Oticon Xceed: super- en ultrapower hoortoestel voor zeer ernstig slechthorenden

19 september 2019
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 7 min

Oticon heeft afgelopen week een nieuw krachtig super- en ultrapower hoortoestel uitgebracht: de Xceed. Het hoortoestel heeft een enorm grote versterking (87 dB) en uitgangsvermogen (146 dB SPL), wat dit het krachtigste hoortoestel op de markt maakt. Het hoortoestel heeft niet alleen veel power, maar biedt ernstig tot zeer ernstig slechthorenden ook het profijt van technieken uit de recente Oticon Opn S serie, waaronder betere toegang tot spraak en een nieuw feedback-preventiesysteem. Het hoortoestel heeft daarmee de potentie meerwaarde te bieden bij zeer ernstige slechthorendheid ten opzichte van reeds bestaande technieken.
Oticon heeft drie technologie-niveaus van de Xceed geïntroduceerd. Twee vallen binnen de categorieën van de vergoede zorg. Het topmodel wordt alleen verkocht in de vrije markt.
Tegelijkertijd brengt de fabrikant een versie uit van het nieuwe super- en ultrapower hoortoestel voor kinderen: de Oticon Xceed Play én daarnaast een CROS/BiCROS oplossing voor mensen met eenzijdige doofheid (SSD).

Oticon xceed ultrapower en superpower

Oticon Xceed biedt ‘open’ toegang tot spraak

Oticon heeft in 2016 de Opn (spreek uit: Open) serie geïntroduceerd. Hiermee is de fabrikant een nieuwe weg ingeslagen in het omgaan met lastige luistersituaties. Met de nieuwe benadering laat Oticon de traditionele aanpak van lawaai en geroezemoes met directionele microfoons achter zich. Door de omgeving in kaart te brengen en daarbij ieder geluid afzonderlijk te benaderen en te beoordelen, is volgens de fabrikant directionele techniek in de meeste ook complexe situaties overbodig geworden.
Directionele microfoons zoals deze zijn te vinden in hoortoestellen, richten zich naar voren en onderdrukken geluiden van opzij. Hierdoor dreigt de drager ervan geluiden en sprekers te missen die buiten het bereik van dit zoomgebied liggen.
Slechthorenden kunnen met de nieuwe Xceed 1 en 2 hoortoestellen zich richten op een conversatie, terwijl zij spraak van andere mensen en tegelijkertijd omgevingsgeluiden mee krijgen. De manier van aanbieden van geluiden via de Oticon Xceed, is voor slechthorenden daarmee ‘open’ geworden. Omgevingsgeluiden bieden zeker voor zeer ernstig slechthorenden een belangrijke bron van contact en houvast. De Xceed heeft door de ‘open’ techniek de potentie én het contact met de omgeving te behouden én de toegang tot spraak te verbeteren.
De Oticon Xceed 1 geeft daarbij de meest optimale balans, gevolgd door de Xceed 2. De goedkopere Xceed 3 grijpt terug op traditionele directionaliteit.

Minder luisterinspanning zorgt voor minder onzekerheid en luisterstress

De nieuwe techniek in de krachtige Oticon Xceed 1 heeft de potentie om de toegang tot spraakinformatie te vergroten. Tegelijkertijd kan daarmee ook de luisterinspanning verminderen.
Ouders van kinderen die slechthorend zijn en natuurlijk slechthorenden zelf, weten dat een dag intensief communiceren of luisteren op het werk, tijdens gezellige bijeenkomsten of op school ervoor kan zorgen dat de energietaart aan het eind van de dag flink geslonken is.
Bij inspanning om zo veel mogelijk zekerheid te krijgen wat er gezegd wordt, neemt vaak juist de onzekerheid toe en daarmee de luisterstress. Zelfs wanneer het gesprokene goed is verstaan blijkt bij slechthorenden daarover vaak nog onzekerheid te bestaan. Oticon heeft met eigen onderzoek laten zien dat de luisterinspanning met Xceed 1 tot wel 10% kan afnemen. Dit geeft op zijn beurt minder luisterstress.

