieuwe techniek wordt ook de waarneembaarheid van omgevingsgeluiden verbeterd. Omdat horen zich natuurlijk niet alleen beperkt tot het verstaan van spraak, is ook dat een belangrijk voordeel.

Onderzoek naar SoundRecover2

Een protoversie van de nieuwe SoundRecover2 techniek is in een onderzoek vergeleken met de eerdere versie ervan. De nieuwe techniek laat een verbeterde woordherkenning in rust zien en een verbeterde herkenning van meervoudsvormen (Wolfe e.a., 2016). Ook bleek de gewenningstijd voor slechthorenden die reeds bekend waren met de SoundRecover techniek kort. Ook blijkt uit een intern onderzoek van fabrikant Phonak bij een moeilijke groep slechthorenden (ernstig symmetrisch perceptief of gemengd gemiddeld gehoorverlies groter dan 90 dB) dat er gunstigere detectiedrempelwaarden en herkenningsdrempelwaarden worden gevonden.

Gewenning aan Phonak Naida V

Nieuwe gebruikers van de Phonak Naida V, zeker met een zeer ernstig gehoorverlies, zullen wel rekening moeten houden met een gewenningsperiode. Immers veel van de geluiden die weer hoorbaar worden gemaakt zijn lange tijd niet hoorbaar geweest. Er  zal de nodige luistertraining nodig zijn om deze geluiden weer te ‘leren’ onderscheiden en zo gebruik te kunnen maken van de nieuwe informatie. De volledige voordelen van de nieuwe techniek zullen dus pas na geruime tijd worden ervaren. Voor slechthorenden die reeds de eerdere versie van de Naida gebruiken zal de overstap soepel verlopen.

Phonak Naida V totaaloplossing

Totaal oplossing: Naida V in combinatie met Roger pen of tafelmicrofoon

Hoortoestellen bieden de beste resultaten wanneer de spreker zich dichtbij op korte afstand bevindt (<1.5 meter). Wanneer er omgevingslawaai aanwezig is en de afstand tussen de spreker en slechthorende toeneemt, zijn er zeker voor ernstig en zeer ernstig slechthorenden extra hulpmiddelen nodig om het verstaan van spraak op peil te houden. Extra microfoons zijn dan een uitkomst. De Roger Pen of de Roger tafelmicrofoon zijn dan een noodzakelijk aanvulling om tot een totaaloplossing te komen voor de meer uitdagende luistersituaties.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Cochleair implantaat heeft negatief effect op waarneming prosodie in een vreemde taal

28 maart 2023 | Marita Everhardt deed de afgelopen jaren onderzoek naar het leren van een vreemde taal door [...]

Boek Gezien en Gehoord biedt inspiratie voor werknemer en werkgever

22 maart 2023 | Het recent verschenen boek Gezien en Gehoord biedt inspiratie voor mensen met een auditieve of [...]

Stichting SEMH: nieuwe partij voor kwaliteitsbewaking hoorhulpmiddelenzorg | Professional

20 maart 2023 | Interview met SEMH-directeur René Ungerer   De kwaliteit van de hulpmiddelenzorg in Nederland wordt bewaakt. [...]

Financiële dienstverlener Alpina toegankelijk voor doven en slechthorenden

16 maart 2023 | Alpina is de eerste financiële dienstverlener die toegankelijk is voor doven, slechthorenden en mensen met [...]