Bernafon Brite wint design prijs

De Bernafon Brite heeft de reddot design award gewonnen voor hun nieuwste mini hoortoestel de Brite. De Brite is een fraai mini achter-het-oor toestel waarbij de luidspreker in het oor zit. De Brite kent richtinggevoelige microfoons, lawaaionderdrukking en een anti-feedbackregeling, meerdere programma’s en is voorzien van een 312 batterij. De ontwerpers zijn er uitstekend in […]

Oticon Epoq: het eerste hoortoestel waarmee slechthorenden probleemloos kunnen telefoneren

Oticon introduceert de Epoq, een hoortoestel met supersnelle dataoverdracht, waarmee slechthorenden met gemak mobiel kunnen bellen. De Oticon Epoq die tegelijkertijd als hoortoestel en als draadloze mini-headset fungeert, verbindt de slechthorende direct met zijn mobiele telefoon, MP3 speler, navigatiesysteem of computer. Hoortoestelgebruikers vinden het gebruik van hun hoortoestel met hun mobiele telefoon een van de […]

Phonak Naida: Super slim hoortoestel voor ernstig slechthorenden

Phonak brengt met de Naida een super slim hoortoestel op de markt voor ernstig slechthorenden. Ernstig slechthorenden kunnen bepaalde hoge tonen ondanks versterking met een hoortoestel vaak nog steeds niet waarnemen. De Naida zorgt ervoor dat de slechthorende deze tonen toch weer hoort, door ze naar een lager toonhoogte gebied te verplaatsen dat voor hen […]

Oticon Delta: Design hoortoestel mikt op helderheid

Oticon Delta – beter horen én er goed uitzien Oticon introduceert een baanbrekend hoortoestel en zet daarmee een nieuwe standaard. Het miniatuur hoortoestel Oticon Delta lijkt door zijn opvallende driehoeksvorm en de zeventien kleuren en motieven meer op een high-tech gadget of een hip accessoire dan op een traditioneel hoortoestel. Het design is recent bekroond […]

Heeft educatie voor jongeren zin om hun muziekluistergedrag te veranderen?

Bij het geven van voorlichting is er altijd de hoop dat dit ook leidt tot gedragsverandering. Zo ook bij educatie over het gehoor ter voorkoming van lawaaislechthorendheid bij jongeren.  Uit onderzoek van Weichbold en Zorowka van de Medische Universiteit van Innsbruck blijkt dat het geven van informatie en het voordoen van gewenst gedrag alleen niet […]

Calcium goed voor de oren

Onderzoeker Tim Lambers heeft ontdekt dat calcium een rol speelt bij de geluidswaarnemening. Lambers trof in het binnenoor een zelfde soort calciumkanaal aan als in de nieren. Een goede calciumbalans is van belang voor de botten en het voorkomen van nierstenen. Nu blijkt ook dat het gehoor wordt beïnvloed door calcium. Lambers heeft dit laten […]

Proefschrift: modelleren van spraakverstaanvaardigheid in fluctuerend achtergrondgeluid

In het proefschrift van Koenraad Rhebergen is een modelmatige benadering gebruikt om meer kennis te krijgen in de werking van het systeem van spraakperceptie. Door het modelleren van de spraakverstaanvaardigheid in fluctuerend achtergrondgeluid is nu beter te begrijpen waarom luisteraars met een normaal gehoor een gesprek nog redelijk goed kunnen volgen. Met het model kan […]

Brandweermannen riskeren hun gehoor

Dat brandweerman een risicovol beroep kan zijn is een ieder bekend. Dat dit beroep ook algemene gezondheidsrisico’s en risico’s voor het gehoor met zich meeneemt is minder bekend. Uit een onderzoek naar de algehele gezondheidstoestand van brandweermannen dat uitgevoerd is in Spanje onder 3300 beroepsbeoefenaren bleek dat slechthorendheid de tweede plaats innam als werkgerelateerde schade. […]

Slechthorende werknemers kennen hoger ziekteverzuim

Uit onderzoek van Sophia Kramer, Theo Kapteyn en Tammo Houtgast (Vrije Universiteit Amsterdam) blijkt dat slechthorende werknemers een hoger ziekteverzuim kennen dan niet slechthorende werknemers. Hun slechthorendheid, de eisen die aan het werk worden gesteld en de mogelijkheid om geluiden te herkennen en te onderscheiden waren de grootste risicofactoren voor stress-gerelateerd verzuim. De onderzoekers geven […]

TRT effectief bij behandeling van tinnitus

De tinnitus retraining therapie wordt door onderzoekers uit Milaan effectief bevonden bij oorsuizen zo meldt het blad The International Journal of Audiology (2007; 46; 217-222). De Tinnitus Retraining Therapy, kortweg TRT, die gebaseerd is op het neurofysiologisch model van Jastreboff bestaat uit twee delen: counseling en geluidtherapie. Van de 51 tinnituspatiënten die volgens deze aanpak […]