Ervaren voordelen afhankelijk van beschikbare hoorcapaciteit

Natuurlijk is bij zeer ernstig slechthorenden veel afhankelijk van de mogelijkheden van de overgebleven hoorcapaciteit. De ervaren voordelen met de nieuwe Xceed hoortoestellen zullen daardoor op individueel niveau waarschijnlijk flink verschillen.

Oticon Xceed ultrapower en super power

Oticon Xceed Superpower en Ultrapower

Oticon Xceed: super – en ultrapower

Het nieuwe power hoortoestel kan een output bieden van maar liefst 146 dB SPL en 87 dB versterking. Gezien deze zeer grote versterking en output noemt de fabrikant de krachtigste uitvoering een ultrapower hoortoestel. De fabrikant heeft daarvoor een aantal interessante technische innovaties doorgevoerd, waaronder zwevend opgehangen microfoons, meerdere basreflexuitgangen in de luidspreker en een behuizing die voldoende flexibel is om met de enorme interne druk om te gaan.
Op de achterkant van het hoortoestel zit een handig minutieus LED lampje waardoor bijvoorbeeld verzorgers of ouders kunnen zien of het toestel daadwerkelijk aan staat en de batterij ook in orde is. Dit LEDje kan uw audicien activeren. Natuurlijk hebben het super- en ultrapowertoestel een luisterspoel.

basreflex telefoon hoortoestel Oticon

Basreflex uitgangen in telefoon van de Oticon Xceed

Nieuw feedback-preventiesysteem OpenSound Optimizer ook in Oticon Xceed

In de Xceed zit ook het nieuw ontwikkelde preventiesysteem uit de Oticon Opn S. Het nieuwe systeem is een combinatie van een preventief én reactief systeem ter voorkoming van feedback. Feedback is het fluiten of rondzingen van hoortoestellen. Het door Oticon gepatenteerde systeem weet feedback te voorkomen nog voordat het ontstaat. Hiertoe wordt het geluid dat bij de microfoon aankomt maar liefst 56.000 keer per seconde in 28 frequentiekanalen in de gaten gehouden. Wanneer er risico op feedback bestaat dan voegt het systeem zogeheten spectro-temporele modulaties toe. Hiermee is feedback te voorkomen. Is de versterking alsnog te hoog en dreigt er feedback, dan zal ook het reactieve systeem worden ingezet.

Voordelen OpenSound Optimizer

Doordat feedback zich veel minder snel zal voordoen heeft dit ook een positief effect op de geluidskwaliteit en de toegankelijkheid tot spraak. Immers het reactieve systeem is niet of minder vaak nodig. Hierdoor zijn verstoringen van het geluid en ook de korte versterkingsdips die alle traditionele feedbackmanagementsystemen veroorzaken tot  het minimum beperkt. Deze versterkingsdips treden tot ca. 50% van de dag op tijdens alledaagse situaties. Denk hierbij aan situaties bij het eten, bij het dragen van een hoofddeksel, in de auto of tijdens het haren kammen. Met de inzet van OpenSound Optimizer worden zo ook de nadelige effecten op het verstaan van spraak voorkomen. Ook kan het nieuwe systeem zo’n 6 dB extra versterking geven, voordat er daadwerkelijk feedback dreigt. Ook dit komt weer ten goede aan het verstaan van spraak en de geluidskwaliteit.

