Phonak Naida: Super slim hoortoestel voor ernstig slechthorenden

Phonak brengt met de Naida een super slim hoortoestel op de markt voor ernstig slechthorenden. Ernstig slechthorenden kunnen bepaalde hoge tonen ondanks versterking met een hoortoestel vaak nog steeds niet waarnemen. De Naida zorgt ervoor dat de slechthorende deze tonen toch weer hoort, door ze naar een lager toonhoogte gebied te verplaatsen dat voor hen […]

Oticon Delta: Design hoortoestel mikt op helderheid

Oticon Delta – beter horen én er goed uitzien Oticon introduceert een baanbrekend hoortoestel en zet daarmee een nieuwe standaard. Het miniatuur hoortoestel Oticon Delta lijkt door zijn opvallende driehoeksvorm en de zeventien kleuren en motieven meer op een high-tech gadget of een hip accessoire dan op een traditioneel hoortoestel. Het design is recent bekroond […]

Heeft educatie voor jongeren zin om hun muziekluistergedrag te veranderen?

Bij het geven van voorlichting is er altijd de hoop dat dit ook leidt tot gedragsverandering. Zo ook bij educatie over het gehoor ter voorkoming van lawaaislechthorendheid bij jongeren.  Uit onderzoek van Weichbold en Zorowka van de Medische Universiteit van Innsbruck blijkt dat het geven van informatie en het voordoen van gewenst gedrag alleen niet […]

Calcium goed voor de oren

Onderzoeker Tim Lambers heeft ontdekt dat calcium een rol speelt bij de geluidswaarnemening. Lambers trof in het binnenoor een zelfde soort calciumkanaal aan als in de nieren. Een goede calciumbalans is van belang voor de botten en het voorkomen van nierstenen. Nu blijkt ook dat het gehoor wordt beïnvloed door calcium. Lambers heeft dit laten […]

Proefschrift: modelleren van spraakverstaanvaardigheid in fluctuerend achtergrondgeluid

In het proefschrift van Koenraad Rhebergen is een modelmatige benadering gebruikt om meer kennis te krijgen in de werking van het systeem van spraakperceptie. Door het modelleren van de spraakverstaanvaardigheid in fluctuerend achtergrondgeluid is nu beter te begrijpen waarom luisteraars met een normaal gehoor een gesprek nog redelijk goed kunnen volgen. Met het model kan […]

Brandweermannen riskeren hun gehoor

Dat brandweerman een risicovol beroep kan zijn is een ieder bekend. Dat dit beroep ook algemene gezondheidsrisico’s en risico’s voor het gehoor met zich meeneemt is minder bekend. Uit een onderzoek naar de algehele gezondheidstoestand van brandweermannen dat uitgevoerd is in Spanje onder 3300 beroepsbeoefenaren bleek dat slechthorendheid de tweede plaats innam als werkgerelateerde schade. […]

Slechthorende werknemers kennen hoger ziekteverzuim

Uit onderzoek van Sophia Kramer, Theo Kapteyn en Tammo Houtgast (Vrije Universiteit Amsterdam) blijkt dat slechthorende werknemers een hoger ziekteverzuim kennen dan niet slechthorende werknemers. Hun slechthorendheid, de eisen die aan het werk worden gesteld en de mogelijkheid om geluiden te herkennen en te onderscheiden waren de grootste risicofactoren voor stress-gerelateerd verzuim. De onderzoekers geven […]

TRT effectief bij behandeling van tinnitus

De tinnitus retraining therapie wordt door onderzoekers uit Milaan effectief bevonden bij oorsuizen zo meldt het blad The International Journal of Audiology (2007; 46; 217-222). De Tinnitus Retraining Therapy, kortweg TRT, die gebaseerd is op het neurofysiologisch model van Jastreboff bestaat uit twee delen: counseling en geluidtherapie. Van de 51 tinnituspatiënten die volgens deze aanpak […]

Meeste gevallen van draaiduizeligheid hebben een relatie met slechthorendheid

Drie van de vier gevallen van draaiduizeligheid zijn gerelateerd aan hoorproblemen Er wordt geschat dat 2 procent van de bevolking last heeft van draaiduizeligheid.  Vijfenzeventig procent daarvan heeft ook last van hoorproblemen. Dit was een van de conclusies die getrokken werd op een wetenschappelijk congres over draaiduizeligheid (Scientific Congress on Vertigo, Cholesteatoma and Otitis gehouden […]

Hyperacusis: het oor afsluiten of niet?

Hyperacusis patiënten die last hebben van onaangename gewaarwordingen (dysacusis) hebben nog wel eens de neiging om hun gehoor langere tijd af te sluiten met gehoorbeschermers. Wanneer de hyperacusis samengaat met slechthorendheid en zij last hebben van bepaalde geluiden komt de vraag om de onaangename geluiden zover mogelijk eruit te draaien. Is dit nu wijsheid of […]