Persoonlijkheid heeft invloed op tevredenheid met hoortoestel

27 februari 2023
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 2 min

Niet alleen het gehoorverlies ook persoonlijkheidskenmerken hebben invloed hoe tevreden iemand uiteindelijk met zijn hoortoestellen is. Dat blijkt uit onderzoek van de afdeling audiologie van de Universiteit van Istanboel in Turkije. Sommige persoonlijkheidseigenschappen dragen bij aan een grotere tevredenheid, terwijl anderen die juist negatief beïnvloeden. Vrouwen bleken in het algemeen tevredener te zijn met hun hoortoestellen dan mannen.

persoonlijkheid invloed op tevredenheid met hoortoestellen
Mensen die hoog scoren op persoonlijkheidskenmerken extraversie, gewetensvolheid en vriendelijkheid zijn tevredener met hun hoortoestellen

Audiologische variabelen en de tevredenheid met hoortoestel

Hoe tevreden iemand is met zijn hoortoestel hangt natuurlijk af hoe goed een hoortoestel de ervaren beperkingen bij het horen en verstaan weet te verhelpen. Veelal wordt de ernst van het gehoorverlies in kaart gebracht met een met een toonaudiogram (‘piepjestest’) en spraakaudiogram (‘woordjestest’). Deze metingen zijn echter geen goede voorspeller voor de beperkingen die slechthorenden in het dagelijks leven ondervinden bij het horen en verstaan. Hoortests die in kaart brengen hoe goed iemand kan verstaan in een rumoerige omgeving kunnen daar veel beter inzicht in geven. Uit onderzoek dat uitgevoerd is door wetenschappers van de afdeling audiologie van de Universiteit van Istanboel in Turkije en dat onlangs gepubliceerd is in het tijdschrift ‘Hearing, Balance and Communication’, blijkt dat ook persoonlijkheidskenmerken bepalend zijn voor de tevredenheid.  

Het onderzoek

De onderzoekers betrokken 60 volwassenen bij het onderzoek (29 vrouwen en 31 mannen) in de leeftijd tussen de 18 en 65 jaar. Bij de deelnemers namen ze ook de Big Five persoonlijkheidstest af. Daarnaast brachten ze de tevredenheid met hoortoestellen in kaart met de SADL-vragenlijst. SADL staat voor: Satisfaction with Amplification in Daily Living.

Persoonlijkheid heeft invloed op tevredenheid met hoortoestel

Hoge scores op de persoonlijkheidskenmerken extraversie, vriendelijkheid en gewetensvolheid bleken een positief verband te hebben met de tevredenheid met de hoortoestellen. Dit terwijl hoge niveaus van neuroticisme een negatief verband met de tevredenheid lieten zien. De onderzoekers keken ook naar de verschillen tussen mannen en vrouwen. Wat bleek? Vrouwen waren tevredener met hun hoortoestellen dan mannen.

Genoemde persoonlijkheidskenmerken kort uitgelegd

Extraversie

Extraverte mensen hebben veel sociale prikkels nodig. Ze gaan op zoek naar gezelschap en floreren in een drukke omgeving en zijn niet graag alleen. Ze zijn spontaan, vrolijk en hartelijk. Introverte mensen hebben de neiging sociale situaties te vermijden omdat ze deze als druk of onprettig ervaren. Ze zijn na een drukke voor hen prikkelvolle avond graag weer even alleen en kunnen zich ook prima zelf vermaken.

Vriendelijkheid

Mensen die hoog scoren op de persoonlijkheidseigenschap vriendelijkheid, staan meestal optimistisch in het leven en weten harmonieuze relaties met anderen aan te gaan. Ze zijn over het algemeen meer gericht op samenwerken. Mensen die laag scoren op deze eigenschap zijn eerder competitief en kunnen zelfs manipulatief zijn.

Gewetensvolheid

De eigenschap gewetensvolheid staat ook wel bekend als zorgvuldigheid. Deze eigenschap heeft te maken met hoe doelgericht iemand is en in welke mate iemand planmatig te werk gaat. Gewetensvolle mensen zijn gefocust, hebben zelfdiscipline en zijn plichtsgetrouw. Ze gaan in het algemeen zeer efficiënt en gestructureerd te werk. Als werknemers worden ze gewaardeerd omdat ze betrouwbaar zijn en zich aan hun afspraken houden. Zij die laag op deze eigenschap scoren zijn vaak een stuk flexibeler en meer ongedwongen. Daarbij kunnen ze rommelig zijn en ook impulsief reageren.

Neuroticisme

Mensen die hoog scoren op neuroticisme bij de afname van de Big Five test, zullen eerder last hebben van stemmingswisselingen, zijn angstiger, meer prikkelbaar en eerder verdrietig dan mensen die er laag op scoren. Met andere woorden ze zijn minder emotioneel stabiel.

Bron:

Sude Kaymakçı, Mustafa Bülent Şerbetçioğlu & İrem Cavide Erol (2023) Investigation of the relationship of hearing aid users personality traits and hearing aid satisfaction, Hearing, Balance and Communication, DOI: 10.1080/21695717.2023.2172274

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Resultaten met cochleair implantaat lastig in te schatten

3 oktober 2023 | De uiteindelijke resultaten die dragers met een cochleair implantaat uiteindelijk behalen op het gebied van [...]

Informatiebijeenkomsten cochleair implantaten – oktober en november 2023

30 september 2023 | Benieuwd wat een cochleair implantaat voor u of voor uw kind kan betekenen? Ook in [...]

Test beste hoortoestellen voor muziek

25 september 2023 | Wat zijn de beste hoortoestellen voor muziek? Om dat te bepalen testte de Amerikaanse website [...]

Van Boxtel hoorwinkels fietst mee voor Alzheimer Nederland

22 september 2023 | Op zaterdag 23 september fietst Van Boxtel hoorwinkels met hun team mee met de HerinneringenRit [...]