Ondersteuning bij tinnitus

Net als in de Oticon Opn/Siya/Opn S hoortoestellen biedt ook de nieuwe powerfamilie Xceed ondersteuning bij tinnitus. Naarmate het gehoorverlies toeneemt is de kans groter dat slechthorenden ook tinnitus ervaren. De geluidsgenerator die in de toestellen zit biedt een brede keuze aan geluidsopties zoals breedbandgeluiden (aangepast op het audiogram, witte, roze en rode breedbandgeluiden) en drie oceaangeluiden. Deze geluiden uit de natuur zijn dynamisch, maar toch rustgevend en kunnen tinnitus minder hinderlijk maken. Natuurlijk is iedere slechthorende met tinnitus anders: de een wil graag hele rustige geluiden de ander juist meer dynamische geluiden. Hoe snel de geluiden wisselen qua modulatie is instelbaar.

Oticon Opn frequentiecompositie

Frequentieverlaging in Oticon Xceed

In de nieuwe Xceed serie is ook de frequentietechniek terug te vinden die spraak uit het hoge tonengebied, waar niet meer (goed) gehoord wordt, verplaatst naar beter hoorbaar lage tonengebied. Deze techniek in de Oticon hoortoestellen is een frequentieverlagingstechniek die ook wel frequentiecompositie wordt genoemd. Oticon heeft hierbij zijn eigen methode ontwikkeld die de fabrikant ‘Speech Rescue’ noemt. De frequenties worden niet eerst samengepakt (gecomprimeerd), maar worden gekopieerd en geplakt.

oticon connectclip

Draadloze communicatie en Connectclip

Natuurlijk is ook de Xceed geschikt om draadloos te communiceren met mobiele telefoons (o.a. Made for iPhone). Bij de iPhone kan dat direct, bij Android telefoons is daar de Connectclip voor nodig als tussenstation. De Connectclip is tevens te gebruiken als draadloze microfoon om daarmee een spreker op afstand of in lawaai beter te verstaan. Ook de Connectclip zelf maakt gebruik van de OpenSound techniek en schoont het geluid op.
Zoals bij vrijwel alle hoortoestellen is er ook apparatuur beschikbaar om draadloos te luisteren naar de tv of hifi en computer.
Om bijvoorbeeld met soloapparatuur van andere merken te communiceren zoals de Roger apparatuur is er een audioschoen beschikbaar voor het hoortoestel.

Oticon App’s

Voor smartphone gebruikers is de Oticon ON App beschikbaar waarmee de gebruiker zelf het volume kan instellen, van programma kan wisselen en ook de tinnitusgeluiden kan instellen.
Daarnaast is er een nieuwe app beschikbaar om de hoortoestellen door de audicien op afstand fijn af te laten stellen (Oticon RemoteCare App), in plaats van een fysieke vervolgafspraak in de hoorpraktijk. Dit geldt voor de nieuwe Xceed hoortoestellen, maar ook voor de Oticon Opn S, Siya en Opn hoortoestellen. De app werkt samen met de iPhone, iPad en ook Android toestellen met een recente versie van het besturingssysteem (IOS 12 en Android 8, of hoger). Een klein voorbehoud is wel dat RemoteCare alleen gebruikt kan worden als de audicien ervoor kiest deze extra service aan te bieden.

Bediening op hoortoestel zelf

Naast de bediening via de App kan het Xceed hoortoestel ook bediend worden met knopjes op het hoortoestel. Op het hoortoestel zit daarvoor een zogeheten toggle schakelaar. Hiermee is het volume te regelen. Daaronder zit een aparte drukknop. Hiermee kan de gebruiker van programma wisselen, de luisterspoel activeren of het hoortoestel in de stand-by stand zetten. Veelal wordt de programmaschakelaar en de volumeregelaar op hoortoestellen gecombineerd. Oticon heeft gekozen om deze functionaliteiten los te koppelen omdat veel gebruikers van power toestellen jaren gewend zijn geweest om een aparte volumeregelaar te gebruiken met daaronder een schakelaar.

Verbinding met internet (IFTTT)

Uniek aan de Oticon hoortoestellen op het gebied van connectiviteit is de verbinding met het ‘internet of things’ via de IFTTT techniek. IFTTT staat voor If This Then That. Zo is het mogelijk om agendaberichten te ontvangen op het hoortoestel of een melding te krijgen wanneer er iemand voor de deur staat. Ook kunnen de hoortoestellen bijvoorbeeld samenwerken met Philips Hue lampen. Zo kan bij het aanzetten van de hoortoestellen ook het licht aan gaan of bij het verlaten van het huis de lampen juist uit. Ook werken moderne CV thermostaten met IFTTT samen.

Oticon Cros

Oticon Cros

BiCROS (en CROS)

Slechthorenden met één slechthorend oor en aan die aan het andere oor zodanig slechthorend zijn, doof zijn of oorproblemen hebben waardoor het plaatsen van een hoortoestel daar niet mogelijk is, zijn te helpen met een zogeheten BiCROS hoortoestel. Geluiden worden met een dergelijk hoortoestel opgevangen aan de kant van het niet te revalideren oor en worden draadloos overgezonden naar het andere (slechthorende) oor. De Oticon CROS biedt daarvoor een draadloze optie. Het nieuwe systeem heeft een aantal unieke eigenschappen. Allereerst wordt het spraaksignaal voordat het wordt overgestuurd eerst opgeschoond. Daarnaast kunnen de hoortoestellen terwijl ze geluid uitwisselen ook verbonden worden met een draadloze microfoon of bijvoorbeeld de tv. Zo kan bijvoorbeeld de microfoon van de docent én de spraak aan de kant van het dove oor beiden tegelijk gehoord worden. Of wanneer iemand draadloos naar het audiosignaal van de tv luistert, zijn ook de geluiden afkomstig van het hoortoestel aan het dove oor nog steeds mee te krijgen. Oticon CROS is te gebruiken met Oticon Xceed 1, 2 & 3, Oticon Xceed Play 1 & 2 (voor kinderen), Oticon Opn S 1 & 2 en Oticon Opn Play 1 (voor kinderen).

Oticon Xceed 2 & 3 en Xceed Play 2 binnen vergoede zorg

De Oticon Xceed 2 & 3 en Oticon Xceed Play 2 (voor kinderen) vallen binnen de vergoede zorg. De Xceed 2 en Xceed Play 2 zijn ZN-categorie 5 hoortoestellen (hoogste categorie binnen de vergoede zorg). De Xceed 3 valt in ZN-categorie 3. De Xceed 1 en Xceed Play 1 (voor kinderen) vallen buiten de vergoede zorg. Deze zijn alleen beschikbaar in de vrije markt.De prijzen binnen de verzekerde zorg voor hoortoestellen zijn sinds 2013 steeds lager geworden. Hierdoor passen de topproducten qua prijsniveau niet meer binnen de verzekerde zorg.
Wel zijn hoortoestellen die buiten de verzekerde zorg worden aangeschaft ook in 2019 fiscaal aftrekbaar.

Voor meer informatie kijk op de website van Oticon

Reacties (1)
  1. Succes met ontwikkeling

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer nieuws

Herstel van het gehoor met gentherapie bij erfelijke slechthorendheid weer stapje dichterbij

17 juli 2024 | Onderzoekers van het Mass Eye and Ear instituut hebben het gehoor bij muizen met een [...]

MED-EL en Starkey gaan samenwerken op het gebied van Bluetooth-connectiviteit

16 juli 2024 | MED-EL en Starkey kondigen aan samen te gaan werken. De samenwerking zal zich met name [...]

Emotioneel Gewaarzijn en Expressie Therapie bij behandeling tinnitus heeft potentie

15 juli 2024 | De toepassing van ‘Emotional Awareness and Expression Therapy (EAET)’ bij de behandeling van tinnitus heeft [...]

Musi-CI training najaar 2024: muzikale training voor mensen met een cochleair implantaat

9 juli 2024 | Vanaf september vinden er weer Musi-CI trainingen plaats voor mensen met een cochleair implantaat. De [...]